5/2017 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

                                                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                         Κιάτο 08Δεκεμβρίου 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20599

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:  κ.κ. Αντιδημάρχους

      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η Δεκεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν.3852/2010) Δήμου Σικυωνίων έτους 2018.

Ο Πρόεδρος της

Εκτελεστικής Επιτροπής

Δήμαρχος

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

3/2017 Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

                                                                                            ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 14 Νοεμβρίου 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 19042

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:  κ.κ. Αντιδημάρχους

                

 

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων στις 17    Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00  σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

        Κατάρτιση Προσχεδίου Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων έτους 2018.

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής

Επιτροπής

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

2/2017 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 05-10-2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 16488

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:  1) κ.κ. Αντιδημάρχους

                2) κ. Σπανό Κωνσταντίνο

                 3) κ. Μαυραγάνη Κυριακή

 

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων στις 11    Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

        Πειθαρχική υπόθεση του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου μας, Πάππα Κωνσταντίνου.

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής

Επιτροπής

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

1/2017 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

 

                                                       ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                    Κιάτο 03 Ιουλίου 2017

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                                                                                            Αριθμ. πρωτ: 10565

 

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:  κ.κ. Αντιδημάρχους

      

Παρακαλούμε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων την 03 Ιουλίου  2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

     Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Σικυωνίων.

 

Ο Πρόεδρος

της Εκτελεστικής Επιτροπής

 

 

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 8 Ιουλίου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 10227

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   1. κ.κ. Αντιδημάρχους      

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη 12 Ιουλίου  2016 και ώρα 10:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 «Σύνταξη Σχεδίου Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο
     2015-2019 (Β΄ Φάση)».

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 22 Ιουνίου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9237

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   1. κ.κ. Αντιδημάρχους
       2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο
       3. κ Μαυραγάνη  Κυριακή

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τρίτη  28 Ιουνίου 2016  και ώρα 09:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
 Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας  Κίσσα  Παναγιώτη του Αγγέλου.

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17 Ιουνίου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 9003

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς:   1. κ.κ. Αντιδημάρχους
       2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο
       3. κ Μαυραγάνη  Κυριακή

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2016  και ώρα 13:00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:
 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας  Κίσσα  Παναγιώτη του Αγγέλου.

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

 

Print Friendly, PDF & Email

3/2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 17 Μαΐου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6724

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Παρασκευή 20 Μαΐου 2016 και ώρα 08:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

«Σύνταξη Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Σικυωνίων για την περίοδο 2015-2019 (Α΄Φάση)».
.
Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

2/2016 Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 20 Απριλίου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 5292

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1. κ.κ. Αντιδημάρχους
2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο
3. κ Μαυραγάνη Κυριακή

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Δευτέρα 25 Απριλίου 2016 και ώρα 11:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας Κίσσα Παναγιώτη του Αγγέλου.

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 29 Μαρτίου 2016
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 4114

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1. κ.κ. Αντιδημάρχους
2. κ. Σπανό Κωνσταντίνο
3. κ Μαυραγάνη Κυριακή

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την Τετάρτη 06 Απριλίου 2016 και ώρα 20:00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας Κίσσα Παναγιώτη του Αγγέλου.

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 19 Νοεμβρίου 2015
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 20344

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κα κατεπείγουσα συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 19 Νοεμβρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος εκτελεστέων έργων (άρθρο 63γ. Ν. 3852/2010), σύνταξη προσχεδίου προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης(ΟΠΔ) Δήμου Σικυωνίων έτους 2016.

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη λόγω του κατεπείγοντος του θέματος.

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 11-12-2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 28403

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: 1) κ.κ. Αντιδημάρχους
2) κ. Σπανό Κωνσταντίνο
3) κα Μαυραγάνη Κυριακή

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 16-12-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00μ.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

Πειθαρχική υπόθεση του υπαλλήλου του Δήμου μας κ. Μαστοράκου Λεωνίδα.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 18-11-2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 26733

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 24-11-2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
2. Έγκριση μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις και παγετό περιόδου 2014 και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη απόφασης.
.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Εκτελεστικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Κιάτο 25-09-2014
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 22693

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Προς: κ.κ. Αντιδημάρχους

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα την 30-09-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00π.μ σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 & 63 του Ν.3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο Πρόεδρος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

1. Κατάρτιση σχεδίου Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015 (άρθρο 63γ Ν. 3852/2010) και εισήγηση στην Οικονομική Επιτροπή για λήψη απόφασης.

Print Friendly, PDF & Email