Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλη Γεώργιος
 9. Παπαθανασίου Ελένη
 10. Βυτινιώτης Αλέξιος

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 01 Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 33.510,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως 2η κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Κατανομή ποσού 30.335,00€ στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων (1η Κατανομή 2017).
 3. Καταγγελία σύμβασης ανάθεσης λειτουργίας και εκμετάλλευσης του κυλικείου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 4. Προκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 3o Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
 5. Έγκριση διενέργειας και διάθεσης πίστωσης ποσού προμήθειας κουρτινών για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

 

Ο Πρόεδρος της

Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 

 

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.    Πανάγου Αθανάσιο
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
4.    Γεώργας Χρήστος
5.    Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.    Τσαμαντά Ελένη
8.    Κουκουμέλη Γεώργιος
9.    Κοκκωνίτη Αγγελική
10.    Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 06 Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Aπευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού Σχολείου  Πασίου.
2.    Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση 2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
3.    Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2015.
4.    Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στον Σύλλογο Διδασκόντων Νηπιαγωγείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εκδήλωσης.
5.    Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας στο Δημοτικό Σχολείο Μουλκίου για πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικης Εορτής.
6.    Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Δ΄κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email