Πρόσκληση 15ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ15-06-2015

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 10/06/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9876

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 15η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 15/06/2015ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης  
  «Το πρόβλημα των ψεκασμών στο Δήμο μας», μετά από αίτημα της Δημοτικής παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» και συνυπογραφόντων συμπολιτών μας.  
  Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων για χρηματοδότηση της πράξης: «Συντήρηση Εθνικού οδικού δικτύου εντός των ορίων Δήμου Σικυωνίων» από το Π.Δ.Ε 2015 του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού.      
  Έγκριση της αριθ.1/2015 μελέτης της Τεχν. Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο : «Μουσιολογική και Μουσειογραφική Μελέτη Συλλογής Αντιγράφων Γλυπτών Λυσίππου» .  
  Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς Δήμου Σικυωνίων» Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» (Π.Α.Α 2007 – 2013)  
  Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Αποδοχή ποσού 1.446,30 € για κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.» για το δ’ τρίμηνο του έτους 2014 και τροποποίηση προϋπολογισμού».    
  Ανάκληση της με αριθ. 194/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αποθηκών Α.Σ.Ο που βρίσκονται στην οδό Καλογεροπούλου στην Δ.Κ. Κιάτου, στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου» και λήψη νέας .  
  Έγκριση της αριθ. 16/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Παραχώρηση Κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 20τ.μ. πλησίον της πλατείας της Τ.Κ. Καισαρίου»  
  Έγκριση της με αριθ. 10/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20€ (Β’ κατανομή)»  
  Έγκριση της με αριθ. 36/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με Θέμα: «Αίτηση πολίτη για απομάκρυνση μεταλλικής κατασκευής ( πρώην Τηλεφ. Κέντρο ΤΑΞΙ) στην Πλατεία Πλουμιστού»      
  Έγκριση της με αριθ. 40/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με Θέμα:                       «Εξωραϊσμός πεζόδρομου της οδού Κλεισθένους από την οδό Σικυώνος έως την οδό 28ης Οκτωβρίου».    
 1.  
Έγκριση της με αριθ. 3/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Λαλιωτίου με Θέμα: «Ορισμός υδρονομέα»  
 1.  
Σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου με Χειριστή μηχανημάτων έργου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015.  
 1.  
Λήψη απόφασης επί της αιτήσεως του κ. Μπλάνου Παν. για την χορήγηση άδειας   τοποθέτησης ξύλινης βάσης στην συμβολή των οδών Μεγ. Αλεξάνδρου & Πέλοπος στο Άλσος της Μαγούλας   και την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων .                        
 1.  
Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθ. 362/2014 απόφασης Δ.Σ. μετά το αριθ. 3466/99182 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου  
 1.  
Συμμετοχή στα έξοδα ταφής άπορου συμπολίτη μας και ψήφιση σχετικής πίστωσης» .  
 1.  
Συμμετοχή του Δήμου μας, στην 9η Πανελλήνια Σύνοδο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων .  
 1.  
Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην                   Δ.Κ. Κιάτου .  
 1.  
Τοποθέτηση δυο (2) ενημερωτικών πινακίδων του Προγράμματος LIFEStymfalia (LIFE 12NAT/GR000275) στις Τ.Κ. Στυμφαλίας και Λαύκας .  
 1.  
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Ανάπλαση Πλατεία   Ελευθερίας Κιάτου»,της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ. Υ.  
 1.  
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά»,της με αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.  
 1.  
Έγκριση 2ης Τροποποίησης της Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας μεταξύ των Δήμων Σικυωνίων (Δ.Ε. Στυμφαλίας) Νεμέας και του Δήμου Αργους – Μυκηνών (Δ.Ε. Αλέας) για την «Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού».      
 1.  
Έγκριση απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί «Τροποποίησης προϋπολογισμού 2015».    
 1.  
Τροποποίηση της με αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:                                     «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3852/2010).    
 1.  
Εξουσιοδότηση του Αντιδημάρχου Σικυωνίων Διοικητικού-Οικονομικού για την διαπραγμάτευση με σκοπό την επιλογή Τράπεζας συνεργασίας.  
 1.  

Πρόσληψη προσωπικού για την παιδική Εξοχή – Κατασκήνωση Κλημεντίου – Καισαρίου

(Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ)

 
 1.  
Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για την τακτοποίηση της ομάδας 1 και την ένταξη στις Υπηρεσίες Ύδρευσης των Δ.Ε. Στυμφαλίας και Φενεού .  
 1.  
Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πιστώσεων για την παράταση συμβάσεων καθαριότητας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4325/2015.  
 1.  
Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
  Σύμφωνη γνώμη για ίδρυση ΣΕΚ για παιδιά με ειδικές ανάγκες στην Κόρινθο.
       
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 14ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ03-06-2015

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 29/05/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 8966

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 14η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 03/06/2015ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Λήψη απόφασης επί της αριθ. 29/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα «Υποβολή Πρότασης προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων για τον χαρακτήρα του Λιμένα Κιάτου».  
  Κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας Κελάμη Σωτηρίου στην Δ. Κ. Μοσιά
  Έγκριση της αριθ. 128/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με Θέμα:«Αποδοχή Χρηματοδότησης για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών (συγκεκριμένα την αποζημίωση των μελών των εκλογικών συνεργείων) κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή   των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015
  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για παράλληλη διάθεση ενός(1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, στην Π.Ε. Κορινθίας με σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων του Π.Δ.Ε και του Τεχν. Προγράμματος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων
  Λήψη απόφασης για την παραχώρηση της χρήσης των αποθηκών Α.Σ.Ο που βρίσκονται στην οδό Καλογεροπούλου στην Δ. Κ. Κιάτου, στο   Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
  Δωρεάν παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού του Δήμου Σικυωνίων στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ).
  Επικαιροποίηση της αριθ. 436/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της 47/2011 απόφασης του δημοτικού Συμβουλίου περί Συγκρότησης Τοπ. Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».
  Ενημέρωση των μελών του Δ.Σ. από την Πρόεδρο της Δ.Ε.Π. για τα προβλήματα και τις ανάγκες των Σχολικών μονάδων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
  Οικονομική Ενίσχυση αναξιοπαθούντων Δημοτών μας   .
  Τροποποίηση της αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων (άρθρο 70 παρ. 1 Ν. 3852/2010).
 

Εντολή Δημοτικού Συμβουλίου για την Ανάρτηση της   Ανασυνταγμένης Πράξης Εφαρμογής της

Π. Ε. Πλατανίων.

  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του αρδευτικού Συλλόγου Μεγ. Βάλτου .
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ. Μ. Βάλτου»,της αρ. 34/2012 μελέτης της Τ. Υ.
  Ανάκληση της αριθ. 147/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Σύσταση επιτροπής   προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» και λήψη νέας .
  Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2014».
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή τοιχίου Αντιστήριξης στην Τ. Κ. Σουλίου», της αρ. 29/2014 μελέτης Τ.Υ
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή -Συντήρηση Διόροφου Δημοτικού κτιρίου για την δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας»,
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή Συντήρηση Δημοτικού Σχολείου στην Τ. Κ. Κλημεντίου».
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Κρυονερίου ».
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης     οχημάτων, έμπροσθεν της εισόδου του Parking της ιδιοκτησίας του κ. Χασούρα Βλασίου στην οδό Ιωάννη Πολέμη αριθ. 4   στο Κιάτο.
  Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφασης της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα : «Κτιριακές ανάγκες του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου».
  Έγκριση της   αριθ. 45/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2015».  
 

Έγκριση της   αριθ. 37/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

«Η ΜΗΚΩΝΗ»   με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού 2015».  

  Υποβολή αιτήματος για τη λειτουργία του Μουσείου Φενεού .
  Έγκριση Απολογισμού οικ. έτους 2014 της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου).
 

Έγκριση της αριθ. 2/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κατασκήνωσης με

Θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Εργασίας Κοιν, Ασφ. & Πρόνοιας για την έκδοση απόφασης Ανάληψης λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) για το έτος 2015.

  Έγκριση της αριθ. 3/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) με θέμα: «Σύνταξη προϋπολογισμού έτους 2015» .
  Έγκριση της αριθ. 4/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) με θέμα : «Πρόσληψη προσωπικού για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης «Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ» (Κλημεντίου Καισαρίου) για το έτους 2015 .
  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος οικ. έτους 2015
  Λήψη απόφασης περί αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Επισκευή συντήρηση κατασκήνωσης Κλημεντίου της αριθ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ. (άρθρο 61του Ν. 3979/2011
  Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ 13ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  

 

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(18/05/2015)

Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Μ Ε Ν Η

 

ΚΙΑΤΟ 14/05/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 7807

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε την ΔΕΥΤΕΡΑ 18-05-2015 και ώρα 20:30′ στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, λόγω διακοπής της 13ης/2015 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (13-05-2015), στο Δημοτικό Κατάστημα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των υπολοίπων θεμάτων, της με αρ. πρωτ. 7376/08-05-2015 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06 Δ.Κ.Κ.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 12ης/2015 ΕΙΔΙΚΗΣ συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

12η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(13/05/2015)

Ε Ι Δ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 08/05/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:7375

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 12η Ε Ι Δ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 13/05/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,                                         με μοναδικό θέμα συζήτησης : Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2013 του Δήμου Σικυωνίων, σύμφωνα με τις διατάξεις 1,2,3, 4 & 5 του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 13ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(13/05/2015)

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 08/05/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 7376

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 13η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 13/05/2015 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 20:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Λήψη απόφασης μετά από αίτημα της ελάσσονος μειοψηφίας του συνδυασμού ”Λαϊκή Συσπείρωση Σικυωνίων”.
 

Ορισμός μέλους για την συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου της κατασκήνωσης

Η’ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ).

  Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Σικυωνίων .
  Συζήτηση και λήψη απόφασης περί «Ίδρυσης Δημοτικού Κτηνιατρείου».
  Ψήφισμα σχετικά με την δολοφονία άγριων αλόγων στην Δ.Ε. Φενεού.
  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα ”Άθληση για όλους” περιόδου 2015-2016.
  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην αθλητική εκδήλωση ”Αγωνιστική Διάσχιση Ζήρειας 2015”.
  Έγκριση απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί υποβολής πρότασης στο Δ.Σ. Δήμου Σικυωνίων για το χαρακτήρα του λιμένα Κιάτου.
  Αναγκαιότητα Δημοπράτησης αγροτικής έκτασης της Τ.Κ. Γκούρας στην περιοχή ”ΒΑΛΤΟΣ”, ιδιοκτησία Δήμου Σικυωνίων,
  Εκμίσθωση τεσσάρων (4) στρεμ. χέρσου λιβαδιού στην Τ. Κ. Ματίου .
  Παραχώρηση χρήσης αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Μποζικών για την στέγαση του Αρδευτικού Συλλόγου Μποζικών.
  Έγκριση της αρ. 9/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, βάσεων ποδηλάτων επί του πεζόδρομου της οδού Μαυρούλια 14 στο Κιάτο, μετά από αίτημα της σχολής Σ.Ο.Α.Π.Ο.Κ.».
  Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
  Έγκριση της 27/2015 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού 2015
  Έγκριση απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού 2015
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Επισκευή & ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυώνος & Μεσινού & δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου», της αρ. 6/2013 μελέτης Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου», της αρ. 16/2014 μελέτης Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού»,της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ. Μουλκίου»,της αρ. 35/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου »,της αρ. 17/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ. Κιάτου»,της αρ. 57/2011 μελέτης της Τ.Υ
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Κεφαλαρίου»,της αρ. 25/2012 μελέτης της Τ.Υ
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής στην Π.Ε. Κανελλοπούλου Σφαγεία»,της αρ. 5/2013 μελέτης της Τ.Υ
  Έγκριση υπαγωγής της μελέτης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας ”ΠΛΑΤΑΝΙΑ” του Δήμου Σικυωνίων, στις προισχύουσες του ν. 4315/2014 (ΦΕΚ Α’ 269)διατάξεις περί εισφοράς γης.
  Έγκριση της αρ. 26/2015 απόφασης Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου): ”Εξασφάλιση χώρων στάθμευσης για Α.με.Α. Στην πόλη του Κιάτου”.
  Έγκριση της αρ. 25/2015 απόφασης Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου): ”Πρόταση για τοποθέτηση εγκαταστάσεων διευκόλυνσης των Α.με.Α. για πρόσβαση στην παραλία…”
  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως αρδευτικού συλλόγου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής (Καμάρι)
  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως αρδευτικού συλλόγου Λαλιωτίου
  Παραχώρηση χρήσης αίθουσας δημοτικού κτιρίου για τη στέγαση του φιλοζωικού σωματείου ”Σχέσεις Στοργής”.
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για δημιουργία και επαύξηση πιστώσεων.
  Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2015
  Αναγκαιότητα κάλυψης δαπάνης για διαμονή προσκεκλημένων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 11ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (27/04/2015)

 

E Κ Τ Α Κ Τ Η

 

ΚΙΑΤΟ 27/04/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 6691

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 11η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 27/04/2015ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00′ π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Αποδοχή Προέγκρισης Δημοπράτησης του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιια στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων», Μέτρο 413, Άξονας 4 , του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013», ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ 942895.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 10ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

10η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(29/04/2015)

ΤΑΚΤΙΚΗ

ΚΙΑΤΟ 24/04/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:6639

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

   Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 10η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα θεάτρου του Δημοτικού Καταστήματος Δήμου Σικυωνίων

(Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 29/04/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
 

Τροποποίηση Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων .

 

Έγκριση μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων τουέργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΛΟΓΗΣ) ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (Α.Σ.Α.) ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

9η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(20/04/2015)

ΤΑΚΤΙΚΗ

ΚΙΑΤΟ 14/04/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:6106

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 9η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 20/04/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
 

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου .

  Αποδοχή της με Α.Π.: 1284/26.03.2015 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την   Ένταξη του Έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά)», προϋπολογισμού 150.000,00 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» για το έτος 2014 και εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής Όρων Ένταξης.
  Έγκριση διενέργειας της Προμήθειας: «Οδηγός Πόλης Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση», με κωδικό MIS 483372.
  Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
  Μείωση ποσού εισφοράς σε χρήμα του ν.1337/1983 για την Π. Ε. Κανελλοπούλου –Σφαγεία και Ορισμός νέας προθεσμίας   καταβολής οφειλών .
  Αλλαγή τόπου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σικυωνίων της Δ. Κ. Κιάτου.
  Γνωμοδότηση για την εκτέλεση του έργου : ”Βελτίωση-Διάνοιξη & Συντήρηση Ε.Ο. Σούλι-Κρυονέρι, που ανήκει στη Υποκατηγορία Α2 της 1ης Ομάδας με α/α 01, σύμφωνα με την Υ.Α. 1958/2012 (ΦΕΚ Β’ 21) και βρίσκεται στην θέση «Φιλιάνδρα» του Δ. Σικυωνίων Π.Ε. Κορινθίας Περιφέρειας |Πελοποννήσου” της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κορινθίας.
  Παραχώρηση χρήσης αρδευτικών γεωτρήσεων και πηγών της Τ.Κ. Μικ. Βάλτου στον Αρδευτικό Σύλλογο με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ»της εν λόγω Τ.Κ.
  Παραχώρηση χρήσης αρδευτικού Δικτύου από τη θέση «Καπανδρί» έως τη θέση «Βαλτσεϊκα» της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου στον Αρδευτικό Σύλλογο της εν λόγω Τ.Κ.
  Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων πολιτών του Δήμου μας.
  Παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αστ. Κοβατζή και Λυκούργου στην Δ.Κ. Κιάτου.
  Εκμίσθωση τεσσάρων (4) στρεμ. χέρσου λιβαδιού στην Τ. Κ. Ματίου .
  Έγκριση της αρ. 26/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: « 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015».
  Έγκριση της αρ. 13/2015 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟ.Δ.Ε.Δ.ΗΣ ” με θέμα: «Εισηγητική Έκθεση ΚΟΔΕΔΗΣ για την τεκμηρίωση Εσόδων και Εξόδων Οικ. έτους 2015».
  Ορισμός τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.
  Καθορισμός αριθμού αδειών, ύψους & τρόπου τελών είσπραξης, για την «Άσκηση Υπαίθριου Εμπορίου”.
  Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Δ. Κ. Κιάτου .
  Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου.  
  Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Τ. Κ. Κλημεντίου .
  Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του.
  Παραχώρηση χώρου στέγασης στο σύλλογο «ΣΤΕΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ »
  Πρόθεση συνεργασίας του Δήμου Σικυωνίων με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του .
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ”ΥΔΡΕΥΣΗ” της αρ. 07/2009 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών διαδικτύου .
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ” της αρ. 2/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ” της αρ. 14/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ”ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ” της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Παράταση προθεσμίας υλοποίησης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου Σικυωνίων και τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον χρόνο περαίωσης.
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού της αρ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ.
  Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2015),(άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
  Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού βλάστησης   περιαστικών δασών και αλσυλλίων και καθαρισμού δασικών δρόμων Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» (πυροπροστασία – ΣΑΤΑ 2015) (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
  Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο:«Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
  Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γεωλογικής καταλληλότητας για ανόρυξη δυο νέων γεωτρήσεων στις θέσεις, «ΚΟΔΕΛΑ» της Τ. Κ. Ψαρίου και «ΤΡΥΠΑ» της Τ.Κ. Καισαρίου λόγω εκτάκτων αναγκών».    
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  Τροποποίηση της αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (άρθρο70 παρ.1 του Ν. 3852/2010).
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 8ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (07/04/2015)

 

E Κ Τ Α Κ Τ Η

 

ΚΙΑΤΟ 06/04/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 5835

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 8η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 07/04/2015ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην διοργάνωση της Προκριματικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κορασίδων ( Β΄ Όμιλος) της 17η -19η Απριλίου 2015, στην πόλη του Κιάτου.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

7η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(30/03/2015)

ΤΑΚΤΙΚΗ

ΚΙΑΤΟ 23/03/15

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:5021

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 7η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/03/2015ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου
  Ανάκληση της αριθ. 291/2013 απόφασης ΔΣ με θέμα: Έγκριση της αριθ. 31/2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ.)
  Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 287/2011 απόφασης Δ.Σ. με θέμα : «Ψήφιση νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων».
  Έγκριση της αρ. 73/2015 απόφαση της Ο.Ε. με θέμα:Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  Λήψη απόφασης περί: «Αποδοχής δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Καισαρίου ιδιοκτησίας Θελερίτη Γεωργίου» , μετά την αριθ. 3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων .  
  Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο μας.
 

Καθορισμός εργασίας των υπηρεσιών της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής καθώς και της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας για το 2015.

  Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.
  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
  Αναγκαιότητα Υπογραφής σύμβασης με εταιρείες κινητής τηλεφωνίας για μεταφορά δεδομένων.
  Οικονομική ενίσχυση αναξιοπαθούντων πολιτών
  Έγκριση της αριθ. 14/2015 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: 1η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.
  Έγκριση της αριθ. 15/2015 απόφαση Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Συζήτηση για τις κτιριακές υποδομές των Παιδικών Σταθμών.
  Έγκριση της αριθ. 48/2014 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟΔΕΔΗΣ” με θέμα: Ψήφιση ανάθεσης της ΚΟΔΕΔΗΣ σε νέο ορκωτό λογιστή και άρση προηγούμενων αποφάσεων που αναφέρονταν στην έγκριση ανάθεσης διαχειριστικού ελέγχου του ΝΠ στην εταιρεία GRAND THORTON.
  Έγκριση της αριθ. 9/2015 απόφαση του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΚΟΔΕΔΗΣ” με θέμα:   Προϋπολογισμός 2015.
  Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφαση του ΝΠΔΔ ”Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο” με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού
  Λήψη απόφασης περί χορήγηση άδειας ύδρευσης στον κ. Μπελίτση Δημήτριο μετά το με αριθ. πρωτ. 27970 3-12-2014 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου.
  Έγκριση της αριθ. 2/2015 απόφαση Τ.Κ. Πασίου με θέμα: Περί αναγκαιότητας απόκτησης ακινήτου.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ .
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ   Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ & ΠΕΤΜΕΖΑ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε., του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΠΛΗΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ)
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ της αρ. 03/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΥΛΚΙΟΥ της αριθμ. 35/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ της αριθμ. 07/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ της αριθμ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της αριθμ. 24/2011 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αριθμ. 36/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Μπεγλίτη Σταύρου στην οδό 28ης Οκτωβρίου & Καλογεροπούλου.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης/2015 ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

6η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12/03/2015)

 

E Κ Τ Α Κ Τ Η

 

ΚΙΑΤΟ 10/03/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 4222

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 12/03/2015ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
 1. Απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.
 2. Αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη του Δήμου Σικυωνίων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης μετά την αριθ. 1/2015 απόφαση του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

5η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(25/02/2015)

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΚΙΑΤΟ 20/02/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:2994

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 5η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 25/02/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 1

Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την «Διαχείριση (Κομποστοποίηση & Διαλογή στη Πηγή) Αστικών Στερεών Αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων» .
 2 Αίτημα προς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για την κήρυξη του Δήμου Σικυωνίων σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης.
 3 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 287/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : «Ψήφιση νέου Κανονισμού Καθαριότητας Δήμου Σικυωνίων» .
 4 Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2015, για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΦΕΝΕΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ (με κωδικό mis χωροταξικό: 1027) ως εμπροσθοβαρές, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2014, στην ΣΑ Ε075, με κωδικό 2014 ΣΕ07500010.
 5 Έγκριση της αριθ. 18/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα : Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2015, για την εκτέλεση του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΕ Κορινθίας στο πρόγραμμα ”Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013” (ΠΑΑ 2007-2013).
 6 Έγκριση της αριθ. 20/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα: Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2015, για την αποζημίωση πλημμυροπαθών της 1ης & 2ας Δεκεμβρίου του έτους 2013, μετά την με αρ. πρωτ. Δ 23/49521/3615/19-01-15 απόφαση του Υπ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας.
 7 Έγκριση της αριθ. 19/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα : «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού έτους 2015, για την εκτέλεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΛΟΓΗΣ» και   προμήθεια εξοπλισμού του εν λόγο έργου, μετά την αριθ.4832/4-2-15 Απόφαση του Υπ. Εσ.
 8 Έγκριση της αριθ. 34/2015 απόφασης Ο.Ε. με θέμα:«Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2015 για την τακτοποίηση χρηματικού υπολοίπου».
 9 Τροποποίηση προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015.
 10 Λήψη απόφασης περί «Μη αναγκαιότητας απαλλοτρίωσης για την υλοποίηση του έργου: Δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου σε Δημοτικό κτίριο στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων»
 11 Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Μαρίας & Ξενοφώντος Καράμπελα στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων.  
 12 Κήρυξη απαλλοτρίωσης σε τμήμα ακινήτου ιδιοκτησίας Σωτ. Κελάμη στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων.  
 13 Έγκριση και παραλαβή της Ανασυνταγμένης Πράξης Εφαρμογής της Πολεοδομικής Ενότητας Πλατανίων της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων
 14 Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής «Ισότητας των Φίλων» του Δήμου Σικυωνίων
 15 Ορισμός Επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών για την οικονομική ενίσχυση Δημοτών μας .
 16 Ορισμός Πολιτικού υπευθύνου, Συντονιστή και συντονιστικής Επιτροπής του Δήμου, ως μέλους του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ )για την υλοποίηση του προγράμματος Υγιείς Πόλεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
 17 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΡΓΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΚΙΑΤΟΥ (1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ, 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ & 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ), της αριθ. 30/2012 μελέτης της Τ.Υ.
 18 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓ. ΒΑΛΤΟΥ , της αριθ. 73/2011 μελέτης της Τ.Υ.
 19 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Τ.Κ. ΜΕΣΙΝΟΥ, της αριθ. 62/2011 μελέτης της Τ.Υ.
 20 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΡΑΓΑΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ, της αριθ. 20/2011 μελέτης της Τ.Υ.
 21 Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητάς της για το έτος 2014, βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010.
 22 Έγκριση της αριθ. 1/2015 απόφασης του ΝΠΔΔ ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΝΠΔΔ ”Η ΜΗΚΩΝΗ” .
 23 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ρουμπέκα Παναγιώτη επί της οδού Κροκιδά & Κράτωνος στο Κιάτο.
 24 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Σιγαλού Ιωάννη επί της οδού Νικηταρά 25 & Κανάρη στο Κιάτο.
 25 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης βάσεων στάθμευσης ποδηλάτων, επί του πεζόδρομου της οδού Μαυρούλια αριθ. 14 στο Κιάτο μετά αίτημα την Σχολής «Σ.Ο.Α.ΠΟ.Κ» .
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

3η /2015

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΔ.Σ.

(11 /02/2015)

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΚΙΑΤΟ 05/02/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:1871

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 11/02/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

                                         Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης  
 1 Έγκριση της αριθ. 8/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2015 για την εκτέλεση του έργου: «Αγροτική οδοποιία στη Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων», (με κωδ. mis 942895)από το πρόγραμμα «Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013(ΠΑΑ) της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α. Ε. ΟΤΑ)»  
 2 Έγκριση της αριθ. 15/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος και Προϋπολογισμού έτους 2015.  
 3 Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ. Κ. Ασπροκάμπου Δ. Σικυωνίων» Δήμου Σικυωνίων Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας στο Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλαδας 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) προϋπολογισμού 368.999,99€, καθώς και των Ειδικών Ορών αυτής και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου Αποδοχής των όρων ένταξης .  
 4 Αποδοχή της με αριθ.Πρωτ. 4832/4-2-2015 απόφασης του ΥΠ. ΕΣ. για την επιχορήγηση του Δήμου Σικυωνίων ποσού 500.000,00 € από μεταβιβασθείσα πίστωση για τη χρηματοδότηση υποδομών προσωρινής διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων .  
 5 Αποδοχή του προγράμματος με τίτλο:«Άθληση για όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2014-2015 και προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα    
 6 Κατανομή Λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 59.118,20 € (1η δόση)  
 7 Aποδοχή χρηματοδότησης ποσού 8.207,99 € μετά την με αριθ. Πρωτ. Δ 23/ 49521/ 3615/19/1/2015 απόφαση του ΥΠ. Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης & Πρόνοιας για την αποζημίωση πλημμυροπαθών της 1η & 2α Δεκεμβρίου του έτους 2013.  
 8 Ανάκληση της αριθ. 514/2014 Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα:«Επιβολή Προστίμου για την αυθαίρετη βόσκηση Βοοειδών στο Δημοτικό Βοσκότοπο της Τ.Κ. Καστανιάς,  
 9 Επικαιροποίηση της αριθ. 414/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο: Ευεργέτες & δωρητές της πόλης του Κιάτου (1858 -2014)  
 10 Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου.  
 11 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ. Α.Ε.  
 12 Λήψη απόφασης περί: «Αποδοχής δωρεάς ακινήτου στην Τ.Κ. Καισαρίου ιδιοκτησίας Θελερίτη Γεωργίου» , μετά την αριθ. 3/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων .    
 13 Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη κερδοσκοπικής Εταιρείας με τίτλο: «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΔΗΛΑΤΟ»  
 14 Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του άρθρου 76 του Ν.3852/10.  
 15 Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών διαφορών του Δήμου Σικυωνίων.  
 16 Συμμετοχή του Δήμου μας το Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς για της Τ. Κ. Γονούσας, Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης και Μποζικών για το έτος 2015.    
 17 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Έκθεση με θέμα «Οι εφευρέσεις των Αρχαίων Ελλήνων» του Κώστα Κοτσανά  
 18 Ορισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ Α’ 18) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 35 του αριθ. 20/1999 Γεν. Κανονισμού Λιμένα (ΦΕΚ Β’ 444).  
 19 Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου για την εξέταση δημοτών μας, που δηλώνουν αδυναμία μετακίνησης για κατάταξη στρατευσίμων, εφέδρων & ανυπότακτων, για λόγους υγείας, έτους 2015.  
 20 Συγκρότηση Επιτροπής Καταστροφής αντικειμένων του Δήμου Σικυωνίων σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 199του Ν. 3463/2006  
 21 Μεταφορά κιβωτίων ταχυδρομικών θυρίδων από ιδιωτικό χώρο σε Κοινόχρηστο στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου.  
 22 Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου της Τ. Κ. Μποζικών στον Αρδευτικό Σύλλογο, μετά το από 6-2-2015 έγγραφο του Εκπροσώπου της εν λόγο Τοπ. Κοινότητας.  
 23 Λήψη απόφασης περί χορήγηση άδειας ύδρευσης στον κ. Μπελίτση Δημήτριο μετά το με αριθ. πρωτ. 27970 3-12-2014 έγγραφο του Εκπροσώπου της Τ.Κ. Κεφαλαρίου.  
 24 Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν ιδιοκτησίας Χρήστου Καθάρειου, επί της οδού Κροκιδά 4 στην Δ.Κ. Κιάτου .  
 25 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ. Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ».   της αριθ. 13/2012 μελέτης της Τ. Υ.  
 26 Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» της αριθ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ  
 27 Έγκριση διακοπής εργασιών του έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΙΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΜΙΑΟΥΛΗ ΚΑΙ ΠΕΤΜΕΖΑ».    
 28 Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αριθ. 17/2012 μελέτης της Τ.Υ.  
 29 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΡΤΕΡΙΟΥ Τ. Δ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της αριθ. 53/2010 μελέτης της Τ. Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.  
 30 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ Η/Μ ΕΚΟΠΛΗΣΜΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΛΑΥΚΑΣ- ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ» της αριθ. 37/2010 της Τ.Υ. του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.  
 31 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ. Δ. ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ» της αριθ. 15/2008 μελέτης της Τ.Υ του πρώην Δήμου Στυμφαλίας.  
 32 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου με τίτλο: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ. Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» της αριθ. 28/2012 μελέτης της Τ.Υ.  
 33 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ       Τ. Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αριθ. 5-2012 μελέτης της Τ.Υ.  
 34 Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ της αριθ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.  
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης/2015 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (13/01/2015)

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΚΙΑΤΟ 08/01/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:162

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 13/01/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

             Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου μετά από αίτημα μελών του

α.α.

                            Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

εισηγητής

2/3

Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Παύλου & Χριστοφόρου Οικονόμου-Γκούρα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

 

2/3

Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Ρίτας Ρομπόκουπου βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

 
 

Ορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΔΕΔΗΣ (μετά από αίτημα παραίτησης )

 
 

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (Ε.Φ.Δ.)

 
 

Μεταφορά κιβωτίων ταχυδρομικών θυρίδων από ιδιωτικό χώρο σε Κοινόχρηστο στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου.

 
 

Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών του Δήμου Σικυωνίων για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

(o)

 

Έγκριση της αριθ. 250/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Λήψη απόφασης περί εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία «ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου».

 
 

Αποδοχή της Αρ. 83.6 Απόφασης Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου, για την Ένταξη Έργου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Π.Τ. «Αστική Αναζωογόνηση Πόλεων 2012-2015» και έγκριση χρηματοδότησής τους από πιστώσεις έτους 2014 σε συνέχεια της πρόσκλησης 20/2013.

 
 

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν επιχείρησης Πλέστη Νικολάου, επί της οδού Α. Κοββατζή 15-17 στο Κιάτο

(οκ)

 

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,41 € έτους 2015 .

321/2014

ok

 

Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41€ για το 2015

47/2014

   (οκ)ok

 

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2015.

323/2014

(ο

 

Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2015.

44/2014

(οκ

 

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για την εκπροσώπηση του Δήμου μας, στο Α/θμιο & Β/θμιο συμβούλιο Επιθεώρησης Κινηματογράφων-Θεάτρων Ν. Κορινθίας, έτους 2015.

330/2014

7065/16-12-2014 έγγραφο

(

 

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φίλων του Δήμου Σικυωνίων.

(οκ κ)

 

Μετονομασία της Δημοτικής Κοινότητας Σικυωνίων, σε Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος (Κιάτου)

κ

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ” της αριθ. 28/2012 μελέτης της Τ.Υ.

κ. Φίλη

(οκ)

 

Καθορισμό τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 25ης-01-2015 στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με το 51800/31-12-2014 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ.

 
 

Αποδοχή παραχώρησης από ΟΑΕΔ, καταστημάτων & αιθουσών συγκέντρωσης που βρίσκονται σε οικισμούς καταργηθέντος ΟΕΚ.

 
 

Συμμετοχή Τοπικών Κοινοτήτων στο πρόγραμμα καταπολέμησης του Δάκου της ελιάς, για το έτος 2015

 
 

Λήψη απόφασης επί αιτήματος του 1ου συστήματος Ναυτοπροσκόπων του Δήμου Σικυωνίων περί παραχώρησης αιθουσών του 1ου Δημοτικού Σχολείου για προσωρινή στέγαση τους.

 
 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Κοινόχρηστου χώρου στη Δ. Κ. Κιάτου , που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη Μιαούλη και Πετμεζά . 2/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.

 
 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ» στην Τ.Κ. Σικυώνας της αριθ. μελέτης 31/2012 της Τ.Υ.

 
 

Αναγκαιότητα παράτασης σύμβασης υπαλλήλου του Δήμου Σικυωνίων.

 
 

Τοποθέτηση αφαιρούμενων μεταλλικών εμποδίων, στην είσοδο του πεζόδρομου στην διασταύρωση των οδών Μαυρούλια και Αριστοτέλους.

 
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 33ης/2014 έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

 

33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30/12/2014)

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

ΚΙΑΤΟ 30/12/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:29284

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 33η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.

Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 1.

Υποβολή αιτήματος στο Φο.Δ.Σ.Α. για την εκχώρηση αρμοδιότητας προσωρινής διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 32ης/2014 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

32η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30/12/2014)

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΚΙΑΤΟ 22/12/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:28990

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 32η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/12/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.

                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 1

Έγκριση της αριθ. 339/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

«Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική οδοποιία στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» (με κωδ. mis942895)   από το πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013 (ΠΑΑ)» της Ομάδας Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ. ) “Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ)Α.Ε. ΟΤΑ). Τροποποίηση Τεχν. Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

 2

Αποδοχή της Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, για ένταξη στο Π.Δ.Ε. 2014, ΣΑΕ 075 ως εμπροσθοβαρές του έργου ”Κατασκευή εξωτερικών υδραγωγείων Δ.Ε. Φενεού , Δήμου Σικυωνίων” προϋπολογισμού 3.359.609,18 €

 3

Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την εκτέλεση του έργου «Επισκευή και αποκατάσταση παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο του Δήμου Σικυωνίων».

 4

Παράταση της Σύμβασης με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης του Δήμου Σικυωνίων»

 5

Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σικυωνίων.

 6

Λήψη απόφασης περί εκ νέου ανάρτησης της κτηματογράφησης των πολεοδομικά προβληματικών περιοχών που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν. 1337/1983

 7

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς Υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για την παραλαβή υλικών, για το 2015 (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ).

 8

Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό Λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας .

 9

Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Παύλου & Χριστοφόρου Οικονόμου-Γκούρα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

 10

Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Ρίτας Ρομπόκουπου βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

 11

Έγκριση της αριθ. 343/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:

«Τροποποίηση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος έτους».

 12

Υποβολή αιτήματος στο Φο.Δ.Σ.Α για την εκχώρηση αρμοδιότητας προσωρινής διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων.

 13

Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του εξοπλισμού & των υποδομών προσωρινής διαχείρισης & επεξεργασίας αποβλήτων με μηχανική διαλογή & βιολογική επεξεργασία (μετά από διαλογή στην πηγή) Δήμου Σικυωνίων.

 14

Έγκριση μελέτης προσωρινής διαχείρισης & επεξεργασίας αποβλήτων με μηχανική διαλογή & βιολογική επεξεργασία (μετά από διαλογή στην πηγή) Δήμου Σικυωνίων.

 15

Έγκριση της αριθ. 93/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: «Μερική ανάκληση της αριθ.55/2014 ως προς το σκέλος που αφορά στον Κωδικό 15-7336.002 με τίτλο «Επισκευή – συντήρηση του αντλητικού συγκροτήματος Δημοτ. Γυμναστηρίου .

 16

Έγκριση της αριθ. 110/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικoύ Λιμενικού Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2014 (ΣΑ Ε189) για το έργο ”Επισκευή και αποκατάσταση παραλιακής γέφυρας στον ποταμό Κύριλλο Δήμου Σικυωνίων», Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού 2014.

 17

Παραχώρηση διαχείρισης αρδευτικών γεωτρήσεων Τοπικών Κοινοτήτων.

 18

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” της αριθμ. 19/2012 μελέτης της Τ.Υ.

 19

Ορισμό μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΟΔΕΔΗΣ (μετά από αίτημα παραίτησης )

 20

Συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Καταναλωτικών Διαφορών (Ε.Φ.Δ.)

 21

Μεταφορά κιβωτίων ταχυδρομικών θυρίδων από ιδιωτικό χώρο σε Κοινόχρηστο στην Τ. Κ. Κεφαλαρίου.

 22

Επιβολή προστίμου για την αυθαίρετη βόσκηση Βοοειδών στο Δημοτικό Βοσκότοπο της Τ. Κ. Καστανιάς .

 23

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» της αριθ. 14/2013 μελέτη της Τ. Υ. του Δήμου .

 24

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικών» της αριθ. 4/2014 μελέτη της Τ.Υ. του Δήμου

 25

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: ”Επισκευή & ανακαίνιση δημοτικών κτιρίων στις Τ.Κ. Σικυωνος και Μεσινού και Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Λαλιωτίου” της αριθ. 6/2013 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου.

 26

Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών του Δήμου Σικυωνίων για την πρόσβαση και κολύμβηση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

 27

Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν επιχείρησης Πλέστη Νικολάου, επί της οδού Α. Κοββατζή 15-17 στο Κιάτο

 28

Επέκταση των αρμοδιοτήτων της   Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ) στο σύνολο της εδαφικής περιοχής του Καλλικρατικού Δήμου Σικυωνίων.  

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 31ης/2014 έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

31η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12/12/2014)

 

ΤΑΚΤΙΚΗ

 

ΚΙΑΤΟ 04/12/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:28034

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗσυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 12/12/2014 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.

                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

εισηγητής

 

Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 23069/4-12-2014 απόφασης ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ ΑΕ ΟΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ-ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Πρόγραμμα ”Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013” (ΠΑΑ), Μέτρο 413 Υπομέτρα L123, L321 Δράσεις L123α, L321-1, L321-2.

Τμ. Προγραμματισμού

 

Έγκριση της αριθμ. 27/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων».

ΧΑΣΙΩΤΗΣ-ΣΤΟΥΚΑΣ

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τμ. Προγραμματισμού

 

Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Παύλου & Χριστοφόρου Οικονόμου-Γκούρα που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

1]Τμ. Προγραμματισμού

2]απόφαση ΤΚ Γκούρας

 

Αναγκαιότητα απόκτησης του διατηρητέου κτιρίου ιδιοκτησίας Ρίτας Ρομπόκουπου βρίσκεται στην Τ.Κ. Γκούρας της Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

1]Τμ. Προγραμματισμού

2]απόφαση ΤΚ Γκούρας

 

Έγκριση της αριθ. 32/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο: ”Προμήθεια Εξοπλισμού κτιρίου Εκθέσεων στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων” και καθορισμός του τρόπου διενέργειας.

Τμ. Προγραμματισμού

 

Έγκριση της αριθ. 33/2014 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου μας με τίτλο: ”Προμήθεια Εξοπλισμού Πολιτιστικού Κέντρου στην Τ.Κ. Μοσιάς του Δήμου Σικυωνίων” και καθορισμός του τρόπου διενέργειας.

Τμ. Προγραμματισμού

 

Προσφυγή στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησ-ης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2015, έπειτα από άγονο διαγωνισμό.

ΤΣΙΟΚΑΡΑΣ

 

Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.

πρόεδρος

 1. 10.

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ.)

πρόεδρος

 1. 11.

Τροποποίηση της αριθ. 232/2012 Α.Δ.Σ. ως προς το σκέλος (4) περί ορισμού τακτικών μελών.

πρόεδρος

 1. 12.

Ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς.

ΠΕΤΡΟΥ

 1. 13.

Επιστροφή Αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Λίγκα

 1. 14.

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων

Λίγκα

εισήγηση οκ

λείπει η συνημμένη κατάσταση

 1. 15.

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Στυμφαλίας- Δ.Ε.Φενεού

Λίγκα

 1. 16.

Έγκριση εξόδων κίνησης & εκτός έδρας αποζημίωση του Δημάρχου Σικυωνίων για τη συμμετοχή του στην 8η πανελλήνια σύνοδο του δικτύου Φο.Δ.Σ.Α

Οικονομική

Υπηρεσία

 1. 17.

Έγκριση εξόδων κίνησης & εκτός έδρας αποζημίωση του Δημάρχου Σικυωνίων κατά την μετάβασή του στην Αμερική, για την διεκδίκηση της περιουσίας του εμπιστεύματος Μαυρούλια .

Οικονομική

Υπηρεσία

 1. 18.

Ανάκληση της αριθμ. 494/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί Κανονιστικής Απόφασης Κοινοχρήστων Χώρων.

 
 1. 19.

Λήψη απόφασης επί αιτήματος Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου περί παραχώρησης αιθουσών Τ.Κ. του Δήμου μας για στέγαση των περιφερειακών Ιατρείων .

Αποφάσεις από Τ.Κ.

1] Λάυκας

2] Μεσσινού

3] Φενεού

4]Αρχ. Φενεού

 1. 20.

Γνωμοδότηση για μίσθωση δημοσίου λατομικού χώρου στην Τ.Κ. Ματίου Δ.Ε. Φενεού του Δήμου μας.

Παπαβασιλείου

 1. 21.

Έγκριση της αριθ. 103/2014 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί Ψήφισης προϋπολογισμού & ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015.

ΠΑΠΑΔΑ

 1. 22.

Έγκριση της αριθ. 19/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Έγκριση οικονομικών καταστάσεων οικ. έτους 2012.

Μυλωνά

 1. 23.

Έγκριση της αριθ. 91/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικ. έτους 2013.

Μυλωνά

 1. 24.

Έγκριση της αριθ. 90/2014 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” με θέμα: Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης έτους 2015.

Μυλωνά

 1. 25.

Έγκριση της αριθ. 12/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014, των σχολείων Α’/θμιας & Β’/θμια εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 € (4η Δόση)

Λαλιώτης

 1. 26.

Έγκριση της αριθ. 37/2014 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.” περί Αποζημίωσης Προέδρου.

 
 1. 27.

Έγκριση της αριθ. 9/2014 απόφασης Τ.Κ. Λαύκας Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου μας περί παραχώρησης χρήσης μιας αίθουσας του πρώην Δημ. Σχολείου Λαύκας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Λαύκας ”Η ΟΜΟΡΦΗ ΛΑΥΚΑ”

 
 1. 28.

Έγκριση απόφασης της Δ.Κ. Κιάτου περί παραχώρησης ξύλινου περιπτέρου στο Σώμα Ελλήνων Προσκόπων.

ΚΑΛΠΑΞΗΣ

 1. 29.

Έγκριση απόφασης της Δ.Κ. Κιάτου περί παραχώρησης χώρου στο Εμπορικό Σύλλογο, για εγκατάσταση και λειτουργία συνθετικού παγοδρομίου, επί της οδού Κλεισθένους.

ΚΑΛΠΑΞΗΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ   ΟΚ

 1. 30.

Έγκριση απόφασης της Δ.Κ. Κιάτου περί παραχώρησης χώρου στο Εμπορικό Σύλλογο, για εγκατάσταση και λειτουργία Χριστουγεννιάτικου πάρκου, επί της οδού Κλεισθένους .

ΚΑΛΠΑΞΗΣ

 1. 31.

Καθορισμός θαλάσσιων περιοχών για λούσιμο των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς.

1] ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

2]ΤΜ. ΟΙΚ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 1. 32.

Έγκριση της αριθ. 2/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα.

Παπανδριανού

 1. 33.

Έγκριση της αριθ. 3/2014 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί Μνημονίου Ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από χιονοπτώσεις & παγετό

Παπανδριανού

 1. 34.

Έγκριση της αριθ. 310/2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος Έτους.

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

 1. 35.

Έγκριση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίησης Προϋπολογισμού & Τεχνικού Προγράμματος τρέχοντος Έτους.

ΓΚΟΡΙΤΣΑ

 1. 36.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΟΥ Δ.ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” της αριθμ. 8/2013 μελέτης της Τ.Υ.

ΧΑΣΙΩΤΗΣ

 1. 37.

Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ” της αριθμ. 19/2012 μελέτης της Τ.Υ.

ΣΤΟΥΚΑΣ

 1. 38.

Σύσταση επιτροπής οριστικής επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο ”ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ” της αριθ. 8/2012 μελέτης της Τ.Υ.

ΚΟΛΛΙΑ

 1. 39.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο ”ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ” της αριθμ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.

ΣΤΟΥΚΑΣ-ΧΑΣΙΩΤΗΣ

 1. 40.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου με τίτλο ”ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΓΟΝΟΥΣΑΣ” της αριθμ. 2/2014 μελέτης της Τ.Υ.

ΚΟΛΛΙΑ

 1. 41.

Χορήγηση άδειας διάνοιξη τάφρων επί οδοστρώματος ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του Ο.Τ.Ε.

ΣΤΟΥΚΑΣ

 1. 42.

Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο ”ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ” της αριθμ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.

ΚΟΛΛΙΑ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 30ης/2014 έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

30η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (25/11/2014)

 

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

 

ΚΙΑΤΟ 25/11/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:27262

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 30η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 25/11/2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.

                                Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 

«Υποβολή αιτήματος του Δήμου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρησης Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για τη χρηματοδότηση της Πράξης με τίτλο: Κτασκευή Εξωτερικών Δικτύων Ύδρευσης Δ.Ε. Φενεού, Δήμου Σικυωνίων, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής»

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 29ης/2014 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ :26570 Κιάτο 17-11-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε την 21 – 11 – 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 19:30 μ.μ., στο Δημ. Κατάστημα για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε επί των θεμάτων, της 28ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης (25835/05-11-2014 πρόσκληση) του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία αναβλήθηκε την 4-11-2014, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06 Δ. Κ. Κ.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Λεονάρδος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 28ης/2014 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14/11/2014)

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

 

ΚΙΑΤΟ 05/11/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25835

Π Ρ Ο Σ   Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 28η Τ Α Κ Τ IK Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 20:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.

                                 Περίληψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Συγκρότηση Επιτροπής φροντίδας – περιποίησης αδέσποτων ζώων.

 

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής ονομασίας – μετονομασίας οδών και πλατειών.

 

Συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής για την αγορά βιβλίων.

 

Συγκρότηση Αρχιτεκτονικής Επιτροπής για την υποβοήθηση της Δημοτικής Αρχής στην εκπόνηση και παραλαβή αρχιτεκτονικών μελετών.

 

Συγκρότηση Επιτροπής επανακαθορισμού θέσεων κάδων αποκομιδής απορριμμάτων.

 

Συγκρότηση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας (ΤΟ.Σ.Π.ΠΑ).

 

Τροποποίηση της αριθ.47/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Συγκρότηση Τοπ. Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας».  

 

Έγκριση χορήγησης αποζημίωσης του Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού , Αθλητισμού, Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» .

 

Έγκριση της αριθ. 67/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Τροποποίηση προυπ/σμού

έτους 2014».

 

Ανάκληση της υπ’ άριθμ.522/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα ”Έγκριση πρακτικού εκτίμησης ακινήτων ευρισκομένων στην Τοπική Κοινότητα Αρχαίας Φενεού”

 

Αναγκαιότητας αγοράς ακινήτων ιδιοκτησίας Τσούλη Βασίλειου στην Τ.Κ. Αρχαίας Φενεού.

 

Λήψη απόφασης επί της ένστασης των κ. κ. Κων/νου και Δημητρίου Ζολώτα περί : «Τροποποίηση του Ο.Τ. 24 του Σχεδίου πόλης Κιάτου».

 

Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 447/2012 απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως προς το 4ο σκέλος, Συγκρότηση ομάδα εργασίας για την υποστήριξη του προγράμματος LIFE – ΣΤΥΜΦΑΛΙΑ (LIFE 12NAT/GR/000276)

 

Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης του Συμβουλίου ,της Τ.Κ. Λαύκας με θέμα: «Πρόταση για την παραχώρηση χρήσης του γηπέδου Λαύκας στον Αθλητικό Όμιλο Λαύκας για την περίοδο 2014-2015

 

Λήψη απόφασης επί αιτήσεων κ.κ. Καραχοτζίτη & Δήμου.

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της οικίας Σωτηροπούλου Παναγιώτας στην οδό Σόλωνος 53Α στο Κιάτο.

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της οικίας του XHIMOSTAVRI στην οδό Κολοκοτρώνη 19 στο Κιάτο .

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν της οικίας του κ. Βασιλείου Σταυρόπουλου στην οδό Υψηλάντη 13 στο Κιάτο .

 

Χορήγηση άδειας   τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν τoυ καταστήματος της Σίδερη Παναγιώτας   στην οδό Ιπποκράτους στο Κιάτο

 

Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης οχημάτων κατά την εκδήλωση του «9ου Ράλι Δαναών» εντός των ορίων Δήμου μας .

 

Έγκριση της αριθ. 8/2014 απόφασης του Συμβουλίου Τ.Κ. Λαλιωτίου με θέμα: ”Πρόταση διορισμού υδρονομέα επί των υδάτων του Νέου Αύλακα.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 27ης/2014 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

27η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ(14-11-2014)

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

 

ΚΙΑΤΟ 05/11/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25834

Π Ρ Ο Σ   Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 27η Τ Α Κ Τ IK Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 19:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.

                                 Περίληψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2015.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 26ης/2014 τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14-11-2014)

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

 

ΚΙΑΤΟ 05/11/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25833

Π Ρ Ο Σ   Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 26η Τ Α Κ Τ IK Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 14/11/2014 ημέρα Παρασκευή ώρα 18:30 , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α

Περίληψη θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015.

 

Έγκριση της αριθμ. 24/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια».

 

Έγκριση της αριθμ. 22/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων».

 

Έγκριση της αριθμ. 03/2012 μελέτης (Επικαιροποίηση 20/10/2014) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, με τίτλο: «Κτίριο Εκθέσεων στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων».

 

Έγκριση της αριθμ.26/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Ενίσχυση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λαύκας, Καστανιάς, Δροσοπηγής Δήμου Σικυωνίων».

 

Έγκριση της αριθμ. 27/2014 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων».

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: Αγροτική Οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγία (τμήμα Γ’) και έως θέση «Λίμνη – Αμπέλια», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου, Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Κτίριο Εκθέσεων στην Τ.Κ. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Ενίσχυση αρδευτικού δικτύου Τ.Κ. Λαύκας, Καστανιάς, Δροσοπηγής Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Υποβολή πρότασης του Δήμου με τίτλο: «Δημιουργία πολιτιστικού κέντρου σε δημοτικό κτίριο, στην Τ.Κ. Μοσιάς, Δήμου Σικυωνίων», στο πλαίσιο της Επιστολής Ενημέρωσης Δικαιούχων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης Πράξης από το Πρόγραμμα «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007-2013» (Π.Α.Α. 2007-2013) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 

Έγκριση της αριθ. 259/2014 απόφασης της Οικ. Επιτροπήςμε θέμα : «Αποδοχή χρηματοδότησης ποσού 46.977,83 προερχόμενη από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για αντιμετώπιση δαπανών οργάνωσης και λειτουργίας Κατασκήνωσης «Η ΚΟΡΙΝΘΟΥ».

 

Έγκριση της αριθ 268/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα : « Συμψηφισμός απαιτήσεων και οφειλών μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και του Ν.Π.Ι.Δ. ”ΔΕΥΑΣ”

 

Λήψη Απόφασης για υποβολή αίτησης Δήμου Σικυωνίων προς το Ν.Π.Ι.Δ. ”ΔΕΥΑΣ” περί ρύθμισης οφειλών του & εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της αίτησης.

 

Έγκριση της αριθ. 271/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση

προϋπολογισμού και δημιουργία ενίσχυσης πιστώσεων τρέχοντος έτους».

 

Έγκριση της αριθ. 267/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: « Αποδοχή ποσού τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικ. έτους 2014 και ψήφιση πίστωσης για «Απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές» προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους .

 

Έγκριση της αριθ 272/2014 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα «Αποδοχή χρηματοδοτήσεων για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών (και συγκεκριμένα την αποζημίωση των μελών των εκλογικών συνεργείων) κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών, Περιφερειακών εκλογών και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014».

 

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Σικυωνίων στην «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου ΑΝΒΟΠΕ» Α.Ε.

 

Έγκριση Διενέργειας προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ.

«Η ΜΗΚΩΝΗ» .

 

Έγκριση της αριθ. 7/2014 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2014 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 47.294,56 €» .

 

Αναγκαιότητα προμήθειας βιβλίων με τίτλο : «Ευεργέτες & δωρητές της πόλης του Κιάτου (1858-2014)»

 

Έντοκη κατάθεση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων σε προθεσμιακό λογαριασμό τρίμηνης διάρκειας.

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πρατηρίου υγρών καυσίμων Δ.Ε. Σικυωνίων» .

 

Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Αποπεράτωση πρατηρίου Υγρών καυσίμων του Δήμου Σικυωνίων» .

 

Έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επισκευή- Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ.Παραδεισίου» και παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου αυτού .

 

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο «Ανακαίνιση κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Δ.Κ.Κιάτου».

 

Έγκριση της αριθ. 69/2014 απόφασης του Συμβουλίου, της Δ. Κ. Κιάτου με θέμα: «Αίτηση της κας Μπρώνη Κων/νας για παραχώρηση στην ομάδα ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΚΙΑΤΟ της πλατείας Ελευθερίας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών των αποθηκών Α.Σ.Ο. ή του Δημοτικού Θεάτρου, την 16-11-2014 προκειμένου να πραγματοποιηθεί εκδήλωση για την επέτειο του Πολυτεχνείου ».

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 25ης/2014 έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30/10/2014)

 

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

 

ΚΙΑΤΟ 30/10/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:25472

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 25η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η και Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.

                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 

Επικαιροποίηση της αριθ. 44/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός Υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του, για το οικονομικό έτος 2014» .

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 24ης/2014 έκτακτης και κατεπείγουσας συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16/10/2014)

 

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

 

ΚΙΑΤΟ 16/10/2014

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:24487

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 24η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η και Κ Α Τ Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 16/10/2014 ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.

                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

 

Έκδοση ψηφίσματος για τον αποθανόντα συμπολίτη & δωρητή του Δήμου μας, Κωνσταντίνο Πανιάρα.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πρόσκληση Συνεχιζόμενης 23ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 24163 Κιάτο 13-10-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε την 16 – 10 – 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 μ.μ. στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, λόγω διακοπής ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (09-10-2014), στο Δημ. Κατάστημα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των υπολοίπων θεμάτων, της 22905/ 29-10-2014 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06 Δ. Κ. Κ.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Λεονάρδος

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεχιζόμενης 23ης/2014 Τακτικής Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Αριθ. Πρωτ : 24163 Κιάτο 13-10-2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Προς α] κ. Δήμαρχο, β] κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου δ] κ.κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε την 16 – 10 – 2014 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 19:30 μ.μ. στην ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ, λόγω διακοπής ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου (09-10-2014), στο Δημ. Κατάστημα για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε επί των υπολοίπων θεμάτων, της 22905/ 29-10-2014 πρόσκλησης, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του 3463/06 Δ. Κ. Κ.

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Λεονάρδος

Print Friendly, PDF & Email