Πρόσκληση 7ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             7ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (6-6-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   31-05–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 93

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 6ην Ιουνίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τετάρτη ώρα 10: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου   στην κ. Παύλου Κων/να για την εκδήλωση των παιδικών σταθμών «ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΩΝΙΑ» και «Λιλιπούπολη»   στης 12-07-2018.
2 Περί   κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 2ου   Γυμνασίου και Εσπερινού ΚΙΑΤΟΥ.
3 Περί κατακύρωση του πλειοδοτικού διαγωνισμού, για την εκμίσθωση του κυλικείου του 1ου ΕΠΑ. Λ   – 2ου   ΓΕΛ και 1ο Εργαστηριακό Κέντρο  ΚΙΑΤΟΥ.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             6ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-5-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   17-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 78

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 21ην Mαϊου 2018 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (31.020,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2018,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον γυμναστήριο (ΡΥΘΜΟΣ) για την 15-6-2018.
3 Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον κ. Δομετίου   Άννη   Γεώργιο   για την 15-7-2018.
4 Έγκριση αρχικού αιτήματος και   διάθεση πίστωσης     προμήθειας «PLEXIGLASS», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
5 Έγκριση   και   διάθεση πίστωσης   για την δικηγόρου Κορίνθου Καλλιανιώτη Μαρίνα,   για την αμοιβή της σε εκπροσώπηση της   Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6 Περί καταστροφής υλικού στο Γυμνάσιο Κρυονερίου.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             5ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (7-5-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   3-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 66

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 7ην Mαϊου 2018 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (31.020,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2018,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Περί παραχωρήσεως ή μη του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον παιδικό σταθμό (ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ) για την 16-6-2018.
3 Περί κατασκευή αθλητικών εγκαταστάσεων στο 1ο Ε. Π. Α. Λ   Κιάτου.
4 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   της υπηρεσίας «Διοργάνωση   μουσικής εκδήλωσης για τα σχολεία της   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών.»
5 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «PLEXIGLASS», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «Αθλητικού υλικού», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-04-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   13-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 57

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 17ην Απριλίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως για την παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2 Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης ποσού προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Νομικού Προσώπου Σχολική Επιτροπή Δ/θμιας Εκπ/σης.
3 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «Κουρτινών», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-03-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   23-3-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 52

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 27ην Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ. Δομετίου Άννη, περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
2 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «Ενός Η/Υ», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
3 Αποδοχή πίστωσης   ποσού 23.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για   το έτος 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.
4

Περί   καθορισμού όρων δημοπρασίας κυλικείων, στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ως εξής:

1.- 1oν ΕΠΑ.Λ. – 2ον ΓΕ.Λ.- Ε. Κ. Κιάτου.

2.- 2ον Γυμνάσιο & Εσπερινό Κιάτου.

5

Περί   κληρώσεως μέλους για την συγκρότηση διενέργειας επιτροπής διαγωνισμών κυλικείων,   ως εξής: 1.- 1ον ΕΠΑ. Λ – 2ΟΝ   ΓΕΛ – Ε. Κ. ΚΙΑΤΟΥ   και  

               2.- 2ον ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΚΙΑΤΟΥ.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 2ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             2ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (06-03-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   2-3-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 18

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 6ην Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας   «Ενός Η/Υ», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Κουρτινών», για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Πινάκων μαρκαδόρου στο 1ον ΓΕΛ Κιάτου».
4

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (31.020,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2018,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                     ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (12-02-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   6-2-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 8

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 12ην Φεβρουαρίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί εγκρίσεως   του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2012.
2 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης  προμήθειας «Ενός φορητού Η/Υ (Laptop) », για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Γραφικής ύλης », για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης   προμήθειας«Δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών», για το   Γυμνάσιο Κρυονερίου.
5 Περί συζητήσεως της αιτήσεως   της κ. Αναστασίας Πάτσιου, περί παρατάσεως   της σύμβασης για το κυλικείο στο Γυμνάσιο και Λ.Τ. Γκούρας.
6 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Ενός Πολυοργάνου ΜΡΙ520) », για τον εξοπλισμό του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.
7 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Τέσσερις -4- Η/Υ», για τον   εξοπλισμό του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου
8 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Eνός -1- αυτοκινήτου με σύγχρονο ηλεκτρονικό ψεκασμό και σύστημα εγκεφάλου OBD ΙΙ», για τον εξοπλισμό   του 1ου   Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.
9 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Ενός -1- εκπαιδευτικού προπλάσματος », για τον εξοπλισμό του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.
10 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης προμήθειας   «Μίας -1- χύτρας αποστείρωσης-παστερείωσης », για τον εξοπλισμό   του 1ου   Εργαστηριακού Κέντρου Κιάτου.-
11 Έγκριση διενέργειες της προμήθειας των   καυσίμων έτους 2017.

                            Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                     ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (19-12-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   15-12–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 144

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 19ην Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παρατάσεως ισχύος της σύμβασης προμήθειας καυσίμων για το έτος 2017.
2 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Κουρτινών στις αίθουσες διδασκαλίας   του Γυμνασίου και Λ.Τ. Γκούρας».
3 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Πινάκων μαρκαδόρου στο 1ον ΓΕΛ Κιάτου».
4 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Ψηφιακός εξοπλισμός του 2ου ΓΕΛ Κιάτου».
5 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Τριών (3) Ηλεκτρονικών υπολογιστών στο 1ο ΕΠΑ. Λ     Κιάτου».
6 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».
7 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   υπηρεσίας   «Διοργάνωση μουσικής εκδήλωσης για τα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ενόψει των Χριστουγεννιάτικων Εορτών ».
8 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   υπηρεσίας   «Κάλυψη ηχητικών για την θεατρική εκδήλωση του 1ου Γυμνασίου Κιάτου στις 22-12-2017»

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             11ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (12-12-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   08-12–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 136

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 12ην Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί   εγκρίσεως του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οικονομικού έτους 2011.
2 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης της   προμήθειας «Ενός φωτοτυπικού μηχανήματος για το   2ον ΓΕΛ   Κιάτου»

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             10ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (04-12-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   30-11–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 129

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                               

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 4ην Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.150,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Δ΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2017,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

2 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του έργου «Συντήρηση και   αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα   αποχέτευσης των τουαλετών στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής.»

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-10-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   23-10–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 116

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 27ην Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Παρασκευή ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως δέκα (10) αιθουσών στο κτήριο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στην Μαθηματική Εταιρεία Ν. Κορινθίας για την διεξαγωγή του 78ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» 2017-2018.
2 Περί εξοφλήσεως έναντι τιμολογίων ύδρευσης στην ∆.Ε.Υ.Α.Σ. του ∆ήµου Σικυωνίων για τα Σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
3 Περί ορισµού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής κατά της Αικατερίνης ∆όσχορη κατοίκου Λουτρακίου.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             8ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-10-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   06-10–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 102

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 10ην Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 01: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως του Βοηθητικού Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου   Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου Άννη για   εκδήλωση επίδειξη πολεμικών τεχνών στις 19-11-2017.
2 Περί κατακυρώσεως   ή   μη του πλειοδοτικού διαγωνισμού για το κυλικείο του 1ου Γενικού Λυκείου Κιάτου.
3 Περί εγκρίσεως και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια χρωμάτων για την Σχολική Επιτροπή.
4 Περί   εγκρίσεως και διάθεσης πίστωσης   για την κατασκευή δύο (2) μεταλλικών εστιών   εκμάθησης ποδοσφαίρου στο Γυμνάσιο και   Λ. Τ. Γκούρας.
5 Περί   εγκρίσεως και διάθεσης πίστωσης   για την προμήθεια αθλητικού υλικού στο Γυμνάσιο και Λ. Τ. Γκούρας.
6 Περί εγκρίσεως αιτήµατος και απ΄ ευθείας ανάθεση εργασίας (Συντήρηση Πυροσβεστήρων της Σχολικής Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων.
7 Έγκριση   συνομολόγησης (Σύμβασης χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής Τραπεζικής winbank) με την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ   Α.Ε.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (28-08-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   23-08–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 63

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 28ην Αυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα 12: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί καθορισµό όρων δηµοπρασίας κυλικείου στο 1ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.
2

Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την

οικονομική διαχείριση και παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

(Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-06-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   26-06–2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 56

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 30ην Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Παρασκευή ώρα 12: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως   της αιτήσεως της     κ. Καρτέρη Μαρίας   για παραχώρηση του   κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις   05-07-2017.
2 Αποδοχή πίστωσης   ποσού 23.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για   το έτος 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.
3

Περί εγκρίσεως της προμήθειας ενός (1) Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και διάθεση   σχετικής

Πίστωσης 320,00     .

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (12-06-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   06-06--2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 52

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 12ην Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Δευτέρα ώρα 12: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Περί αποδοχή πίστωσης ποσού (30.335,00)€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2017,και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα

Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2 Περί συζητήσεως   της αιτήσεως της     κ. Χριστοδούλου   Αδαμαντίας, για παραχώρηση του   κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στις 16-06-2017.
3

Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας   Καθρεπτών στις Σχολικές Μονάδες

της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

4 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας   Κουρτίνα Λονέτα Μονόχρωμη ανεξίτηλη Φ280 για το 2Ο ΓΕΛ Κιάτου.
5 Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την κάλυψη   εορταστικών εκδηλώσεων ηχητικά μικροφωνικά της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
6 Περί απ’ ευθείας ανάθεση για την προμήθεια γραφικής ύλης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ για την ετήσια συνδρομή από 7-6-2017 έως 7-6-2018.
8 Έγκριση αιτήματος και διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             1ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (07-02-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   03-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 5

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 7ην Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως   της αιτήσεως της κ. Κασκαρέλη   Αικατερίνης, για παραχώρηση του μικρού κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
2 Περί συζητήσεως   της αιτήσεως του κ.   Κολοβίνου   Παναγιώτη, περί παραχωρήσεως του κλειστού γηπέδου Μπάσκετ   του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3 Περί παραχωρήσεως ή   μη του Αμφιθεάτρου   του 1ου Γενικού Λυκείου   Κιάτου, για την πραγματοποίηση του αποκριάτικου χορού στις   (11-02-2017) των μαθητών της Γ’   Λυκείου Κιάτου του 1ου και 2ου ΓΕΛ   Κιάτου.»
4 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δομετίου Στέφανου, για την προσφορά της εταιρείας , για δωρεάν παροχή υπηρεσίας φύλαξης στα σχολικά κτίρια της πόλης του Κιάτου.
5 Έγκριση διενέργειας της προμήθειας των καυσίμων έτους 2017
6 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας toner της   Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7 Περί προμήθειας εξαρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

                                                                                         ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 16ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             16ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-12-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   23-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 197

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 29ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Πέμπτη ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί     παρατάσεως ισχύος   της σύμβασης προμήθειας καυσίμων για το έτος 2016
2 Περί προμήθειας   ηχητικής εγκατάστασης στο 2ο Γενικό Λύκειο Κιάτου.
3 Περί συζητήσεως του εγγράφου του 2ου Γυμνασίου Κιάτου για τοποθέτηση   προκατασκευασμένης αίθουσας στο Σχολείο τους.
4 Περί   συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Αργυρού Ιωάννη (Μαθηματικού) , για   την παροχή δωρεάν   μαθημάτων στους μαθητές της Γ΄   Λυκείου Γκούρας.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 15ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             15ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (07-12-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   05-12–2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 181

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 07ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Τετάρτη ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΕΚΤΑΚΤΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως Δ’ κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.
2 Περί   παραχωρήσεως ή μη   του Αμφιθεάτρου του 1ου Γενικού   Λυκείου Κιάτου, για την πραγματοποίηση του ετήσιου χορού των μαθητών   της Γ’ Λυκείου Κιάτου του 1ου και 2ου ΓΕΛ Κιάτου.
3 Περί   παραχωρήσεως ή μη   του παλαιού κλειστού Γυμναστηρίου   του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον Αθλητικό Όμιλο Αντισφαίρισης Σικυώνος για του μήνες Νοέμβριο 2016   – Απρίλιο 2017.
4 Περί αναγκαιότητας προμήθειας   μικροφωνικής συσκευής στο 2ον Γενικό Λύκειο Κιάτου.
  Η παρούσα   συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα, λόγω καταληκτικών ημερομηνιών .

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 14ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             14ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-11-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   25-11–2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 171

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Πανδή                                  Οδυσσέα

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 29ην  Nοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 13: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση αιτήματος και απ΄   ευθείας ανάθεση εργασίας (Συντήρηση Πυροσβεστήρων της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των σχολείων.)
2 Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως Δ’ κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

13ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-10-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   21-10–2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 158

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Ποτάκη                                 Σταύρο

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 27ην  Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Πέμπτη ώρα 12: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση αιτήματος και απ΄   ευθείας ανάθεση της προμήθειας δέκα (10) ταμπλό Μπασκέτας     για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
2 Έγκριση αιτήματος και απ΄   ευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών γυμναστικής   για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
3 Περί   απ΄ ευθείας ανάθεση     προμήθειας   (ΧΡΩΜΑΤΩΝ)   για την Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
4 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Παραρτήματος Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Ν. Κορινθίας περί παραχωρήσεως δέκα (10)   αιθουσών  του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
5 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, & Πολιτισμού του Δήμου Σικυωνίων, περί παραχωρήσεως αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                         ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             12ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (07-10-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   03-10–2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 141

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                             Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Ποτάκη                                 Σταύρο

                                    6.- Ασβεστόπουλο                   Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 7ην  Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Παρασκευή ώρα 12: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Έγκριση αιτήματος και απ΄   ευθείας ανάθεση της   εργασίας (Επισκευή τουαλετών του 1ου ΕΠΑ.Λ.- 2ου ΓΕΛ- Ε.Κ. ΚΙΑΤΟΥ.)
2 Έγκριση αιτήματος και απ΄   ευθείας ανάθεση της προμήθειας (Τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Γυμνάσιο Καλλιάνων.)
3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δομετίου Άννη-Γεωργίου περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
4 Περί   ορισμού δικηγόρου για την εκπροσώπηση της Σχολικής Επιτροπής   κατά της Αικατερίνης Δόσχορη κατοίκου Λουτρακίου.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

10η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-06-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 09-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 186
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 14 Ιουνίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 4ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
2. Υποβολή προτάσεων για το Σχέδιο «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Β΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων 2015-2019.
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας λογισμικού προγράμματος Η/Υ Διαχείρισης Σχολικής Επιτροπής από την Εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-5-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24-05-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 169
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 24-5-2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή δωρεάς κλιματιστικού με τοποθέτηση στην Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
.
Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καιρικών συνθηκών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23-5-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 18- 5-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 165
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλης Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23-5-2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Παράταση σύμβασης μίσθωσης κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού κουρτίνων και κουρτινόβεργων για την κάλυψη αναγκών του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.

3. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση του Δημοτικού Σχολείου Φενεού.

4. Περί αποδοχή πίστωσης ποσού 30.335,00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.

5. Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του 3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου-Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης για πραγματοποίηση εκδήλωσης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16-5- 2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 16-05-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 161
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 16-5-2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χρήσης διδακτηρίου του Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας για πραγματοποίηση έκθεσης παιχνιδιών.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             6ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-05-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   13   – 05   -2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 69

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Ποτάκη                                 Σταύρο

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 17ην  Μαϊου 2016 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 12: 30 μ. μ. σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1

Περί   αποδοχή πίστωσης ποσού 30. 335.00€ προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Β΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών Κοινοτήτων.

2 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (Αναλώσιμων υλικών για φωτοτυπικό μηχάνημα.)

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             4ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-03-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   18   – 03   -2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 46

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Ποτάκη                                 Σταύρο

                                    6.- Koυτσονικόλα                    Αθανάσιο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 23ην  Mαρτίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Τετάρτη ώρα 11: 00 π. μ. σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1

Περί   αποδοχή πίστωσης ποσού 30. 335.00 προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως

(Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια   Σχολικών Κοινοτήτων.

2 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Πετρόπουλου Τάκη Σύμβουλο Δημάρχου Δήμου Πατρέων περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
3 Περί   συγκροτήσεως επιτροπής για καταστροφή υλικού στα Σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                          ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 11-3-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 07-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 109
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 11-03-2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ.μ, σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή Χρηματοδότησης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων για την προμήθεια βιβλίων Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σχολικού έτους 2015-2016.
2. Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια Σχολικών κοινοτήτων (Α΄ κατανομή 2016).
3. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την καταστροφή υλικού σχολικών μονάδων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2016 έκτακτης συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 23 -2-2016
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο23-02-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ: 84
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Πανάγου Αθανάσιο
2. Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
4. Γεώργας Χρήστος
5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6. Ντρίμερης Δημήτριος
7. Τσαμαντά Ελένη
8. Κουκουμέλη Γεώργιος
9. Κοκκωνίτη Αγγελική
10. Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 23 -02-2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Παραχώρηση χώρου του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου, για πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης .

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης/2016 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             3ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (26-02-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   19   – 02   -2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 23

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης                  

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Ποτάκη                                 Σταύρο

                                    6.- Koυτσονικόλα                    Αθανάσιο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 26ην  Φεβρουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδα Παρασκευή ώρα 11: 00 π. μ. σε τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Οικονόμου Ηλία μισθωτή   Κυλικείου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.
2 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Λιάκου Ελευθερίου, περί παραχωρήσεως του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου και Λυκειακών Τάξεων Γκούρας.
3 Αποδοχή πίστωσης   ποσού 23.000,00€ προερχόμενη από το Δήμο Σικυωνίων ως τακτική επιχορήγηση για το έτος 2016 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα Συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων.
4 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας (Σιδεριές προφύλαξης παραθύρων αιθουσών 2ου Γυμνασίου Κιάτου.)
5 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ( Ενός (1) LAPTOPστο 2ου Γυμνάσιο Κιάτου.)
6 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ( Ενός (1) Βιντεοπροβολέα στο 2ου Γυμνάσιο Κιάτου.)
7 Έγκριση αιτήματος και απ’ ευθείας ανάθεση προμήθειας ( Ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος.)

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

                                                                                           ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email