Πρόσκληση 17ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

Κιάτο 09-06-2016

Aριθ. Πρωτ.:8431

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 14η Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».
2 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος μετά από αίτηση-κλήση της Βασιλικής χας Ι. Μητροπούλου
3 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 400,00 €   της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά Παναγιώτη Κασμά.
4 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00 €   της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για διενέργεια έρευνας κατόπιν αιτήσεως της Παναγιώτας και Μαρίας Παπαδοπούλου κατά του Ελληνικού Δημοσίου.
5 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 984,00 της δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Βαρβάρας Λάζου του Παναγιώτη κατά του Δήμου μας.
6 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 984,00 της δικηγόρου Παπαθεοφάνους Γεωργίας για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Καλλιρρόη Λάζου-Γεωργίτση κατά του Δήμου μας.
7 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 800,00 του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Παναγιώτας συζύγου Μπράιαν Μπακρόιντ κατά του Δήμου μας.
8 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 1.050,00 του δικηγόρου Τασούλη Γαβριήλ για σύνταξη-κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν ασκηθείσης αγωγής από την Ε.Ε. ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ.
9 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 96,00 €   της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη   για σύνταξη και κατάθεση αίτησης ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας.
10 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
11 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                            ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 15ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-05-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 27-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:7533

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                   Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 31η Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση εργασιών με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείων Δήμου».
2 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 40,00 της δικηγόρου Κοτίνη Κωνσταντίνας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 19-11-2015 (υπόθεση Ανδρέα Μπαλάφα κλπ)
3 Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 40,00 της δικηγόρου Κοτίνη Κωνσταντίνας για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη δικάσιμο της 03-12-2015 (υπόθεση Αμαλίας Μπαλλά   κ.λ.π.)
4 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 164,82 €   της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου ανακοπής, κατά του από 7-12-2015 κατασχετηρίου της Αφροδίτης και Ευαγγελίας Παπαμήτρου του Γεωργίου κλπ
5 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 131,61 €   της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) αίτησης αναστολής, κατά του από 7-12-2015 κατασχετηρίου της Αφροδίτης και Ευαγγελίας Παπαμήτρου του Γεωργίου κλπ
6 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 97,17 €   της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων)   περί παροχής προσωρινής διαταγής για την αναστολή εκτέλεσης του από 7-12-2015 κατασχετηρίου της Αφροδίτης και Ευαγγελίας Παπαμήτρου του Γεωργίου κλπ
7 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 82,41 €   της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου   πρόσθετων λόγων ανακοπής, κατά του από 7-12-2015 κατασχετηρίου της Αφροδίτης και Ευαγγελίας Παπαμήτρου του Γεωργίου κλπ
8 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 131,61 €   της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για κατάθεση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) αίτησης αναστολής αναγκαστικής εκτέλεσης του από 7-12-2015 κατασχετηρίου της Αφροδίτης και Ευαγγελίας Παπαμήτρου του Γεωργίου κλπ
8 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
9 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                                

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 14ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-05-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 19-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:6908

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24η Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη αγωγών κατά των οφειλετών μισθωμάτων.
2 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα έφεση της κ. Φιλιώς Παρμαξή κλπ
3 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της υπ. αριθμ. 10/2016 απόφασης της ειδικής επιτροπής του άρθρου 152.
4 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατόπιν αγωγής του κ. Δημ. Γατσιόπουλου
5 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων κλπ.
6 Έγκριση ή μη πρακτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο».
7 Ανάκληση της αριθ. 99/2016 Α.Ο.Ε. περί «Απ ευθείας ανάθεσης για την εκτέλεση του έργου ¨Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνος».
8 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
9 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (13-05-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 09-05-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:6196

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 13η Μαΐου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκεή και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο Χαρίκλεια Λούτα για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
2 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.
3 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού ακινήτου στην Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Αστ. Κοβατζή & Λυκούργου.
4 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποπεράτωση-ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Στυμφαλίας».
5 Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού κτιρίου στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνος».
6 Απ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή – συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Πασίου».
7 Ανάκληση της αριθ. 83/2016 Α.Ο.Ε. περί «Καθορισμού όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».
8 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία
9 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
10 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (26-04-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 22-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                                                 Aριθ. Πρωτ.:5490

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 26η Aπριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού του Δήμου Σικυωνίων για την ανάθεση του έργου (Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροδότησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, από τον Ποταμό Ελισσώνα έως την οδό Σωτηρίου Πούλου)
2 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
3 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (19-04-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 15-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:5107

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιος

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 19η Aπριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.
2 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο».
3 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία».
4 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο «Εργασίες καθαρισμού χώρων νεκροταφείου Δήμου Σικυωνίων».
5 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
6 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                              

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (11-04-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 04-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:4414

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιος

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 11η Aπριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απ ευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για ύδρευση Τ.Κ. Καστανιάς, ύδρευση Τ.Κ. Κυλλήνης , ύδρευση Τ.Κ. Καλλιάνων από πηγές Κυλλήνης».
2 Απ ευθείας ανάθεση για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Τοπογραφική μελέτη για Επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καισαρίου».
3 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Δ.Κ. Κιάτου .
4

Εγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού της εργασίας με τίτλο ’’Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016’’».

5 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση ισογείου δημοτικού κτιρίου (κληροδότημα Σπυρόπουλου) σε νηπιαγωγείο».
6 Ορισμός δικηγόρου για την σύνταξη κατασχετηρίων.
7 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κατασχετηρίων.
8 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας & Ξενοφώντος Καράμπελα στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων.
9 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
10 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), για το δ τρίμηνο του έτους 2015».
11 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (28-03-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 24-03-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 3950

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιος

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 28η Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή του Γ. Καρατζιά κλπ.
2 Καθορισμός όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροδότησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, από τον ποταμό Ελισσώνα έως την οδό Σωτ. Πούλου».
3 Τροποποίηση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους.
4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού έτους 2016 για την εκτέλεση του έργου «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στην Δ.Ε. Σικυωνίων», από πιστώσεις ΣΑΕ 055.
5 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                              

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (01-03-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 26-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:2587

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιος

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την1η Μαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη διοικητικής προσφυγής κατά του ΙΚΑ.
2 Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση αλληλογραφίας του Δήμου.
3 Αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία OpenTechnologyServicesγια προσφορά υπηρεσιών αναθεώρησης εκλογικών καταλόγων.
4 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος σε αγωγή του Παν. Ρούσση.
5 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά της Αικατερίνης Χατζοπούλου κλπ , κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
6 Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας ή μη επίτευξης εξωδικαστικής επίλυσης της διαφοράς μεταξύ του Δήμου και του Αθαν. Ντούλα.
7 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας.
8 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού τρέχοντος έτους.
9 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
10 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την εκτέλεση των εργασιών με τίτλο «Εργασίες συντήρησης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων Δ.Ε. Σικυωνίων (χωματουργικές εργασίες)».

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-02-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 19-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:2223

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιος

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 23η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ. αριθμ.262/7059/09-02-16 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
2 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη προσφυγής κατά της υπ. αριθμ.386/9918/04-02-16 Απόφαση του Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι.
3 ‘Εγκριση δαπάνης για απόδοση ποσού στον κ. Απόστολο Δημ. Φίλη, μετά την αριθ. 144/2015 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και την αριθ. 208/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
4 Έγκριση της αριθ. 01/2016 μελέτης και των Τεχνικών Προδιαγραφών και καθορισμός των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού, για την Προμήθεια υγρών καυσίμων Κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2016.
5 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου.
6 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2016».
7 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού τρέχοντος έτους.
8 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (12-02-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 08-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 1627

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 12η Φεβρουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
2 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού του κ. Αθανασίου Ντούλα.
3 Αποδοχή δωρεάς χρηματικού ποσού μετά από προσφορά του κου Ανδρέα Μάλλιου για οικονομική βοήθεια απόρων οικογενειών.
4 Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του Αντιδημάρχου κου Αθανάσιου Πανάγου.
5 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Νικολάου Νάκου.
6 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», α΄ τριμήνου έτους 2015.    
7 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
8 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-01-2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 25-01-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 911

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 29η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την κάλυψη μισθοδοσίας, υπερωριών, εκτός έδρας αποζημιώσεων και εργοδοτικών εισφορών, πάσης φύσεως μισθοδοτούμενων από το Δήμο μας κατά το έτος 2016.
2 Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών, φόρων, χαρτοσήμου κ.λ.π., κατά το έτος 2016.
3 Ψήφιση και διάθεση ειδικευμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την αντιμετώπιση διαφόρων αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου κατά το έτος 2016.
4 Ψήφιση πιστώσεων για καταβολή οφειλομένων που προβλέφθηκαν κατά την σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016.
5 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για συνεχιζόμενες προμήθειες, εργασίες και έργα που ανατέθηκαν τα προηγούμενα έτη.
6 Ψήφιση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης οχημάτων και θέρμανσης, μετά την παράταση των συμβάσεων με τις αρίθμ. 498 και 499/2015 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου αντίστοιχα.
7 Προέγκριση απολογισμού – ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014.
8 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 848/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης/2016 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-01-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 20-01-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.:712

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εξέταση ένστασης και έγκριση ή μη πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
2 Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής φανερής , προφορικής , πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κ.Διμηνιού.
3 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αγωγής του Απόστολου Φίλη.
4 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 845/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.
5 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 846/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.
6 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 847/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.
7 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων κλπ του Δήμου μας.
8 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής του Παπαδόπουλου Κων/νου.
9 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
10 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για τις περιλαμβανόμενες στην υπ. αριθμ.5/2010 πράξη αναλογισμού ιδιοκτησίες.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 2ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (20-01-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 15-01-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 538

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 20η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής φανερής , προφορικής , πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κ.Διμηνιού.
2 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη συζήτηση αγωγής του Απόστολου Φίλη.
3 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 845/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.
4 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 846/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.
5 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ. αριθμ. 847/2015 Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλέως.
6 Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων κλπ του Δήμου μας.
7 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση προσφυγής του Παπαδόπουλου Κων/νου.
8 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.
9 Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος για τις περιλαμβανόμενες στην υπ. αριθμ.5/2010 πράξη αναλογισμού ιδιοκτησίες.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης/2016 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                                                                     1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (14-01-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   11-01-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 270

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 14η Ιανουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εξέταση ενστάσεων και έγκριση ή μη πρακτικού επιτροπής φανερής , προφορικής , πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κ.Διμηνιού.
2 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου , επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά).

 

                                  

                                       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 41ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

41η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-12-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 24-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 22675

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 31η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2015 που διατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.
2 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                              

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 40ης/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

40η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-12-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   22-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 22544

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 23η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς».
2 Λήψη απόφασης περί της δυνατότητας εξωδικαστικού συμβιβασμού ή μη σε αίτηση του κου Αθανασίου Ντούλα , κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
3 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε αγωγή του κου Αργ. Θαλλασσινού
4 Έγκριση της υπ’ αριθ. 51/2015 μελέτης της Δ/νσης Τ.Υ. & Πολεοδομίας με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων», ψήφιση πίστωσης για το τμήμα της προϋπολογιζόμενης δαπάνης που αφορά το Δήμο και καθορισμός όρων διακήρυξης για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.
5 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
6 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

                                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 39ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       39η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-12-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 16-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 21840

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                 1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εγκριση της αριθμ. 284/2015 αποφάσεως Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων σε υπόθεση της Αφροδίτης Παπαμήτρου κλπ  
2 Εγκριση της αριθμ. 285/2015 αποφάσεως Δημάρχου περί ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων σε υπόθεση της Αφροδίτης Παπαμήτρου κλπ
3 Εγκριση ή μη πρακτικού φανερής , προφορικής , πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
4 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
5 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 38ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

38η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (09-12-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   03-12-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 21296

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 09η Δεκεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός δικηγόρου για την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Νικόλαου Πανουτσόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
2 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατόπιν αιτήσεως αναγνωρίσεως δικαιούχων αποζημίωσεως της κα Παναγιώτας πρώην συζύγου Μπράιαν Μπακρόιντ.
3 Ορισμός επιτροπής για την διενέργεια δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων.
4 Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.
5 Αποδοχή δωρεάς από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καισαρίου.
6 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Ευάγγελο Σαρχάνη για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504, ΚΗΗ-2917.
7 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «Οδοποιϊα Δ.Κ. Κιάτου.
8 Λήψη απόφασης επί αιτήματος Δημάρχου περί παροχής νομικής υποστήριξης.
9 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.476,00 € του δικηγόρου Δημητρίου Τασούλη για κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά του Ευάγγελου Νικ. Λυμπερόπουλου.
10 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 97,17 € της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου κατά τη συζήτηση αιτήματος παροχής προσωρινής διαταγής του Γεωργίου Πανούση.
11 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 147,60 € της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 163/2015 αποφάσεως του Τριμελούς Εφετείου Ναυπλίου.
12 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 344,40 € της δικηγόρου Σοφίας Παπαδοπούλου για σύνταξη απολογητικού υπομνήματος ενώπιον του Δασάρχη Κορίνθου.
13 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 708,48 € του δικηγόρου Δημητρίου Παπαγεωργίου για κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
14 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 708,48 € του δικηγόρου Δημητρίου Παπαγεωργίου για κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
15 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 708,48 € του δικηγόρου Δημητρίου Παπαγεωργίου για κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
16 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 708,48 € του δικηγόρου Δημητρίου Παπαγεωργίου για κατάθεση έφεσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.
17 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 393,60 € του δικηγόρου Δημητρίου Παπαγεωργίου για σύνταξη παροχής εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κορίνθου.
18 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 393,60 € του δικηγόρου Δημητρίου Παπαγεωργίου για σύνταξη παροχής εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον του κ. Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Κορίνθου.
19 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 160,00 € του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη υπομνήματος και παροχής εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Σικυώνος.
20 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 160,00 € του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη υπομνήματος και παροχής εγγράφων εξηγήσεων ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Σικυώνος.
21 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 39,36 € του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
22 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 354,24 € της δικηγόρου Ελένης Σαρλά για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου.
23 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 98,40 € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
24 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 39,36 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
25 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 80,00 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 36/2015 απόφασης του Ειρηνοδικείου Σικυώνος.
26 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
27 Έγκριση δαπάνης αμοιβής 320,00 € του δικηγόρου Σπυρίδωνα Σώκου για παροχή γνωμοδότησης κατόπιν αίτησης εξωδικαστικής επίλυσης διαφοράς του Κωνσταντίνου Γεωργίου.
28 Ανάκληση της αριθμ. 266/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
29 Ανάκληση της αριθμ. 267/2015 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
30 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
31 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 37ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       37η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-11-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   23-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 20558

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30η Νοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ.
2 Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 263,22 € του δικηγόρου Χρήστου Ζαρρή για παράταση ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα μήνυση από τον τότε Δήμαρχο Στυμφαλίας κατά Παναγιώτη Κόλλια, για κατάληψη κοινόχρηστης δημοτικής   έκτασης στο Τ.Δ. Στυμφαλίας.
3 Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 603,93 € του δικηγόρου Χρήστου Ζαρρή για παράταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων Ναυπλίου ως πολιτικώς ενάγων σε ασκηθείσα έφεση του Παναγιώτη Κόλλια, κατά της 583/2013 αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Κορίνθου.
4 Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 682,65 € του δικηγόρου Χρήστου Ζαρρή για άσκηση των προβλεπομένων εκ του νόμου ενδίκων βοηθημάτων ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά των κληρονόμων Πάνου Σκούρτη, συγκληρονόμων του τέως Δήμου Στυμφαλίας και νυν Δήμου Σικυωνίων, περί διανομής των δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17.044/1994 δημόσιας διαθήκης κληρονομιαίων ακινήτων του.
5 Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 295,20 € για σύνταξη – κατάθεση περίληψης αγωγής διανομής στα βιβλία διεκδικήσεων Υποθηκοφυλακείων Στυμφαλίας, Κορίνθου και Αθηνών –και- Έγκριση εξόδων ποσού 380,43 € του δικηγόρου Χρήστου Ζαρρή για α) χορήγηση αντιγράφων συμβολαίων και δαπάνη για την έκδοση φωτοαντιγράφων αυτών, β) εγγραφή αγωγής διανομής στα βιβλία διεκδικήσεων, γ) χορήγηση πιστοποιητικών μεταγραφής και βαρών από τα Υποθηκοφυλακεία Στυμφαλίας, Κορίνθου και Αθηνών και δ) επιδόσεων των αγωγών διανομής στους κληρονόμους Πάνου Σκούρτη, συγκληρονόμων του τέως Δήμου Στυμφαλίας και νυν Δήμου Σικυωνίων, περί διανομής των δυνάμει της υπ’ αριθμ. 17.044/1994 δημόσιας διαθήκης κληρονομιαίων ακινήτων του.
6 Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 164,82 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) κατά τη συζήτηση αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής του Ελευθέριου Κουρούσια, περί υποχρέωσης του Δήμου να αποδέχεται τις προσηκόντως προσφερόμενες υπηρεσίες του προσωρινά και έως την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της κύριας αγωγής του.
7 Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 250,92 € της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού για εκπροσώπηση του Δήμου μας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου σε ασκηθείσα αγωγή του Ελευθέριου Κουρούσια, περί αναγνώρισης για τους αναφερομένους στην αγωγή του λόγους, της συναφθείσας μεταξύ αυτού και του Δήμου Σικυωνίων σύμβασης εργασίας, ως αορίστου χρόνου.
8 Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών και απευθείας ανάθεσης προμηθειών του Δήμου έτους 2016   (άρθρο 46 του ΕΚΠ-ΟΤΑ).
9 Συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή διαγωνισμών εκτέλεσης ΕΡΓΑΣΙΩΝ του                       Δήμου , για το έτος 2016.
10 Συγκρότηση επιτροπής για τη δημοπράτηση έργων του Δήμου, προϋπολογισμού                     μέχρι το ανώτατο όριο της 2ης τάξης του ΜΕΕΠ για το έτος 2016.
11 Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των Υπαλλήλων οι οποίοι συμμετείχαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.
12 Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπαίδευσης.
13 Ψήφιση και διάθεση πίστωσης για πληρωμή τελών κυκλοφορίας οχημάτων του Δήμου μας έτους 2016.
14 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
15 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 36ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (20-11-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   16-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 20129

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 20η Νοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ορισμός επιτροπής διενέργειας φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
2 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
3 Κατάρτιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου                     Σικυωνίων έτους 2016.
4 Ορισμός Επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
5 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθ. 382/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.
6 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του 2ου υποέργου «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης», του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά)».
7 Αποδοχή δωρεάς αναψυκτικών για το κοινωνικό παντοπωλείο από την Ε.Ε. Θεόδωρος Στ. Καιτατζής & ΣΙΑ.
8 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
9 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 35ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (11-11-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   06-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 19627

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 11η Νοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Καθορισμός όρων διακήρυξης φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας για σύναψη σύμβασης συλλογής εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
2 Έγκριση ή μη πρακτικού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων».
3 Εξέταση ένστασης της εταιρίας με την επωνυμία “Γ.Γ.Τσήρος & Σια και ΔΤ Τεχνική Εμπορική”, κατά του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού».
4 Εξέταση ένστασης της εταιρίας με την επωνυμία “Γ.Γ.Τσήρος & Σια και ΔΤ Τεχνική Εμπορική”, κατά του 2ου λογαριασμού του έργου «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού».
5 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα έφεση των Γεωργίου Λαλιώτη κλπ. κατά του ΝΠΔΔ «Δήμος Σικυωνίων» και κατά της αριθ. 170/2010 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
6 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα έφεση των Παναγιώτη Δαλιάνη κλπ. κατά του ΝΠΔΔ «Δήμος Σικυωνίων» και κατά της αριθ. 73/2010 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
7 Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
8 Ανάθεση του έργου «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου του Δήμου Σικυωνίων».
9 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
10 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                         Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 34ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                       34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (03-11-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   30-10-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 19175

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 03η Νοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο, Δήμου Σικυωνίων».
2 Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μοσιάς».
3 Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου».
4 Έγκριση ή μη πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Ανόρυξη υδροαρδευτικής υδρογεώτρησης στη θέση “Τρύπα” Τ.Κ. Καισαρίου Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».
5 Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν ασκηθείσας έφεσης του κ Παναγιώτη Ματσιμάνη.
6 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
7 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

                                  

                                       Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

                                                               

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                              

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 33ης/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 30-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: 19128
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Μυττά Ιωάννη
2.- Ζάρκο Δημήτριο
3.- Καρακούση Ευάγγελο
4.- Μπουζιάννη Βασιλική
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:
Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ανάκληση των αριθμ. 276/2015, 285/2015, 290/2015, 292/2015 και 294/2015 αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής και Πρόσκληση εκ νέου του 1ου μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», κατόπιν εγγράφου του Υπ. Αγρ. Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 32ης/2015 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

         32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-10-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο   23-10-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 18864

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ    

                                                        

                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Καρακούση             Ευάγγελο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τον Δημοτικό Υπάλληλο Ευάγγελο Σαρχάνη, για την πληρωμή τελών Τεχνικού Ελέγχου και κάρτας καυσαερίων των οχημάτων του Δήμου: ΚΗΗ 2938, ΚΗΗ 2939, ΚΗΥ 2220, ΚΗΙ 5520, ΚΗΗ 2936, ΚΗΥ 2150.
2 Έγκριση τεχν. προδιαγραφών και καθορισμός όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτήριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων» (2ο υποέργο).
3 Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
4 Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

                                   

                                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                                                        ΣΠΥΡΙΔΩΝ   ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

                                                                 

                                                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 31ης/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (16-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 15-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: 18183
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Μυττά Ιωάννη
2.- Ζάρκο Δημήτριο
3.- Καρακούση Ευάγγελο
4.- Μπουζιάννη Βασιλική
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 16η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ανάθεση του έργου ’’ Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου του Δήμου Σικυωνίων’’.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 29ης/2015 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (15-10-2015) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 14-10-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ.: 18086
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
1.- Μυττά Ιωάννη
2.- Ζάρκο Δημήτριο
3.- Καρακούση Ευάγγελο
4.- Μπουζιάννη Βασιλική
5.- Σπανό Κων/νο
6.- Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 15η Οκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 11:30 π. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα ως εξής:

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

A/A ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Καθορισμός όρων διακήρυξης για την διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Επισκευή και αποκατάσταση παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο του Δήμου Σικυωνίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email