Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κιάτο 3 Οκτωβρίου 2018

Κιάτο 03/10/2018

                                                               Αρ. πρωτ.: 10902

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την3η Οκτωβρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30’μ.μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Αποδοχή της με αριθ. πρωτ. 53173/2-3-2018 απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών περί : «Χρηματοδότησης του Δήμου Σικυωνίων Ν. Κορινθίαςν για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (ΣΑΕ 055) προϋπολογισμού 300.000,00 €
 1. 2.
Έγκριση της αριθ. 294/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα : «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Πεζοδρομίων της Δ.Κ. Κιάτου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου και των καθέτων αυτής, από την Πετμεζά έως την Αγ. Δημητρίου και της οδού Φιλλύρα και των καθέτων αυτής».
 1. 3.
Έγκριση της αριθ. 295/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το β’ τρίμηνο του έτους 2018.

4.

Έγκριση της αριθ. 296/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα:«Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2018 για υλοποίηση ενός πράξης «Προμήθεια ενός καινούργιου αυτοκινούμενου αναρροφητικού σαρώθρου του Δήμου Σικυωνίων» προϋπολογισμού 200.000,00 € προερχόμενη από επιχορήγηση του Υπουργείου Εσωτερικών (Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ).
5. Έγκριση της αριθ.297/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία από Επ. Ο. Μεσινού-Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (τμήμα Γ’) έως θέση ‘Λίμνη-Αμπέλια’».
6. Έγκριση της αριθ.298/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων και προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την εκτέλεση του έργου «Αγροτική Οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός».
7. Έγκριση της αριθ.300/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για την Πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από θεομηνίες στο Δήμο Σικυωνίων από Πιστώσεις ΣΑΕ 055»

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                    

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κιάτο 23η Αυγούστου 2018

Κιάτο 23/08/2018

                                                               Αρ. πρωτ.: 8841

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την23η Αυγούστου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30’μ.μ. , σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση της μελέτης με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
 1. 2.
Υποβολή αιτήματος ένταξης της πράξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ» στον άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» .
 1. 3.
Απόφαση Δέσμευσης ένταξης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων .
 1. 4.
Υποβολή αίτησης στήριξης με τίτλο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης της ΟΤΔ «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ» (ΑΝΒΟΠΕ), για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, Μέτρο 19 «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» – Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» – Δράση 19.2.4, «Βασικές Υπηρεσίες & Ανάπλαση Χωριών σε Αγροτικές Περιοχές» – Υποδράση 19.2.4.2.
 1. 5.
Υποβολή Πρότασης με τίτλο : «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες (δασικές πυρκαγιές) στο Δήμο Σικυωνίων» για ένταξη προς χρηματοδότηση από το ΠΔΕ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 1. 6.
Έγκριση της 257/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
 1. 7.
Έγκριση της 249/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους για διόρθωση τίτλου για συνδρομές σε ηλεκτρονικά μέσα και επαύξηση πίστωσης».

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                      

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 26 Ιουνίου 2018

 

Κιάτο 26/06/2018

                                                               Αρ. πρωτ.: 6429

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη 26 Ιουνίου 2018και ώρα 11:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση της 199/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
 1. 2.

Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου Σικυωνίων στην ιστορική πόλη Lohgquan της Λ.Δ. της Κίνας.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                      

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018

 

Κιάτο 15/06/2018

                                                               Αρ. πρωτ.: 6032

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Ανάκληση της 154/2018 απόφασης ΔΣ με θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην 12η Πανελλήνια Σύνοδο των ΦΟΔΣΑ στις 21-23 Ιουνίου 2018 στη Θεσσαλονίκη.
 1. 2.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας «Τουρισμός Υγείας & Ανάπτυξη» που διοργανώνει η ΚΕΔΕ 23 & 24 Ιουνίου 2018 στην Κω.
 1. 3.
Παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ “ΤΡΥΠΑ” ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της 9/2015 μελέτης της ΤΥ.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                      

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018

 

Κιάτο 01/06/2018

                                                               Αρ. πρωτ.: 5465

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Τροποποίηση Συστατικής Πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Σικυωνίων (Δ.Ε.Υ.Α.Σ).
 1. 2.
Πρόσληψη προσωπικού οκτάμηνης σύμβασης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών στις ανταποδοτικές Υπηρεσίες.
 1. 3.
Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης – διέλευσης οχημάτων “Φίλοι Παλαιού Αυτοκινήτου” εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων.
 1. 4.
Τροποποίηση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής.
 1. 5.
Προσωρινή μεταφορά σταθμού ταξί.
 1. 6.
Μεταφορά χώρου στάθμευσης δικύκλων.
 1. 7.
Επί αιτήματος γυμναστηρίου «ΡΥΘΜΟΣ», περί: «Παραχώρησης του Κλειστού Γυμναστηρίου του 1ου Γυμνασίου Κιάτου για πραγματοποίηση εκδήλωσης».  
 1. 8.
Επί αιτήματος ΣΥΛΑΙΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑΣ περί: «Παραχώρησης κεντρικής πλατείας Τ.Κ. Γκούρας για την πραγματοποίηση αγώνων Βουνού «ZiriaSkyracescalerace».
 1. 9.
Επί αιτήματος ΧΟΥΝΤΑΛΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ περί : «Παραχώρησης αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου για την διεξαγωγή εξετάσεων της PALSO Ν. Κορινθίας» .
 1. 10.
Έγκριση της αριθ. 6/2018 απόφασης ΔΕΠ με θέμα: «Παραχώρηση ή μη του Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου Γυμνασίου Κιάτου στον Παιδικό Σταθμό «ΠΑΣΧΑΛΙΤΣΕΣ» .
 1. 11.
Επί εγγράφου της Δ/ντριας του 3ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα Διοργάνωση τιμητικής Εκδήλωσης – Συναυλίας.
 1. 12.
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στην ΤΚ Ψαριου. (Νέα παροχή).
 1. 13.
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίων ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2018).
 1. 14.
Προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων (απ’ ευθείας ανάθεσης) μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του, για το έτος 2018, έπειτα από εν μέρει άγονο διαγωνισμό.
 1. 15.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Ο. ΚΟΡΙΝΘΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ &ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΘΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ».
 1. 16.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 1. 17.
Έγκριση της αριθ. 59/2018 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα : «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018».
 1. 18.
Έγκριση της 176/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως & κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 14 Μαίου 2018

Κιάτο 14/05/2018

Αριθ. πρωτ.: 4786..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Δευτέρα 14 Μαΐου 2018 και ώρα 13:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Αποδοχή απόφασης έγκρισης υπογραφής σύμβασης Αναδόχου – Δήμου του 1ου υποέργου (Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δ. Σικυωνίων) της πράξης με τίτλο : «Βελτίωση υποδομών γηπέδου ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Ασπροκάμπου Δ. Σικυωνίων», του Μέτρου 7 Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-1020

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                      ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 3Μαίου 2018

 

Κιάτο 2/05/2018

Αριθ. πρωτ.: 4353..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018 και ώρα 20:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Ηλεκτροδότηση γεωτρήσεων Τ.Ο.Ε.Β.
 1. 2.
Καθορισμός αρδευτικής περιόδου και πρόσληψη υδρονομέων για την κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των Τ. Κ. Λαύκας – Καστανιάς για το έτος 2018.
 1. 3.
Επικαιροποίηση της αριθ.261/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Σικυωνίων και της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την εκτέλεση του έργου: « Επαρχιακής Οδού Καστανιά – Μοσιά».
 1. 4.
Ορισμός νέας θέσης τοποθέτησης του περιπτέρου της οδού Καλογεροπούλου της Δ.Κ. Σικυώνος- Κιάτου
 1. 5.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 3Απριλίου 2018

Κιάτο 03/04/2018

Αρ. πρωτ.: ……………

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη 3 Απριλίου 2018 και ώρα 14:30’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων».

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                      ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Κιάτο 12/04/2018

Αρ. πρωτ.: …3650..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Πέμπτη 12 Απριλίου 2018 και ώρα 15:00’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Παραχώρηση χρήσης λυόμενων αιθουσών 1ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου στο 26ο Σύστημα Προσκόπων Αθηνών.
 1. 2.
Παραχώρηση χρήσης αιθουσών Δημοτικού Σχολείου ΤΚ Αρχαίας Σικυώνας – Βασιλικού στο 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Σικυώνος.

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                      ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 20 Μαρτίου 2018

 

Κιάτο 20/03/2018

Αρ. πρωτ.: …2909..

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και ώρα 14:30’, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Αποδοχή ποσού 373.400,00€ μετά την με αριθμ. πρωτ. 6291/20.03.2018 (6ΧΦΜ465ΧΘ7-ΣΝΕ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κάλυψη είτε λειτουργικών δαπανών είτε για επενδυτικές δραστηριότητες και έργα.
 1. 2.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2018. (83/2018 ΑΟΕ)
 1. 3.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ-ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ» .
 1. 4.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ» .
 1. 5.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ» .
 1. 6.
Ηχητική κάλυψη παρέλασης επετείου 25ης Μαρτίου .
Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

 

Κιάτο 05/03/2018

Αρ. πρωτ.: 2239

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Συνεδρίαση εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 121/2015 Κανονισμού Λειτουργίας του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της §10 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
 1. 2.
Ορισμός εκπροσώπου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018)
 1. 3.
Έγκριση της 62/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
 1. 4.
Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
 1. 5.
Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»
 1. 6.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

 

Κιάτο 05/03/2018

Αρ. πρωτ.: 2239

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Συνεδρίαση εκτός έδρας του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 6 του 121/2015 Κανονισμού Λειτουργίας του, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της §10 του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).
 1. 2.
Ορισμός εκπροσώπου για σύσταση επιτροπής του άρθρου 3 της ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/7408/1228 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 474/14.02.2018)
 1. 3.
Έγκριση της 62/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018».
 1. 4.
Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»
 1. 5.
Αδυναμία εκτέλεσης εργασιών: «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ»
 1. 6.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
Print Friendly, PDF & Email

Αντίγραφο του 2/2018 Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Κιάτο 31/01/2018

Αρ. πρωτ.: 997

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ).
 1. 2.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 3.
Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 4.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
 1. 5.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης.

 

Print Friendly, PDF & Email

2/2018 Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                        ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018

Κιάτο 31/01/2018

Αρ. πρωτ.: 997

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 10:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση της αρ. 1/2018 μελέτης του έργου με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ).
 1. 2.
Υποβολή πρότασης του Δήμου Σικυωνίων με τίτλο: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ Α.Σ.Ο. & ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ (Β’ ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) στο πλαίσιο πρόσκλησης της ΕΥΔ ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία «Δημιουργική Επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» που χρηματοδοτείται από το εν λόγω Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
 1. 3.
Καθορισμός Κωδικών Δεκτικών Προπληρωμής για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 4.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
 1. 5.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΕΡΣΑΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΙΜΕΝΟΣ της αρ. 2/2017 μελέτης.

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Κιάτο 16/01/2018

                                                             Αρ. πρωτ.:591

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018 και ώρα 15:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση προϋπολογισμού & Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) έτους 2018 του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων   «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ» .
 1. 2.
Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών.

 

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017

Κιάτο 12/12/2017

                                                                 Αρ. πρωτ.: 20681

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2017 καιώρα 10:00′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού λόγω αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Επισκευή & Συντήρηση σχολικών κτιρίων».
 1. 2.
Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού λόγω αναγκαιότητας εκτέλεσης του έργου με τίτλο: «Αποκατάσταση ζημιών και βλαβών από πλημμύρες σε υποδομές της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ και της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων» {Κωδικός έργου 2014ΣΕ57200002 της ΣΑΕ 572 του Π.Δ.Ε.}».

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2016 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
23 Φεβρουαρίου 2016

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η
ΚΙΑΤΟ 23/02/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2334
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 4η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 23/02/2016 ημέρα Τ ρ ί τ η και ώρα 16:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Μεταβολή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης για το έτος σχολικού έτους 2016-2017 .
2. Απόσπαση εκπαιδευτικού από το Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Καλλιάνων στο Δημοτικό Σχολείο Τ.Κ. Κρυονερίου .

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 1ης/2016 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

12 Ιανουαρίου 2016

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η

ΚΙΑΤΟ 11/1/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 212

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 1η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 12/01/2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

 

Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

1. Λήψη απόφασης για την Μεταστέγαση της Μονάδας Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Υγείας (ΠΕΔΥ) Κιάτου .

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 36ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

36η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

21 Δεκεμβρίου   2015

 

Ε Κ Τ Α Κ Τ Η

 

ΚΙΑΤΟ 17/12/2015

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 22245

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 36η Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 21/12/2015ημέρα Δευτέρα και ώρα21:30′ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ

α/α

   Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
 

Αδυναμία εκτέλεσης εργασίας με τίτλο: Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Στυμφαλίας (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)

 

Αδυναμία εκτέλεσης εργασίας με τίτλο: Εκχιονισμός δρόμων Τοπικών Κοινοτήτων Δ.Ε. Φενεού (σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011)

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 33ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (25/11/2015)

E Κ Τ Α Κ Τ Η

ΚΙΑΤΟ 25/11/2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 20720

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 33η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 25/11/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00′, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του Δριτσόπουλου Ανάργυρου , ο οποίος είχε διατελέσει Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάτω Διμηνιού του Δήμου Σικυωνίων.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 30ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (12/11/2015)

 

E Κ Τ Α Κ Τ Η

 

ΚΙΑΤΟ 09/11/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.19735

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 30η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 12/11/2015ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00′ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
 1 Απευθείας Ανάθεση στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. της εκτέλεσης του 2ου υπό έργου: «Υπογειοποίηση εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης» του έργου με τίτλο : «Ανάπλαση πεζοδρομίων της Δ. Κ. Κιάτου , επί της οδού Εθν. Αντιστάσεως, από την οδό 25ης Μαρτίου έως την οδό Ιπποκράτους (βόρεια πλευρά) .
 2 Συζήτηση για την Οικονομική Πολιτική ( Τρίτο Μνημόνιο) και οι επιπτώσεις στο Κοινωνικό Σύνολο .
 3 Απευθείας Ανάθεση εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια ειδών Καθαριότητας & Ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων.
 4 Τροποποίηση της αριθ. 125/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Αλλαγή τόπου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Σικυωνίων της Δ.Κ. Κιάτου».  
 5 Εγκριση1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π. Ε.) του έργου με τίτλο: «Αγροτική Οδοποιίας στην Τ. Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων»

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 28ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
28η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (21/10/2015)

E Κ Τ Α Κ Τ Η

ΚΙΑΤΟ 21/10/2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.18682

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 28η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 21/10/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00′ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού θεάτρου στο Σύλλογο Γονέων 1ου Γυμνασίου Κιάτου

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 26ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30/09/2015)

E Κ Τ Α Κ Τ Η

ΚΙΑΤΟ 30/09/2015
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:17169

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 26η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00′ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

α.α. Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης του Ράλλυ Ακρόπολης 2015 εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων, 9 με 11 Οκτωβρίου 2015.
2. Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης του 18ο regularity rally 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων, 17 με 18 Οκτωβρίου 2015.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ  ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

26η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (30/09/2015)

E Κ Τ Α Κ Τ Η

ΚΙΑΤΟ 30/09/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:17169

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων, 

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                           

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 26η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό  Κατάστημα  Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 30/09/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00′ μ.μ., σύμφωνα  με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

 

 

α.α.

                                 Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

1.     

Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης του Ράλλυ Ακρόπολης 2015 εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων,      9 με 11 Οκτωβρίου 2015.

2.     

Έγκριση διεξαγωγής – διέλευσης του 18ο regularity rally 24 ΩΡΕΣ ΕΛΛΑΔΑ εντός ορίων Δήμου Σικυωνίων, 17 με 18 Οκτωβρίου 2015.

 

 

 

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 24ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

24η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (02/09/2015)

 

E Κ Τ Α Κ Τ Η

 

ΚΙΑΤΟ 02/09/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:15105

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 24η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 02/09/2015ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του Δομετίου Ιωάννη, ο οποίος είχε διατελέσει Αντιδήμαρχος στο Δήμου Σικυωνίων.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 23ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

23η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (26/08/2015)

 

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

 

ΚΙΑΤΟ 26/08/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.:14648

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 23η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 26/08/2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
 

Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν της αναγγελίας θανάτου του τέως Υπουργού Ποττάκη Ιωάννη.

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 22ης/2015 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ  

22η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (24/08/2015)

 

E Κ Τ Α Κ ΤΗ

 

ΚΙΑΤΟ 24/08/2015

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.: 14506

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σιωκυωνίων.

                                                                                                          

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 22η Ε Κ Τ Α Κ Τ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα Δήμου Σικυωνίων (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 24/08/2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

α.α.                                  Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Κάλυψη εξόδων φιλοξενίας (διαμονή) επιστημόνων στο πλαίσιο του 2ου τακτικού Καλοκαιρινού Σχολείου (SummerSchool) που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, στην πόλη του Κιάτου
  Έγκριση της με αρ. 221/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Print Friendly, PDF & Email