Αντίγραφο του Πρόσκληση 9ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             9ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-7-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   13-07–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 116

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 17ην Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 10: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παρατάσεως ισχύος της σύμβασης προμήθειας   πινάκων μαρκαδόρου στο 1ο ΓΕΛ   Κιάτου.
2

Έγκριση αιτήματος και διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις

ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3 Περί συζητήσεως του αιτήματος του Γυμνασίου και Λ. Τ.   Γκούρας, περί Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
4 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ (SManagementPlus) για την ετήσια συνδρομή από 7-6-2018 έως 7-6-2019,  ευρώ   546,84
5

Έγκριση   και διάθεση πίστωσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Γυμνάσιο Κρυονερίου.

6 Έγκριση   και διάθεση πίστωσης,   συντήρησης  ηλεκτρονικών μέσων της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7 Έγκριση αναγκαιότητας αντικατάστασης κεντρικών σωληνώσεων καλοριφέρ   στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου.
8 Έγκριση   και διάθεση πίστωσης συντήρησης   κιγκλιδωμάτων των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
9 Έγκριση αιτήματος     και διάθεση πίστωσης  για την συντήρηση των προαυλείων χώρων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
10 Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας κλιματιστικών για το 1ο Γυμνάσιο   Κιάτου.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 9ης/2018 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής B/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                                             9ην  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (17-7-2018)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Κιάτο   13-07–2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                   Aριθ. Πρωτ. 116

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                      

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

        

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

   Π Ρ Ο Σ: Tα Μέλη   της Σχολικής Επιτροπής   Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης               

                                    1.- Λεονάρδο                            Αναστάσιο

                                    2.- Kελλάρη                               Βασίλειο

                                    3.- Σκαρμούτσο                         Νικόλαο

                                    4.- Κουκουμέλη                         Γεώργιο

                                    5.- Λούτα                                   Αικατερίνη

                                    6.- Ασβεστόπουλο                 Δημήτριο

                                  7.- Βυτινιώτη                             Αλέξιο

                                   8.- Εκπρόσωπο της μαθητικής Κοινότητας του 1ου ΕΠΑ. Λ

                                

    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου {Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2 (1ος όροφος)} την 17ην Ιουλίου 2018 ημέρα της εβδομάδα Τρίτη ώρα 10: 30 μ. μ. σε  ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση, της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα ως εξής:

A/A ΘΕΜΑΤΑ     ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1 Περί παρατάσεως ισχύος της σύμβασης προμήθειας   πινάκων μαρκαδόρου στο 1ο ΓΕΛ   Κιάτου.
2

Έγκριση αιτήματος και διενέργεια της προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις

ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

3 Περί συζητήσεως του αιτήματος του Γυμνασίου και Λ. Τ.   Γκούρας, περί Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
4 Έγκριση αιτήματος και διάθεση πίστωσης του προγράμματος ΕΠΑΦΟΣ (SManagementPlus) για την ετήσια συνδρομή από 7-6-2018 έως 7-6-2019,  ευρώ   546,84
5

Έγκριση   και διάθεση πίστωσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών για το Γυμνάσιο Κρυονερίου.

6 Έγκριση   και διάθεση πίστωσης,   συντήρησης  ηλεκτρονικών μέσων της Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
7 Έγκριση αναγκαιότητας αντικατάστασης κεντρικών σωληνώσεων καλοριφέρ   στο 2ο Γυμνάσιο Κιάτου.
8 Έγκριση   και διάθεση πίστωσης συντήρησης   κιγκλιδωμάτων των Σχολείων της Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
9 Έγκριση αιτήματος     και διάθεση πίστωσης  για την συντήρηση των προαυλείων χώρων των Σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
10 Έγκριση αναγκαιότητας προμήθειας κλιματιστικών για το 1ο Γυμνάσιο   Κιάτου.

                        

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΖΑΡΚΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Print Friendly, PDF & Email