Πρόσκληση 9ης/2016 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10/05/2016)
Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η

ΚΙΑΤΟ 11/05/2016
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 6337

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε την ΠΕΜΠΤΗ 12-05-2016 και ώρα 20:30′ στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, λόγω διακοπής της 9ης/2016 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (10-05-2016), στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των υπολοίπων 37 θεμάτων, της με αρ. πρωτ. 6097/06-05-2016 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06 Δ.Κ.Κ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email