1η/2017 Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

Συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 

                                                                                                     1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Της ( 20-03-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Κιάτο   16-03-2017

NΟΜΟΣ   ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                      Αριθ. Πρωτ.:  1

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 

                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ   ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Σικυωνίων.

        

         1.- Tην κ. Καλλιώρα Αναστασία, Δ/ντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου.

         2.- Την κ. Βυτινιώτη Δήμητρα Δ/ντρια του 1ου Γυμνασίου Κιάτου.

         3.- Tην κ. Μπόκια Βασίλειο, Δ/ντη του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου.

         4.- Τον κ. Κατσούλα Παναγιώτη, εκπρόσωπο της Β΄ ΕΛΜΕ Κορινθίας.

         5.- Τον κ. Δούρο Παλαιολόγο, εκπρόσωπο της Ε.Λ.Τ.Ε.Ε.   Ν. Κορινθίας.

         6.- Τον κ. Κουκουμέλη Γεώργιο, εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγου Γονέων Δ. Σικυωνίων.

         7.- Τον κ. Σωτηρόπουλο Ιωάννη, εκπρόσωπο του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

         8.- Τον κ. Κελλάρη Κων/νο , εκπρόσωπο του Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών.

                                  

     Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) 1ος Όροφος, την 20ην Mαρτίου του έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:30 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2017, των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού   60.670,00 € (1ην Κατανομή).
   2 Έγκριση   Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής   Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2015.
   3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου, περί επέκταση των ορίων του.

 

                                   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

                                                           

 

 

 

                                                                              ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ- ΤΣΑΝΤΗΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

 

 

 

 

                                               

Print Friendly, PDF & Email