Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

Αριθ πρωτ: 15898

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης
Κοιν:    1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί στις 2 Νοεμβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00.στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέματα:

1.Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας).
2.Κανονισμός Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Σικυώνος (Κιάτου).

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης
Δήμαρχος

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος
Σε περίπτωση έλλειψη απαρτίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 παρ.3 του Ν.3852/2010 η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις  3η   Νοεμβρίου 2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 19:00.

Σημειώσεις:

• Την Μελέτη  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΛΙΜΕΝΑΣ   
ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας) μπορείτε να την αναζητήσετε ακολουθώντας τον Σύνδεσμο:
 https://drive.google.com/file/d/0B1-Bk49gyhxzYWZHVDE5bW90Vjg/view?usp=sharing
• Περίληψη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ»(ολοκλήρωση Αναγκαίων Έργων Προστασίας) είναι αναρτημένη στην Ιστοσελίδα του Δήμου:www.kiato.gov.gr.
• Τυχόν απόψεις Δημοτών υποβάλλονται και ηλεκτρονικά έως την 31-10-2016 στο email : d-sikyon@otenet.gr

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 09 Ιουνίου 2016

Κιάτο 10 Ιουνίου 2016

Αριθ πρωτ: 8530

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς :  Τα  μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν:    1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα  13 Ιουνίου 2016 και  ώρα 10:00 π.μ (Λόγω διακοπής της επαναληπτικής  συνεδρίασης της 10-06-2016)στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

«Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2015-2019».

Ο  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
και Αναπληρωτής Δημάρχου

Ιωάννης  Π. Μυττάς

Σημείωση:  

Το παραδοτέο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Φάση ) Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019» που εκπόνησε η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου και έτυχε της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου  μπορείτε να το αναζητήσετε  ακολουθώντας τον Σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B1-Bk49gyhxzTGZNUHpOUGFIV1k/view?usp=sharing

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 09 Ιουνίου 2016

Αριθ πρωτ: 8436

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή  10 Ιουνίου 2016 και  ώρα 12:00 το μεσημέρι(Λόγω ματαίωσης της συνεδρίασης της 09-06-2016 ελλείψει απαρτίας )στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

«Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2015-2019».

Ο  Αντιδήμαρχος  Διοικητικών &
Οικονομικών Υπηρεσιών
και Αναπληρωτής Δημάρχου

Ιωάννης  Π. Μυττάς

Σημείωση:  

Το παραδοτέο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Φάση ) Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019» που εκπόνησε η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου και έτυχε της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου  μπορείτε να το αναζητήσετε  ακολουθώντας τον Σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B1-Bk49gyhxzTGZNUHpOUGFIV1k/view?usp=sharing

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαβούλευσης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κιάτο 31 Μαΐου 2016

Αριθ πρωτ: 7681

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς : Τα μέλη της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Κοιν: 1.Επικεφαλείς Δημοτικών Παρατάξεων
2. Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

Σας καλούμε στην συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης  που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη  09 Ιουνίου 2016 και  ώρα 20:00μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  για συζήτηση και λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 στο παρακάτω θέμα:

«Κατάθεση σχεδίου «Στρατηγικού Σχεδιασμού» (Α΄ Φάση) Επιχειρησιακού Προγράμματος  Δήμου Σικυωνίων 2015-2019».

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης

Σπυρίδων Π. Σταματόπουλος

Σημείωση:  

Το παραδοτέο «Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού (Α΄ Φάση ) Επιχειρησιακού Προγράμματος 2015-2019» που εκπόνησε η Διεπιστημονική Ομάδα Έργου και έτυχε της έγκρισης του Δημοτικού Συμβουλίου  μπορείτε να το αναζητήσετε  ακολουθώντας τον Σύνδεσμο:

https://drive.google.com/file/d/0B1-Bk49gyhxzTGZNUHpOUGFIV1k/view?usp=sharing

 

Print Friendly, PDF & Email