Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                          Κιάτο 21 Μαρτίου 2018
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
                                                                                              Αριθμ. πρωτ: 2970

 
Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   κ.κ. Αντιδημάρχους
       

 Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 26 Μαρτίου 2018  ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
Τροποποίηση Ο.Ε.Υ   Δήμου  Σικυωνίων.

Ο Πρόεδρος της
Εκτελεστικής Επιτροπής
Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                     Κιάτο 21 Νοεμβρίου 2017
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19434

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   1) κ.κ. Αντιδημάρχους
                 2) κ. Σπανό Κωνσταντίνο
                 3) κ. Μαυραγάνη  Κυριακή

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων στις 27 Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00  σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης
           Πειθαρχική υπόθεση του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας,  Πάππα  Κωνσταντίνου.

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email