Πρόσκληση 8ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 08/04/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 4624

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                          

   Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 8η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 13/04/2016 ημέρα Τετάρτη και                 ώρα 20:30′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 1 Αναζήτηση κατάλληλων χώρων προσωρινής στέγασης προσφύγων στο Δήμο Σικυωνίων.
 2 Επί του με αριθ. πρωτ.94/29-3-2016 αιτήματος της Μ.Κ.Ε. με την επωνυμία, «Ελλήνων Συνέλευσης Σικυωνίων» .  
 3 Διαθεσιμότητα τάφων στο κοιμητήριο «Αγ. Χαράλαμπος» Κιάτου.
 4 Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 5 Γνωμοδότηση επί αιτήματος του αθλητικού συλλόγου ΑΡΑΤΟΣ 1893, σχετικά με την                             υποβολή αιτήματος για την διεξαγωγή, στην πόλη του Κιάτου, του Πρωταθλήματος Μπάσκετ Παίδων 2015-2016.
 6 Περί υδροδοτήσεως δεξαμενής στη θέση «Κωνομαύρα» στην Τ.Κ. Κλημεντίου.
 7 Επικινδυνότητα νέου οδικού δικτύου παραλίας Διμηνιού στη θέση «Πικραγγουριά».
 8 Εκμίσθωση ή μη Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην περιοχή «Πευκιάς» στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού, λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης.
 9 Εκμίσθωση ή μη του ισογείου χώρου του Δημοτικού κτιρίου που βρίσκεται επί της οδού Αστέρη Κοββατζή & Λυκούργου στη Δ. Κ. Κιάτου, λόγω λήξεως της υπάρχουσας μισθωτικής σύμβασης.
 10 Ίδρυση τμήματος Ένταξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Κιάτου.
 11 Παραχώρηση χρήσης του θεάτρου Τραγάνας στην Καρβουτζή Παναγιώτα, σύμφωνα με την § 4 του άρθρου 8 της αρ. 162/2015 Κανονιστικής Απόφασης Δ.Σ. κοινοχρήστων χώρων.
 12 Τροποποίηση της αρ. 14/2016 απόφασης Δ.Σ. περί Συγκρότησης τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς πωλητές Λαϊκών Αγορών.
 13 Έγκριση της αρ. 17/2016 του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Β’θμιας Εκπαίδευσης περί Παραχώρησης χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στον κ. Δομετίου ‘Αννη-Γεώργιο.
 14 Έγκριση της αριθ. 42/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
 15 Έγκριση της   αριθ. 1/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Έγκριση διενέργειας   προμήθειας καυσίμων για το έτος 2016» & δέσμευση εγγραφής της πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2016.    
 16 Έγκριση της   αριθ. 2/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».
 17 Έγκριση της   αριθ. 3/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα : «Κατάρτιση και ψήφιση της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Σικυωνίων προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τεκμηρίωση των εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2016 προκειμένου να χρηματοδοτηθεί από τον προϋπολογισμό του Δήμου».
 18 Έγκριση της   αριθ. 4/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση της ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ ενώπιον του διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου μετά από προσφυγή του Ι.Κ.Α.».  
 19 Έγκριση της   αριθ. 5/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Αίτημα προς το Δήμο Σικυωνίων για παραχώρηση υπαλλήλου λόγω έλλειψης προσωπικού της Επιχείρησης».
 20 Προσφυγή στην διαδικασία διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεση) για την εκτέλεση των εργασιών: «Τακτική συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Σικυωνίων για το έτος 2016».
 21 Αδυναμία εκτέλεσης της εργασίας με τίτλο: «Εργασίες Καθαρισμού χώρων Νεκροταφείων Δήμου Σικυωνίων» (άρθρο 61 Ν. 3979/2011).
 22 Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ.
 23 Αναγκαιότητα εκτέλεσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ) ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.
 24 Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. για την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2016) .
 25 Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (πλην πρώην Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Μοασίας & Δημ. Σχολείου Τ.Κ. Κλημεντίου» της αρ. 21/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 26 Έγκριση της αριθμ. 67/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 27 Έγκριση της αριθμ. 68/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016.
 28 Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 .

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 7ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 18/03/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:3617

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                          

       Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 7η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 22/03/2016 ημέρα Τρίτη και                 ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

   
  Τροποποίηση-συμπλήρωση της αριθ. 162/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ απόφασης κοινοχρήστων χώρων.
  Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ Δήμου Σικυωνίων και Δ.Ε.Υ.Α. Σ .
  Έγκριση της αριθμ. 01/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με θέμα: «Ετήσια έκθεση πεπραγμένων   στους τομείς αρμοδιότητάς της, για το έτος 2015 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ.2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010» .
  Έγκριση της αριθμ. 09/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί, «Καθορισμού πρόσθετων θέσεων στάθμευσης Ταξί πλησίον ΚΤΕΛ Κιάτου».
  Τροποποίηση της αριθμ. 477/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ανασυγκρότηση Δημοτικής Σχολικής Επιτροπής Παιδείας Β/θμιας Εκπαίδευσης».
  Τροποποίηση της αριθμ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα & βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρο 17 παρ. 1,4».
  Έγκριση της αριθμ. 07/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β’θμιας Εκπαίδευσης περί, «Μείωσης ετήσιου μισθώματος, για το κυλικείο του 1ου Γυμνασίου Κιάτου» .
 

Έγκριση της αριθμ. 13/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

«Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα : «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016».

  Συμμετοχή στις δαπάνες Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε Α.Ε. για την εκτέλεση έργων Ηλεκτροφωτισμού (ΚΑΠ Επενδυτικών δαπανών 2016) .
  Έγκριση της αριθμ. 08/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης περί, «Δωρεάν παραχώρησης της χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου του Γυμνασίου & των Λυκειακών Τάξεων Γκούρας, στον Λιάκο Ελευθέριο» .
  Λήψη απόφασης περί, Υποστήριξης των πεζοπόρων διαδηλωτών του Δήμου Πατρέων που θα περάσουν ή θα διανυκτερεύσουν εντός των γεωγραφικών ορίων του Δήμου Σικυωνίων, στα πλαίσια της διεκδίκησης μέτρων υποστήριξης & προστασίας των ανέργων
  Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ της αρ. 9/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Λιάκη Μαρίας που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κλημεντίου.
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων έμπροσθεν της ιδιοκτησίας Λεονάρδου Νικολάου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας .
  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 11/2015 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ. Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ». της αρ. 27/2014 μελέτης της Τ. Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αριθ. 12/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ. Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθμ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση της αριθμ. 49/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού για δωρεά σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.) στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας».
  Δωρεά χρηματικού ποσού στο Ν.Π.Ι.Δ. «Σώμα Ελλήνων Προσκόπων – 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυωνίας», σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρο 496 κ.ε.)
  Έγκριση της αριθμ. 50/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
  Έγκριση της αριθμ. 64/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016».
  Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 6ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
Τ Α Κ Τ Ι Κ Η
ΚΙΑΤΟ 18/03/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 3616
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 6η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 22/03/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο μοναδικό θέμα:

«Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσεως έτους 2014».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 5ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

29   Φεβρουαρίου   2016

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 25/02/16

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2463

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 5η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την29/02/2016 ημέρα Δευτέρα και                 ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α    Περίληψη   θέματος ημερήσιας διάταξης
  Παρουσίαση Προγράμματος Life Λίμνης Στυμφαλίας.
  Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου μας, για το έργο : “Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ     Α’ & Β’ βαθμού της Χώρας” σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4650/15.02.2016 (ΑΔΑ:7ΓΖ6465ΦΘΕ-Η6Μ) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών & Δ/κης Ανασυγκρότησης.
  Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Δήμου Σικυωνίων έτους 2016, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, ανταποδοτικού χαρακτήρα.
  Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων για το έργο : “Αποκατάσταση οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων & δίκτυο ηλεκτροφωτισμού Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, Δήμου Σικυωνίων”
  Καθιέρωση παγκόσμιας ημέρας “Ελληνικής Γλώσσας & Παιδείας”.
  Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων.
  Επί της αρ. πρωτ. 1924/15.02.2016 επιστολής γονέων των μαθητών του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
  Τροποποίηση της αρ. 29/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Συγκρότηση συνεργείων για την περισυλλογή ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων (αιγοπρόβατα & βοοειδή) βάσει του Ν. 4056/2012, άρθρο 17 παρ. 1,4”.
  Έγκριση της αρ. 11/2016 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: “Παραχώρηση χώρου Δημ. Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Δημ. Σχολείου Μουλκίου για την πραγματοποίηση Αποκριάτικης εκδήλωσης”.
  Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα Άθληση για Όλους (Π.Α.γΟ.) περιόδου 2016-2017.
  Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στον πολιτιστικό σύλλογο Κάτω Διμηνιού-Νεάπολης “ΑΓΚΑΛΙΑ-ΖΩ” για την πραγματοποίηση του 2ου Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου.
  Δωρεάν παραχώρηση του Δημοτικού Θεάτρου στο Καλλιτεχνικό Εργαστήρι “ΕΚΦΡΑΣΗ” για την παρουσίαση χορο-θέατρου.
  Έγκριση χορήγησης άδειας πώλησης (εμπορίας) πόσιμου νερού από βυτιοφόρα οχήματα στο Δήμο Σικυωνίων.
  Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΤΑΠ Δ.Ε. Σικυωνίων
  Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων
  Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής.
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης στάθμευσης οχημάτων επί της ανωνύμου οδού στην Τ.Κ. Πασίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ευαγγελοπούλου Ευαγγελίας.
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης στάθμευσης οχημάτων επί της ανωνύμου οδού στην Τ.Κ. Πασίου έμπροσθεν ιδιοκτησίας Ευαγγελόπουλου Δημητρίου.
  Χορήγηση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας παράδοσης των υπό προμήθειας ειδών με τίτλο: “Προμήθεια πινακίδων Κ.Ο.Κ.-κατόπτρων για ορατότητα οδηγών και πινακίδων ονομασίας και αρίθμησης οδών”.
  Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΥΛΛΗΝΗΣ της αρ. 5/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ της αρ. 15/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 94/2009 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ .(334/2015)
  Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ. (335/2015)
  Έγκριση της αρ. 32/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
  Έγκριση της αρ. 33/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
  Έγκριση της αρ. 39/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
  Έγκριση της αρ. 41/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016
  Διοικητική Αποβολή από ακίνητο περιουσίας του Δήμου Σικυωνίων, ευρισκόμενο επί της οδού Εθν. Αντίστασης στην πόλη του Κιάτου.
  Διοικητική Αποβολή από ακίνητο περιουσίας του Δήμου Σικυωνίων, ευρισκόμενο παραπλεύρως του γηπέδου Ανατολικής Τραγάνας.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 3ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

10 Φεβρουαρίου 2016

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 5/02/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:1477

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                        

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 3η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την10/02/2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α

    Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων .
 1. 2.
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ   α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016.
 1. 3.
Επικαιροποίηση – ανασύνταξη της Β1 και Β2 φάσης του Γ.Π.Σ. Δήμου Σικυωνίων Κιάτο .
 1. 4.
Τροποποίηση της 308/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Εκλογή τακτικών & αναπληρωματικών μελών Οικονομικής Επιτροπής & Επιτροπής Ποιότητας Ζώης, δημοτικής περιόδου 2014 -2019 για δυόμιση έτη 01.09.2014 – 05.03.2017 (1η θητεία)» , ως προς το σκέλος του 3ου μέλους της Οικονομικής επιτροπής .
 1. 5.
Τροποποίηση της 310/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων», ως προς το σκέλος του 3ου αναπληρούμενου μέλους .
 1. 6.
Αδυναμία εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική μελέτη για Ύδρευση Τ. Κ. Καστανιάς , Ύδρευση Τ. Κ. Κυλλήνης , Ύδρευση Τ. Κ. Καλλιάνων από πηγές Κυλλήνης».
 1. 7.
Αδυναμία εκπόνηση της μελέτης με τίτλο : «Τοπογραφική μελέτη για την επέκταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Καισαρίου» .
 1. 8.
Καθορισμός Τελών Ύδρευση & Άρδευσης στην Τ. Κ. Στυμφλίας .
 1. 9.
Έκδοση άδειας Λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου .
 1. 10.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της   προμήθειας με τίτλο: Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης για το έτος 2016.
 1. 11.
Έγκριση της αριθ. 3/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση χώρου του 6ου Δημοτικού Σχολείου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για πραγματοποίηση εκδήλωσης».    
 1. 12.
Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων»   .
 1. 13.
Δημιουργία ΚΕΠ Υγείας ( Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο Σικυωνίων & ετήσια συντήρηση για το λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας .  
 1. 14.
Περί, «Ανάληψης υποχρέωσης των λειτουργικών εξόδων από φορείς που τους παραχωρήθηκε η χρήση Δημοτικών κτιρίων».
 1. 15.
Επί αιτήματος του κ. Χαλκιά Αθανασίου για την απομάκρυνση βάθρου στην Πλατεία Φιλλύρας της Δ.Κ. Σικυωνίων.
 1. 16.
Επί αιτήματος πολιτών περί της εκ περιτροπή στάθμευσης της οδού Δερβενακίων .
 1. 17.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων επί της οδού Μετ. Σωτήρος αριθ. 42 στη Δ. Κ. Σικυωνίων.
 1. 18.
Παράταση μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Λυκούργου 3 στη Δ.Κ. Σικυωνίων μετά από αίτημα της μισθώτριας.  
 1. 19.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΚΟΔΕΛΑ» Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ»της αρ. 10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 20.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ «ΜΑΓΟΎΛΑΣ» ΚΑΙ «ΠΕΥΚΙΑ» Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ»– Υποέργο 1 Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και Πευκιά Κ. Διμηνιού» .
 1. 21.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθ. 17/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 22.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΤΙΤΑΝΗΣ» της αριθ.5/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 23.
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΊΟΥ» της αριθ. 8/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 24.
Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: « ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» .
 1. 25.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών ( ΑΠΕ) του έργου με τίτλο : ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΩΝ «ΜΑΓΟΎΛΑΣ» ΚΑΙ «ΠΕΥΚΙΑ» Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ»– Υποέργο 1 Αντιπυρική προστασία Δημοτικών Δασών «Μαγούλας» και Πευκιά Κ. Διμηνιού» .
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 34ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

34η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

30 Νοεμβρίου 2015

 

T A K T I K H

 

ΚΙΑΤΟ 26/11/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20810

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                         

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 34η Τ Α Κ Τ Ι ΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/11/2015ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30′ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α/α

    Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

1.

Έγκριση της αριθ.96/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων   με θέμα: «Αποδοχή χρηματοδότησης από το Π.Δ.Ε. 2015 (ΣΑΕ 189) για το έργο «Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροδότησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, από τον ποταμό Ελισσώνα έως την οδό Σωτηρίου Πούλου», Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2015 και Προϋπολογισμού 2015»

2.

Έγκριση της αριθ.98/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων   με θέμα: «Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων και του Δήμου Σικυωνίων για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση Δικτύου Ηλεκτροδότησης Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Κιάτου, από τον ποταμό Ελισσώνα έως την οδό Σωτηρίου Πούλου».

3.

Λήψη απόφασης επί της από 17-11-2015 αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Καλιάνων με θέμα: «Υποβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου και άλλων προβλημάτων του».

4.

Αποδοχή προγράμματος με τίτλο: «Άθληση για Όλους» περιόδου 2015-2016 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) Πτυχιούχου Φυσικής Αγωγής με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ανταποδοτικού χαρακτήρα .

5.

Έγκριση συνομολόγησης «Σύμβασης Χρήσης του συστήματος ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

6.

Έγκριση της αριθ.3/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής περί, «Έγκρισης μνημονίου ενεργειών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων

7.

Έγκριση της αριθ. 12/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00€ (Γ’ κατανομή)»

8.

Έγκριση της αριθ. 13/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2013».

9.

Έγκριση της αριθ. 14/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα: «Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για το οικονομικό έτος 2014».

10.

Έγκριση της αριθ. 67/2015 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Υποβολή προτάσεων για εκδηλώσεις κατά την εορταστική περίοδο Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς 2015» .

11.

Έγκριση της αριθ. 68/2015 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Υποβολή προτάσεων ανάδειξης του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου μας».  

12.

Έγκριση της αριθ. 70/2015 απόφασης Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Πρόταση δημιουργίας ποδηλατικού πάρκου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου» .

13.

Έγκριση της αριθ. 7/2015 απόφασης Συμβουλίου της Τ.Κ. Λαύκας περί, «Γνωμοδότησης επί αιτήματος Αγγελίνα Δημητρίου».

14.

Έγκριση της αριθ. 77/2015 απόφασης Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «6η Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» .

15.

Έγκριση της αριθ. 79/2015 απόφασης Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Έγκριση οικονομικών καταστάσεων Γ’ τριμήνου 2015» .

16.

Έγκριση της αριθ. 29/2015 απόφασης Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2012».

17.

Έγκριση της αριθ. 30/2015 απόφασης Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Έγκριση ισολογισμού και κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσης 2013».

18.

Έγκριση της αριθ. 34/2015 απόφασης Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015» .

19.

Έγκριση της αριθ. 35/2015 απόφασης Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» περί , «Ορισμού Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης της ΚΟΔΕΔΗΣ 2015» .

20.

Έγκριση της αριθ.102/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων   με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

21.

Λήψη απόφασης περί , Παραχώρησης   χρήσης Δημοτικού χώρου στον «Σκοπευτικό Όμιλο Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ» για τις αθλητικές τους δραστηριότητες .

22.

Επιστροφή του 50% των καταβληθέντων δημοτικών τελών έτους 2014, βάσει της 280/2007 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου .

23.

Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης των Δ. Ε. Στυμφαλίας και Φενεού .

24.

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Στυμφαλίας και Δ.Ε. Φενεού του Δήμου Σικυωνίων.

25.

Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ.Ε. Σικυωνίων .

26.

Επικαιροποίηση-Συμπλήρωση της με αρ. 284/2004 απόφαση Δ.Σ. περί έγκρισης τροποποιήσεων στη Πολεοδομική Ενότητα Τραγάνας Δήμου Σικυωνίων, που προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής και από την απαλλοτρίωση του Ο.Σ.Ε.

27.

Λήψη απόφασης επί της από 19-11-2015 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου της Τ. Κ. Καισαρίου «ΣΟΦΑΙΝΕΤΟΣ» με θέμα : «Παραχώρηση χώρου για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους» .

28.

Λήψη απόφασης επί της από 19-11-2015 αιτήσεως του Πολιτιστικού Συλλόγου της Τ. Κ. Καισαρίου «ΣΟΦΑΙΝΕΤΟΣ» με θέμα : «Τοποθέτηση στεγάστρου και καθισμάτων» .

29.

Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. & 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου: «Ανάπλαση Κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος , Κολοκοτρώνη Μιαούλη και Πετμεζά».  

30.

Έγκριση του 3ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. )του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό   Καλογεροπούλου έως την οδό Κλεισθένους»  .                                                

31.

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση κοινοτικού καταστήματος Τ.Κ. Μεσινού» της αριθ. 6/2012 μελέτης της Τ.Υ .

32.

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου».

33.

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Τιτάνης» .

34.

Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Δ.Κ. Κιάτου».

35.

Έγκριση της αριθ. 309/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

36.

Έγκριση της αριθ. 319/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

37.

Έγκριση της αριθ. 329/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».

38.

Αποδοχή συμπληρωματικής χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων του Δήμου οι οποίοι συμμετείχαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

39.

Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και ενίσχυση πίστωσης για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης .

40.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 32ης/2015 Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο
32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(22 Νοεμβρίου 2015)

Ε Ι Δ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 17/11/2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:20183

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 32η Ε Ι Δ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 22/11/2014 ημέρα Κυριακή ώρα 11:00′ π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/10 καθώς και τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 77 του ν. 4172/2013 , για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε για το μοναδικό θέμα με τίτλο: Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 31ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
Δημοτικό Συμβούλιο 31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
22 Νοεμβρίου 2015

T A K T I K H

ΚΙΑΤΟ 17/11/2015
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 20182

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 31η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 22/11/2015 ημέρα Κυριακή και ώρα 10:30′ π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α/α Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2016

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 29ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ29-10-2015

 

T A K T I K H

 

ΚΙΑΤΟ 23/10/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 18823

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 29η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 29/10/2015ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α/α    Περίληψη   θέματος ημερήσιας διάταξης
 1 Πρόσθετη επιχορήγηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» για κάλυψη αναγκών μισθοδοσίας» .
 2 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 456/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί «Έκδοσης Κανονιστικής απόφασης για την χωροθέτηση ειδικών πινάκων ανακοινώσεων Τελετών».
 3 Λήψη απόφασης περί Παραχώρησης χρήσης   Δημοτικού χώρου στον «Σκοπευτικό Όμιλο Αποφοίτων ΑΣΟΕΕ» για τις αθλητικές τους δραστηριότητες .
 4 Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων Δήμου Σικυωνίων .
 5 Διαχείριση Δημοτικών αγροκτημάτων προερχόμενα από αναδασμούς .
 6 Επανατοποθέτηση σταθερών εμποδίων (κολονάκια) στην είσοδο – συμβολή των πεζόδρομων Κλεισθένους & Μαυρούλια στις θέσεις που προϋπήρχαν και έχουν αφαιρεθεί .
 7 Οριοθέτηση ζώνης απαγόρευσης βόσκησης αιγοπροβάτων στην Τ. Κ. Κυλλήνης.
 8 Ορισμός Ορκωτού Ελεγκτή για την Εκκαθάριση της Δημοτικής Κατασκευαστικής Επιχείρησης Σικυωνίων μετά την ανάκληση της αριθ.74 /2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου .
 9 Έκδοση ψηφίσματος περί αποκλεισμού της «ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.» στην διενέργεια ερευνητικών εργασιών στην Τ.Κ. Ματίου για τη διαπίστωση ύπαρξης βιομηχανικών ορυκτών ή μαρμάρων .
 10 Λήψη απόφασης επί της από 2-10- 2015 αιτήσεως της Πλώτα Ελένης για τοποθέτηση ποδηλατοστασίου στην οδό Σικυώνος 27 στην Δ. Κ. Κιάτου .
 11 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο : «Αντιπυρική Προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας και Πευκιά Κ. Διμηνιού» .
 12 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εξοικονόμηση Ενέργειας 6ου Δημοτικού Σχολείου της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων».
 13 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την Κλεισθένους».
 14 Έγκριση της αριθ. 285/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 15 Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
 16 Συζήτηση επί της από 8-10-2015 επιστολής πολιτών με θέμα: «Δικαίωμα γνώσης των διοικητικών εγγράφων»
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 27ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

27η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08-10-2015

 

T A K T I K H

 

ΚΙΑΤΟ 02/10/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 17319

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 27η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 08/10/2015ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α/α    Περίληψη   θέματος ημερήσιας διάταξης
  Επιλογή Τράπεζας συνεργασίας – μισθοδοσίας του Δήμου Σικυωνίων.
  Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου του κ. Κοκκωνάκη Σωτήριου με τίτλο ”Τα οδωνυμικά του Κιάτου. Η σημασία των ονομάτων των οδών και των πλατειών του Κιάτου” την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια κάδων απορριμάτων Δ.Ε. Στυμφαλίας.
  Λήψη απόφασης επί αιτήματος Αγγελίνα Δημήτριου του Κων/νου.
  Λήψη απόφασης επί αιτήματος Μυλωνά Αθανασίου του Ιωάννη.
  Έγκριση απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
  Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας.
  Έγκριση της με αρ. 59/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί                                     ορισμού αντιτίμου παροχής υπηρεσιών από τους ωφελούμενους των επιμορφωτικών & πολιτιστικών προγραμμάτων.
  Έγκριση της με αρ. 60/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί                                    αναμόρφωσης του τέλους χρήσης των χώρων του Πολιτιστικού Κέντρου & Δημοτικού Γυμναστηρίου Κιάτου .
  Έγκριση της με αρ. 62/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί                                     5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  Έγκριση της με αρ. 68/2015 απόφαση του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί                                     έγκριση Ισολογισμού & αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2014.
  Έγκριση διενέργειας προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.” & του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” του Δήμου Σικυωνίων.
  Αίτημα για κοπή δένδρου στο κοιμητήριο του οικισμού της Τραγάνας.
  Ανάκληση της 193/2015 απόφασης Δ.Σ. περί Έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για παράλληλη διάθεση ενός(1) Τεχνικού υπάλληλου του Δήμου μας, στην Π.Ε. Κορινθίας με σκοπό την αποδοτικότερη εκτέλεση των έργων του Π.Δ.Ε και του Τεχν. Προγράμματος που αφορούν την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Σικυωνίων
  Τροποποίηση της με αρ. 200/2015 απόφασης Δ.Σ. περί σύστασης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποπεράτωση Κοιν. Καταστήματος Τ.Κ. Μ. Βάλτου»
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστου χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, που περικλείεται από τις οδούς Ποσειδώνος, Κολοκοτρώνη Μιαούλη & Πετμεζά», της με αρ. 02/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : Οδοποιία Τ.Κ. Καισαρίου της αρ. 08/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου : Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου της αρ. 07/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : Κατασκευή αρδευτικού δικτύου Δ.Ε. Σικυωνίων .
  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου : Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό Μαυρούλια έως την 25η Μαρτίου και των καθέτων αυτής από την οδό Καλογεροπούλου έως την κλεισθένους. .
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 57/2011 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 73/2011 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΨΑΡΙΟΥ της αρ. 22/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Εξέταση ένστασης κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ της αρ. 07/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση της με αρ. 271/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 .
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 25ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

25η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 08-09-2015

 

T A K T I K H

 

ΚΙΑΤΟ 03/09/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 15241

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 25η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 08/09/2015ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α/α    Περίληψη   θέματος ημερήσιας διάταξης
  Καθορισμός ωρών λειτουργίας & βαθμού έντασης των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων των εκλογικών κέντρων, καθώς και του τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο των Βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015, στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζόμενων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, σύμφωνα με την αρ. 51774/31.12.2014 Κ.Υ.Α. (Β’ 23).
  Συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση έργων, Ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.
  Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ .
  Έγκριση εκπόνησης μελέτης του έργου με τίτλο: ΔΙΑΔΙΚΤΥΩΣΗ – ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
  Έγκριση της με αρ. 7/2015 απόφασης Τ.Κ. Κρυονερίου περί χορήγησης άδειας για την πραγματοποίηση κινηματογραφικών γυρισμάτων στα όρια της Τ.Κ.
  Έγκριση της με αρ. 8/2015 απόφασης Τ.Κ. Καισαρίου περί αποκατάστασης της πηγής στην θέση ”Μαρκουτσά”.
  Αποδοχή δωρεάς Προοδευτικού Συλλόγου Κεφαλαρίου Κορινθίας.
  Αίτημα για κοπή δένδρων στο κοιμητήριο Τ.Κ. Κλημεντίου
  Αίτημα για κοπή δένδρου παράλληλα της οδού Σικυώνος μεταξύ αριθμών 64 – 66.
  Έγκριση της με αρ. 55/2015 απόφασης Δ.Κ. Σικυωνίων (Κιάτου) περί εκπόνησης μελέτης για την πραγματοποίηση τεχνικού έργου.
  Έγκριση διενέργειας προμήθειας ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των νομικών του Προσώπων.
  Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου, μετά την με αρ. 11/2015 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας .
  Έγκριση της με αρ. 24/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί «Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων».
  Έγκριση της με αρ. 67/2015 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  Έγκριση της με αρ. 53/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. ”Η ΜΗΚΩΝΗ” περί Έγκρισης οικονομικών καταστάσεων Α’ & Β’ τριμήνου 2015.
  Έγκριση της με αρ. 12/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ” περί καθορισμού ετήσιας εγγραφής – συνδρομής μελών ΚΑΠΗ.
  Έγκριση της με αρ. 20/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ” περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. 2015.
  Έγκριση της με αρ. 22/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ” περί πρότασης για την αποζημίωση του Προέδρου έτους 2015.
  Έγκριση της με αρ. 25/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ” περί ανάκλησης της αρ. 48/2015 απόφασης και λήψη νέας που αφορά στον ορισμό ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεων 2011, 2012, 2013 & 2014.
  Έγκριση της με αρ. 26/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ”Κο.Δ.Ε.Δη.Σ” περί ορισμού ορκωτών ελεγκτών – λογιστών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο χρήσεων 2015.
  Ορισμός ενός υπαλλήλου & ενός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στην κατανομή επιλέξιμων βοσκοτόπων.
  Συνδιοργάνωση του Δήμου Σικυωνίων με τον Ιατρικό Σύλλογο Κορίνθου εκδήλωσης για την αδελφοποίηση του Ιατρικών Συλλόγων Κορίνθου & Chieti Ιταλίας.
  Μείωση ύψους μισθώματος ακινήτου που εκμισθώνει ο Δήμος Σικυωνίων στην Κορτες-Μπαρρέρα Μαρία-Νέλλη.
  Τροποποίηση της με αριθ. 374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 3852/2010)» .
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ακινήτου ιδιοκτησίας Καπλάνη Γεωργίας, επί της οδού Αριστοτέλους 54, στο Κιάτο .
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΣΟΥΛΙΟΥ της αρ. 29/2014 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 6ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ της αρ. 18/2011 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ της αρ. 14/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΑΙΑΣ ΣΙΚΥΩΝΑΣ της αρ. 31/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Τ.Κ. ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ της αρ. 13/2012 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ (ΣΦΑΓΙΑ) της αρ. 5/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Τροποποίηση της με αρ. 344/2014 απόφασης Δημοτ. Συμβουλίου με τίτλο: Σύσταση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΚΙΑΤΟΥ της αρ. 9/2013 μελέτης της Τ.Υ.
  Έγκριση της με αρ. 231/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
  Έγκριση της με αρ. 236/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού   οικ. έτους 2015.
  Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης των Υπαλλήλων οι οποίοι συμμετείχαν στα ειδικά εκλογικά συνεργεία για προπαρασκευή & διεξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015.
  Τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 .
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 20ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

20η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 04-08-2015

TAKTIKH

ΚΙΑΤΟ 28/07/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12815

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 20η ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 04/08/2015ημέρα Τρίτη και ώρα 20:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

TOY ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΛΗΨΗ   ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ
  Τροποποίηση της αριθ. 310/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων». Παπαδά Ε.
  Έγκριση της αριθ. 59/2015 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με τίτλο : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού» . Παπαδά Ε.
  Καθορισμός χρήσης κινητής τηλεφωνίας για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών . Γιαννούλας Ι.
  Έγκριση της 148/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο:«Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου μας Οικονομικού έτους 2014». Γιανούλας Ι.
  Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας. Επιτροπή
  Επικαιροποίηση – συμπλήρωση της αριθ. 284/2014 απόφασης Δ.Σ. με Θέμα: «Έγκριση τροποποιήσεων στην Πολεοδομική Ενότητα Τραγάνας που προκύπτουν από την Πράξη Εφαρμογής και από την απαλλοτρίωση του ΟΣΕ».. Μαστέλλου Γ.
  Έγκριση της αριθ. 17/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Εξωραϊσμός πεζόδρομου οδού Κλεισθένους από οδό Σικυώνος έως οδό 28ης   Οκτωβρίου στην Δ. Κ. Κιάτου.» Λαλιώτης Γ.
  Έγκριση της αριθ.19/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Κανονισμός λειτουργίας παραδοσιακής Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης, (Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού 2015) Τ.Κ. Στυμφαλίας Δ.Ε. Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων» και ορισμό Επιτροπής . Λαλιώτης Γ.
 

Έγκριση της αριθ. 21/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Πιλοτική εφαρμογή` Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (πεζοδρομήσεις) στην οδό

Καλογεροπούλου της πόλης του Κιάτου».

Λαλιώτης Γ.
  Έγκριση της αριθ.22/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα: «Συζήτηση της απόφασης της Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού για τοποθέτηση πασσάλων στις διόδους του Άλσους Κ. Διμηνιού ». Λαλιώτης Γ.
  Έγκριση της αριθ. 11/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Μουλκίου με θέμα : «Γνωμοδότηση για την κοπή κυπαρισσιών στο νεκροταφείο της εν λόγω Τοπικής Κοινότητας» . Πέτρου Β.
  Έγκριση της αριθ. 11/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού με θέμα:«Διορισμός υδρονομέα Άρδευσης & υδροχωριστή πηγών ΣΙΕ» Πρόεδρος                 Τ.Κ.
  Έγκριση της αριθ. 54/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ. Κ. Σικυωνίων με θέμα: «Αίτηση για εγκατάσταση μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στην πλατεία Πλουμιστού»     . Πρόεδρος Δ.Κ.
  Παραχώρηση της πλατείας της Τ. Κ. Γκούρας την 23η Αυγούστου 2015 μετά από αίτημα της κ. Σκορδά Παρασκευής. Εκπρόσωπος Τ.Κ.
  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως του Φιλοζωικού και Πολιτιστικού Σωματείου «Σχέσεις Στοργής» , περί παραχώρησης χώρου επί της οδού Κλεισθένους 12 και επί της πλατείας Ελευθερίας την 8η Αυγούστου 2015 .

Πρόεδρος  

   ΔΚ.

  Λήψη απόφασης επί αιτήσεως της Πανελλήνιας Ένωσης Μικροπωλητών (Π.Ε.Μ.Ε.)περί παραχώρηση χώρου για την πραγματοποίηση εμποροπανήγυρης . Πρόεδρος   Δ.Κ.
  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού στην κ. Κοτρωνάκη Ειρήνη . Ρομπόρα Ελ.
  Χορήγηση άδειας τοποθέτησης, απαγορευτικού σήματος στάσης-στάθμευσης οχημάτων, έμπροσθεν ιδιοκτησίας Περδικάρη Αικατερίνης επί της οδού Πολέμη 1Α στο Κιάτο. Μαστοράκος
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Ανακαίνιση Γηπέδου Ποδοσφαίρου Ανατολικής Τραγάνας Κιάτου» της αριθ. 20/2011μελέτης της Τ.Υ. Μαθιόπουλος
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Αναβάθμιση περιοχής Πλατανόβρυσης Τ.Κ. Φενεού» της αριθ. 50/2011 μελέτης της Τ.Υ. Μαθιόπουλος
  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα Βελτίωσης Σχολικών Συγκροτημάτων Κιάτου (1ου Γυμνασίου 6ου Δημοτικού και 2ου Γυμνασίου » της αριθ. 30/2011 μελέτης της Τ.Υ. Μαθιόπουλος
  Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή συντήρηση Κοινοτικού Καταστήματος Τ. Κ. Μεσινού». Μαθιόπουλος
  Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων».   Φίλη Κων.
  Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (ΑΠΕ) του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση κτιρίου Δημοτικού Σχολείου Τ. Κ.   Διμηνιού ». Μαθιόπουλος
  Δεύτερη (2η ) παράταση προθεσμίας υλοποίησης παροχής υπηρεσιών Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τη ρύθμιση πολεοδομικών θεμάτων του Δήμου Σικυωνίων και τροποποίηση της σύμβασης ως προς τον χρόνο περαίωσης . Χήτα   Μ .
  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: « Αποπεράτωση πρώην Κοινοτικού Καταστήματος Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου». Μαθιόπουλος
  Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αγροτική Οδοποιία               ( Τμήμα Α &   Τμήμα Β) Μοσιάς – Ματίου – Αμυγδαλέα – Παναγια» . Μακαβέλου Π.
 

Λήψη απόφασης μετά από αίτημα του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου «Ο ΕΡΜΗΣ» για

Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων την 8η Αυγούστου 2015 .

 
  Αυτοδίκαιη λύση της Σύμβασης μελέτης με τίτλο:«Ειδική χωροταξική μελέτη (ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Στυμφαλίας)». Φίλη Κ.
  Εξουσιοδότηση του Δημάρχου Σικυωνίων για τις ανάγκες μεταβίβασης της περιουσίας του Εμπιστεύματος Γ. Μαυρούλια , προς το Δήμο Σικυωνίων. Γεωργούλια
  Τροποποίηση της αριθ.374/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής (άρθρο 70 παρ. 1 του Ν 3852/2010) . Δήμαρχος
  Έγκριση της αριθ. 199/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους και δημιουργία νέας πίστωσης για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση της πλατείας της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου».

Γιαννούλας Ι.

  Έγκριση της αριθ. 200/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων». Γιαννούλας Ι.
  Έγκριση της αριθ. 210/2015 απόφασης της Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους». Γιαννούλας Ι.
Print Friendly, PDF & Email