4η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-05-2017)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο 24-05-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                             Aριθ. Πρωτ:8079
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                     
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

    ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ      

ΠΡΟΣ:
Α.Tα Μέλη της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  Δήμου Σικυωνίων
1.    Καλλιώρα Αναστασία
2.     Βυτινιώτη  Δήμητρα
3.    Μπόκια Βασίλειο
4.    Κατσούλα  Παναγιώτη
5.    Δούρο  Παλαιολόγο
6.    Κουκουμέλη  Γεώργιο
7.    Σωτηρόπουλο Ιωάννη
8.    Κελλάρη  Κων/νο
Β. κ. Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων  Κιάτου
Γ. κ. Προϊσταμένους Νηπιαγωγείων Κιάτου
Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 31   Μαΐου 2017  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 19:00 σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής  Παιδείας  για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αντιμετώπιση  προβλημάτων που προκύπτουν από τη μείωση μαθητικού δυναμικού.

Η Πρόεδρος

Δημοτική  Επιτροπή Παιδείας

Βασιλική  Μπουζιάνη -Τσαντήλα

Print Friendly, PDF & Email

4η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                                     4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 28-11-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   23-11-2016

NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.: 10

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

        

         1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

         3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

         5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

         8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                  

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την  28ην Νοεμβρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2016, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού   60.670,00 € 4ην Κατανομή).

 

                                   Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

 

 

 

                                                                              ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email