Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 09-05-2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 05-05-2016
NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 6
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.
6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 9ην Mαϊου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.670,00 € (2ην Κατανομή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 29-02-2016)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 23-02-2016
NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 4
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.
6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 29ην Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.670,00 € (1ην Κατανομή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 16 Φεβρουαρίου 2016

Αριθ πρωτ: 1952

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

«Κατάθεση σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων (παραδοτέο)».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Σημείωση:
Το παραδοτέο σχέδιο που εκπόνησε η ομάδα έργου που αφορά στο «Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων» του Δήμου μας , είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 25 Ιανουαρίου 2016

Αριθ πρωτ: 875

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3.Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

«Κατάθεση προσχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων (Τ.Σ.Δ) Δήμου Σικυωνίων».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Σημείωση: Το προσχέδιο που εκπόνησε η ομάδα έργου που αφορά το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου μας , είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 07-12-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 01-12-2015
NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 33
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.
6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 7ην Δεκεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (4ην Κατανομή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 30-11-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 25-11-2015
NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 32
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.
6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 30ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (4ην Κατανομή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 18-11-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 12-11-2015

NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 30

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.

6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 18ην Νοεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 13:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00 € (3ην Κατανομή).

2

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2013.

3

Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2014.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 11 Νοεμβρίου 2015

Αριθ πρωτ: 19838
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1.Επικεφαλής Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
3.Πρόεδροι και εκπρόσωποι Τοπικών Συμβουλίων.

Σας καλούμε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 19:00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

Γνωμοδότηση-πρόταση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης σχετικά με τη σύνταξη του τεχνικού προγράμματος, την κατάρτιση του προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016.

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 02-09-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 26-08-2015
NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 27
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.
6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 2αν Σεπτεμβρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Γνωμοδότηση για προσωρινή συστέγαση του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 15-05-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 11-05-2015
NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 20
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.
2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.
4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.
5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.
6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.
7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 15ην Mαϊου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20€ (2ην Κατανομή).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                         ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 04-03-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Κιάτο   04-03-2015

NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 12

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ:

 

           Α.-   Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

         1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

         3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

         5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

         8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

    

           Β.- Τους κ. κ. Δ/ντές   των Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

 

          Γ.- Τους κ.κ. Δ/ντές των Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.

                                  

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 4ην Μαρτίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Συνολική καταγραφή και αντιμετώπιση κτιριακών αναγκών των Σχολείων του Δήμο μας.

 

                                   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                         

 

 

 

                                                                               ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 09-02-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 05-02-2015

NΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.: 1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε. Ν. Κορινθίας.

6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 9ην Φεβρουαρίου του έτους 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20€ (1ην Δόση).

2

Παραχώρηση του χώρου του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου για παρακολούθηση προγράμματος της σχολής Γονέων Ν. Κορινθίας.

3

Κτιριακά προβλήματα στο 4ον Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.

4

Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Καλλιάνων.

5

Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Δ/ντή του Γυμνασίου και Λ. Τ. Γκούρας.

6

Περί συζητήσεως του αιτήματος του Δ/ντή του 1ου ΕΠΑ. Λ Κιάτου, για τη λειτουργία του Σχολικού Συγκροτήματος του 1ου ΕΠΑ. Λ – 2ου ΓΕ. Λ – Ε. Κ. Κιάτου.

7

Χωροταξική κατανομή μαθητών Σουλίου.

8

Κτιριακές ανάγκες 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

9

Προγραμματισμός ειδικής συνεδρίασης της Δ.Ε.Π. με θέμα «Συνολική καταγραφή και αντιμετώπιση κτιριακών αναγκών των Σχολείων του Δήμο μας».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                                         3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της 29 -10-2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   23-10 -2014

ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 13

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                                             (1ην Συνεδρίαση της Δημοτικής Περιόδου 2014-2019)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

        

         1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         2.- Την κ.   Βυτινιώτη   Δήμητρα Δ/ντρια  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

         3.- Τον κ.   Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντή του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

         5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

         8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                  

 

 

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 29ην Oκτωβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56€ (3ην Δόση).

2

Περί κλοπής αλεξικέραυνου στο 2/θεσιο ολοήμερο Νηπιαγωγείο Πασίου.

3

Περί   επισκευαστικές ανάγκες του 6ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

   4

Τοποθέτηση σχολικών συνοδών και σχολικού τροχονόμου.

5

Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Γκούρας

 

                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

 

 

 

                                                                        ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

                                                           

 

 

 

                                                                              

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                                     4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της (24-11-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   17-11 -2014

ΝΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 20

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

        

         1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

         3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

         5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

         8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                  

 

 

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 24ην Νοεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A

ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

   1

Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56€ (4ην Δόση).

2

Περί διάθεση χώρου   του εργαστηρίου πληροφορικής του 1ου Λυκείου Κιάτου, για την λειτουργία του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του Δήμου μας.

3

Παραχώρηση αιθουσών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, στον εταίρο της Αναπτυξιακής Σύμπραξης Σικυωνίων Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

                                   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

 

 

 

                                                                               ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ   ΚΥΡΙΑΚΗ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email