Συνεδρίαση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

Αποφάσεις Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ            
 Κιάτο : 03-06-2016
Αρ. Πρωτ.: 7999
Προς :
1.    Μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Σικυωνίων (Πίνακας Αποδεκτών)
2.    Δήμαρχο Σικυωνίων
3.    Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
                                                                            
Η Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων σας προσκαλεί στην συνεδρίαση της επιτροπής που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2, Κιάτο) την 08η Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/7-6-2010), προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης της αριθ. πρωτ. 7493/27-05-2016 πρόσκλησης, η οποία  ματαιώθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας την 31-05-2016.

1.    Συζήτηση για την υποβολή προτάσεων για την τουριστική ανάδειξη και προβολή του Δήμου Σικυωνίων.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής
Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής

Κελλάρη Ιωάννα

Print Friendly, PDF & Email