8η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                8ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (23-10-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 19-10-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.11614

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την  23ην Oκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Αναγκαιότητα απόκτησης ακινήτων για τη δημιουργία Μικρού Πράσινου Σημείου στο Δήμο μας.
2 Τοποθέτηση Πινακίδας Σήμανσης (Ως Πεζόδρομος) επί της   οδού Αδραστού στην Δ.Κ. Κιάτου.
3 Έγκριση ή μη της τροποποίησης της υπ΄ αριθ. 2286/2010/14-02-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, που αφορά την τροποποίηση (λόγω αύξηση δυναμικότητας) της υπ’ αριθ. 175/20-07-2009 Απόφασης του Νομάρχη Κορινθίας αναφορικά με την έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας: «Σφαγείο χοιρινών- βοδινών- αιγοπροβάτων, με τμήμα κοπής & τυποποίησης κρέατος   και μονάδα   επεξεργασίας υποπροϊόντων σφαγής» ιδιοκτησίας : «Σπύρος Οικονομόπουλος & Σια Ο.Ε.» κ.λ.π.
4 Μετατόπιση Περιπτέρου που βρίσκεται στην Δ. Κ. Κιάτου   επί της οδού Φιλλύρα.
5 Περί συζητήσεως της αιτήσεως για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων του κ. Βαλκάνου Φωτίου στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού.
6 Μονοδρόμηση τμήματος   της οδού Δημοκρατίας στην Δ. Κ. Κιάτου.
7 Κατασκευή τοιχίου σε σημείο της κοίτης του ποταμού   Ελλισώνα.
8 Μεταφορά θέσεων στάθμευσης ταξί στην Δ.Κ. Σικυώνος-Κιάτου.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

6η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-07-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 13-07-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.7238

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 17ην Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί δημιουργία Πολιτιστικού Κέντρου – Αγορά του όμορου   στην Πλατεία ακινήτου   ιδιοκτησίας Κωστούρου της Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου.
2 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ζαχαριά Χρήστου για     άδεια χρήσης χώρου τοποθέτησης μηχανισμού ψησίματος κρεάτων στις 5-6/8/2018 και 14-15/8/2018.
3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Αλεξάνδρας συζ. Χρήστου Γιαννούλα.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                             (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

5η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-5-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 30-5-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.5360

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 31ην Μαϊου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Μεταφορά θέσης σταθμού ταξί στην Δ. Κ. Σικυώνος –   Κιάτου.
2 Μεταφορά χώρου στάθμευσης δικύκλων στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

4η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-04-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 13-04-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.3719

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 17ην Απριλίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση του Κανονισμού Άρδευσης του αρδευτικού έργου των Τ. Κ. ΛΑΥΚΑΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ-ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ.
2 Γνωμοδότηση ή μη για την μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που αφορά την αναβάθμιση   και λειτουργία υφιστάμενου   σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας της εταιρείας COSMOTE Α.Ε., με κωδικό θέσης «ΜΟSIAPR – 1405254» που βρίσκεται στη θέση «Ύψωμα Μαυροβούνι», πλησίον Τ.Κ. Καστανιάς, Δήμου Σικυωνίων. Π. Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

3η/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                3ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (27-03-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  23-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.3049

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27ην Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί μετατόπισης περιπτέρου επί της οδού Καλογεροπούλου στο Κιάτο.
2 Γνωμοδότηση ή μη για συναίνεση δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑμεΑ στην Δημοτική Κοινότητα Σικυώνος –Κιάτου.

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                  ΤΣΙΑΝΟΣ   ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                10ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-11-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 17-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 19325

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21ην Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Γνωμοδότηση ή μη     για το φάκελο Μελέτης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127710/3-4-2007 κ.υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας» στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2 Γνωμοδότηση ή μη   για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 99.843,8527 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.
3 Οριοθέτηση πεζοδρόμου Σικελιανού στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου.
4 Περί έκδοσης πράξης εισφορών σε χρήμα κατά της Α286/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
5 Περί έκδοσης πράξης εισφορών σε χρήμα κατά της Α287/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
6 Περί έκδοσης πράξης εισφορών σε χρήμα κατά της Α288/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

 

                                                               

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                    ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-11-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 06-11-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 18500

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10ην Νοεμβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13 : 00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Γνωμοδότηση ή μη     για το φάκελο Μελέτης Ανανέωσης και Τροποποίησης της υπ’ αριθ. 127710/3-4-2007 κ.υ.α. Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, του έργου: «Φράγμα Ασωπού ποταμού Ν. Κορινθίας» στα διοικητικά όρια του Δήμου Σικυωνίων & Βέλου – Βόχας της Π.Ε. Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
2 Γνωμοδότηση ή μη   για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 99.843,8527 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.
3 Οριοθέτηση πεζοδρόμου Σικελιανού στην Δ. Κ. Σικυώνος – Κιάτου.
4 Περί έκδοσης πράξης εισφορών σε χρήμα κατά της Α286/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
5 Περί έκδοσης πράξης εισφορών σε χρήμα κατά της Α287/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου.
6 Περί έκδοσης πράξης εισφορών σε χρήμα κατά της Α288/2017 Απόφασης Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου

 

                                                               

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                    ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                8ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (03-10-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 28-09-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 16060

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 3ην Οκτωβρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ. σε τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί νέου   κανονισμού άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής.
2 Γνωμοδότηση ή μη   για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 96.290,6745 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.
3 Γνωμοδότηση ή μη   για συναίνεση ερευνητικών εργασιών για την ανεύρεση μαρμάρου σε δημόσιο λατομικό χώρο, εμβαδού επιφάνειας 99.830,8870 τ.μ. στη θέση (ΠΑΠΑΓΟΥΒΑ) Δ. Δ. Ματίου, Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας.

 

                                                              

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                7ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (01-08-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  01-08-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 12600

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 1ην  Aυγούστου 2017 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 13 : 00 μ. μ. σε έκτακτη δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του   Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

                                                               

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                  ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (26-07-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  26-07-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 12209

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 26ην  Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Tετάρτη και ώρα 12 : 00 π. μ. σε έκτακτη δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχωρήσεως χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, για τοποθέτηση ψησταριάς την 5ην και 6ην Αυγούστου 2017 (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2017 (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στον κ. Ζαχαριά   Χρήστο.
2 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Δημόπουλου Γρηγορίου, περί προσωρινή παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης κοινοχρήστων χώρων.

 

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ως έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

 

                                                               

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-07-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  19-07-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 11655

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24ην  Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14 : 0 μ. μ. σε Τακτική δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί απαλλοτρίωσης Τμήματος ακινήτου ιδιοκτησίας Γκότση Γεωργίου στην περιοχή «Βαλτσεϊκα» της Τ.Κ. Μεγ. Βάλτου.
2 Περί παρατάσεως άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στον κ. Σώκο Παναγιώτη στην Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων.
3 Περί ψηφίσεως νέου κανονισμού άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας – Καστανιά ς – Δροσοπηγής.
4 Περί παραχωρήσεως κοινόχρηστου χώρου στην Τ.Κ. Καστανιάς για την 14ην και 15ην Αυγούστου 2017, στην κ. Λεπίπα Ελένη, για μουσική εκδήλωση.
5 Περί παραχωρήσεως χώρου στη Δ.Κ. Κιάτου, για τοποθέτηση ψησταριάς την 5ην και 6ην Αυγούστου 2017 (Μεταμόρφωση Σωτήρος) και την 14ην και 15ην Αυγούστου 2017 (Κοιμήσεως της Θεοτόκου) στον κ. Ζαχαριά   Χρήστο.

 

                                                               

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                4ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (22-06-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  22-06-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 10049

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 22αν  Ιουνίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14 : 30 μ. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1

Περί παραχώρησης ή μη κοινόχρηστου χώρου σε τμήμα της Πλατείας Ελευθερίας για πραγματοποίηση εκδήλωσης     την 29ην Ιουνίου 2017.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

                                                               

 

            Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (10-04-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  03-04-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 4445

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο     Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Μυττά                 Ιωάννη

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Σαρχάνη           Κων/νο

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10ην  Aπριλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13 : 30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ποιότητας   Ζωής
2 Περί ανανέωσης άδειας χρήσης Μουσικών οργάνων της κ. Λεπίπα Ελένης στην Τ. Κ.   Καστανιάς.
3 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Ρουβά Στυλιανού περί παραχωρήσεως κοινόχρηστου χώρου στην Δ. Κ. Κιάτου.
4 Περί αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης για την Ανάπλαση-Αξιοποίηση και Εκσυγχρονισμού των πλατειών Πλουμιστού & Ηρώων Πολυτεχνείου στην πόλη του Κιάτου.
5 Περί αναγκαιότητας εκπόνησης μελέτης για την Επισκευή- Συντήρηση της γέφυρας του ποταμού Ελισσώνα βόρεια και επί της οδού Καλογεροπούλου στην πόλη του Κιάτου.
6 Γνωστοποίηση ανακοίνωσης   για δημοσίευση του έργου (Οδικός άξονας Κόρινθος – Πάτρα, αναβάθμιση της υφιστάμενης οδού σε αυτοκινητόδρομο)
7 Γνωστοποίηση ανακοίνωσης   για δημοσίευση του έργου (Οδικός άξονας Ελευσίνα – Κόρινθος «Με Ευρεία παράκαμψη Κορίνθου και εργασίες Κακιάς Σκάλας» και « Ευρεία παράκαμψη Πάτρας»).
8 Δημιουργία πράσινου σημείου στο Δήμο Σικυωνίων.

 

                                                               

 

           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΕΛΛΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΑ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (31-01-2017)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  27-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.1201

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 31ην Ιανουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2016 βάση των σχετικών διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2 Αναστολή άδειας Ίδρυσης και λειτουργίας Κ. Υ. Ε. του Σώκου Παναγιώτη του Κων/νου στην Τ. Κ. Διμηνιού της Δ. Ε. Σικυωνίων του Δήμου μας.
3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της κ. Κυριακοπούλου Αικατερίνης του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού.
4 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. Κολλιανίτη   Δημητρίου του Σπυρίδωνα στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Διμηνιού    της Δ. Ε.   Σικυωνίων.
5 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του κ. Κάτση Παναγιώτη για παραχώρηση δικαιώματος χρήσης   χώρου που συνδέεται με εκτέλεση έργου εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Κιάτου.
6 Περί ανανέωσης άδειας χρήσης Μουσικών οργάνων του κ. Παναγιώτη Κάτση.
7 Γνωστοποίηση ανακοίνωσης   για δημοσίευση του έργου (Διαχείριση των υδάτων της περιοχής Μεγάλου Βάλτου)

 

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                13ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 22-11-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 17-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.17410

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ         

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 22α Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 14 : 30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2 Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που αφορά   το έργο «Υφιστάμενος σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONΕ –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ, στον   οποίο πραγματοποιείται από «κοινού χρήση κατασκευής κεραίας» με τις εταιρείες WIND   HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. & COSMOTE Α.Ε. με   κωδικό θέσης (ΚΑΣΤΑΝΙΑ – 1002040).

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                  ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                12ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 24-10-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 19-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.15773

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ          

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24η Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14 : 00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
2 Έγκριση σχεδίου κανονισμού άρδευσης Τ. Κ. Μικρού Βάλτου Δ. Ε. Σικυωνίων Δήμου Σικυωνίων.
3 Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας στον κοινόχρηστο χώρο της Δ.Κ.   Κιάτου που περικλείεται από τις οδούς Κολοκοτρώνη, Μιαούλη, Πετμεζά και Ποσειδώνος    (Παιδική χαρά).
4 Γνωστοποίηση της ανακοίνωσης που αφορά   Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων   του έργου «ΛΙΜΕΝΑΣ ΚΙΑΤΟΥ» (Ολοκλήρωση αναγκαίων έργων προστασίας).

                                                              

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                11ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 03-10-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 28-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.14459

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ          

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 3η Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11` : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων.
2 Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας της λαϊκής αγοράς Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων.

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                    ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                10ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 29-08-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 25/08/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ.12601

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ          

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 29η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Λήψη απόφασης περί : «Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη του Γεωργίου.»
2 Έγκριση σχεδίου κανονισμού λειτουργίας & όρων χρήσης αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων.
3 Περί προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
4 Αίτηση ιδιοκτήτη Κ.Υ.Ε. για τοποθέτηση σκιάστρου έμπροσθεν του καταστήματος , της κ. Παπαστρατή Σοφίας επί της οδού Κλεισθένους 47 στην Δ. Κ. Κιάτου.
5 Τιμητικό αφιέρωμα   και πραγματοποίηση εκδήλωσης εις μνήμη των ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΩΝ επί της οδού Άγγελου Σικελιανού στην Δημοτική Κοινότητα Κιάτου.

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 16-08-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 11/08/2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 12027

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ          

              

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 16η Αυγούστου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Λήψη απόφασης περί : «Επαναχορήγηση άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος » .

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                8ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 25-07-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  21-07-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 11010

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 25ην Ιουλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί συζητήσεως της αιτήσεως του Εμπορικού Συλλόγου Κιάτου.
2 Περί σχεδίου   κανονισμού λειτουργίας & όροι χρήσης αυτοματοποιημένου συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Σικυωνίων.
3 Περί παραχώρηση χώρου για τοποθέτηση ψησταριάς για την 5ην και 6ην Αυγούστου (Μεταμόρφωση του Σωτήρος) και την14ην και 15ην Αυγούστου (Κοίμηση της Θεοτόκου) στην Πλατεία Πλουμιστού στο Κιάτο.

 

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                  ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                               (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 2ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                2ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ( 19-04-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  14-04-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 5051

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 19ην Aπριλίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της κ. Λιάκου Κων/νας του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Στενού της Δ. Ε.   Φενεού.
2 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της κ. Τσεμεντζή Μαρίας του Λεωνίδα   στην Τοπική Κοινότητα Ματίου της Δ. Ε.   Φενεού.
3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της κ. Ζάρκου Αγγελικής του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων.
4 Περί συζητήσεως της αιτήσεως της Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου   και του Πολιτιστικού Συλλόγου των Απανταχού Ψαριωτών , σχετικά με τη δημιουργία πρότυπου   οικολογικού-βιολογικού σταθμού επεξεργασίας αποβλήτων και δημιουργίας αποχετευτικού δικτύου.
5 Κανονισμός Λειτουργίας Ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

 

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1ης/2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                1ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (29-02-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο  25-02-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 2504

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 29ην Φεβρουαρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 12 : 00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ                                          ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ                           ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στους τομείς αρμοδιότητας για το έτος 2015 βάση των σχετικών διατάξεων της περ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.
2 Περί εισηγήσεως   του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.) Δήμου Σικυωνίων, προς το Δημοτικό Συμβούλιο
3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της κ. Κυριακοπούλου Αικατερίνης του Ιωάννη στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού.
4 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. Ανδρικόπουλου Ιωάννη του   Βλασίου στην Τοπική Κοινότητα Σουλίου   της Δ. Ε.   Σικυωνίων.
5 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. Ρέλια   Κων/νου του Αντωνίου στην Τοπική Κοινότητα Γκούρας της Δ. Ε.   Φενεού.
6 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   της κ. Σανιδά   Αικατερίνης του Νικολάου στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δ. Ε.   Φενεού.
7 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος   του κ. Ζαφειρόπουλου Αναστασίου   του Σπυρίδωνα στην Τοπική Κοινότητα Μεσινού της Δ. Ε.   Φενεού.

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                                                    ΜΥΤΤΑΣ     ΙΩΑΝΝΗΣ

                                                                                                              (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ)

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-11-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 20698
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30ην Nοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13 :00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. 30/2011 για τη χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών.
2 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Χριστοδούλου Ευαγγελίας για τοποθέτηση κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στην οδό Σικυώνος 60Α στο Κιάτο.
3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μαργέλη Βασιλείου του Χρήστου στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

13ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (30-11-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 24-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 20698
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30ην Nοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13 :00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. 30/2011 για τη χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών.
2 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Χριστοδούλου Ευαγγελίας για τοποθέτηση κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στην οδό Σικυώνος 60Α στο Κιάτο.
3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μαργέλη Βασιλείου του Χρήστου στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

12ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (24-11-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 20-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 2045
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24ην Nοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 12 :00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση – συμπλήρωση της απόφασης με αριθ. 30/2011 για τη χωροθέτηση των ειδικών πινάκων ανακοινώσεων τελετών.
2 Λήψη απόφασης επί αιτήματος της Χριστοδούλου Ευαγγελίας για τοποθέτηση κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού Σταθμού που διατηρεί στην οδό Σικυώνος 60Α στο Κιάτο.
3 Προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος του κ. Μαργέλη Βασιλείου του Χρήστου στην Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Βάλτου της Δ. Ε. Σικυωνίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (12-11-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 09-11-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 19731
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 12ην Nοεμβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 15:30 μ. μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Τροποποίηση της απόφασης με αριθ. 8/2015 για την Λαϊκή αγορά της Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου.

Η παρούσα πρόσκληση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω δυσλειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                10ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (20-10-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 16-10-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 18276

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 20ην Oκτωβρίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη   του Γεωργίου στον οικισμό   Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε.   Στυμφαλίας.
   2 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του   κ. Μητρόπουλος Ι. – Δάρης Κ. Ι.Κ.Ε.   με διακριτικό τίτλο «ΦΕΝΕΑ   ΓΗ» στην Τ. Κ. Γκούρας της Δ. Ε.   Φενεού.
3 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της     κ. Τσεμεντζή Μαρίας   του Λεωνίδα στην Τ. Κ. Ματίου   της Δ. Ε.     Φενεού.
   4 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του   κ. Ρέλια Κων/νου     του Αντωνίου στην Τ. Κ. Γκούρας  της Δ. Ε.     Φενεού.
   5 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ. Κόλλια Παναγιώτη   του Γεωργίου στον οικισμό   Δρίζας στην Τ. Κ. Στυμφαλίας της Δ. Ε. Στυμφαλίας.
   6 Περί συζητήσεως και λήψη απόφασης σχετικά με Δημοτική Συγκοινωνία στο Κιάτο, από τον Προαστιακό Σταθμό, στο Κέντρο της Πόλης.

 

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                  ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

9ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (21-08-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 17-08-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 14106
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21ην Aυγούστου 2015 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος της κ. Σανιδά Αικατερίνης του Νικολάου στην Τ. Κ. Μεσινού της Δ. Ε. Φενεού.
2 Σύνταξη Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης αποβλήτων Δήμου Σικυωνίων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                       8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (28-07-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 23-07-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                         Aριθ. Πρωτ. 12534

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                                                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 28ην Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Tρίτη και ώρα 14:00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ.   Καψιμαλάκου Ιωάννη του Κων/νου   στην Τ. Κ. Αρχαίας   Φενεού της Δ. Ε. Φενεού.
   2 Πιλοτική εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων (Πεζοδρομήσεις) στην οδό Καλογεροπούλου Πόλης Κιάτου.
3 Περί συζητήσεως της απόφασης της Τ. Κ. Κάτω Διμηνιού περί τοποθετήσεως πασσάλων στις διόδους του Άλσους Κ.   Διμηνιού.

 

                                                               

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

 

 

                                                                                                                   ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

 

 

 

 

 

 

                                                               

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 7ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

                                       7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (13-07-2015)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Κιάτο 06-07-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                     Aριθ. Πρωτ. 11392

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ    

                      

                                                                ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

                                                                               

           Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Επιτροπής   Ποιότητας Ζωής                      

                                    1.- Αλεξόπουλο   Βασίλειο

                                    2.- Δομετίου           Βασίλειο

                                    3.- Κελλάρη             Ιωάννα

                                    4.- Χρυσικό            Παύλο

                                    5.- Γεώργα            Χρήστο

                                    6.- Μπακόλια        Παναγιώτη

 

     Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 13ην Ιουλίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 14:00 μ. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

 

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
   1 Εξωραϊσμός πεζόδρομου οδού Κλεισθένους από οδό Σικυώνος έως οδό 28ης Οκτωβρίου στην Δ.Κ. Κιάτου.
   2 Προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος του κ.   Φίφλη Κων/νου του   Ευστρατίου στην Τ.Κ. Πασίου της Δ.Ε. Σικυωνίων.
3 Κανονισμός λειτουργίας Παραδοσιακής Θρησκευτικής Εμποροπανήγυρης (Ύψωσης του Τιμίου Σταυρού 2015) Τ. Κ. Στυμφαλίας ΔΕ Στυμφαλίας του Δήμου Σικυωνίων.

                                                            

 

           Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

                                                                                    ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                                    

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

6ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (09-06-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 05-06-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 9478
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 9ην Ιουνίου 2015 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 02:00 π. μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ δημόσια Συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με της διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου εμβαδού 20 τ.μ. πλησίον της πλατείας της Τ.Κ. Καισαρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΚΑΡΑΚΟΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5ης/2015 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Συνεδριάσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

5ην ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (12-05-2015)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κιάτο 07-05-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Aριθ. Πρωτ. 7320
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
1.- Αλεξόπουλο Βασίλειο
2.- Δομετίου Βασίλειο
3.- Κελλάρη Ιωάννα
4.- Χρυσικό Παύλο
5.- Γεώργα Χρήστο
6.- Μπακόλια Παναγιώτη

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ε