Πρόσκληση σε Έκτακτη Συνεδρίαση Σχολικής Επιτροπής A/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

  1. Πανάγου Αθανάσιο
  2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
  3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
  4. Γεώργας Χρήστος
  5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
  6. Ντρίμερης Δημήτριος
  7. Τσαμαντά Ελένη
  8. Κουκουμέλη Γεώργιος
  9. Παπαθανασίου Ελένη
  10. Βυτινιώτης Αλέξιος

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 20 Ιουλίου  2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 09:00 σε έκτακτη και κατεπείγουσα δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας από την εταιρεία                  «ECOELASTIKAA.E» στην   σχολική μονάδα Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Πασίου.                            

   Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

                                                                     Ο Πρόεδρος της

                                                       Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email