Πρόσκληση 8ης/2017 ΄Εκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 10-03-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 10-03-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:          3156

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρος
  1. 2.
Μυττά Ιωάννη Μέλος
  1. 3.
Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
  1. 4.
Αλεξόπουλο Βασίλειο Μέλος
  1. 5.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος
  1. 6.
Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 10η Μαρτίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00’ μ.μ. σε EKTAKTH Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής , σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση δαπάνης για την απόδοση ποσού στον κο Δημήτριο Ευθυμίου του Αντωνίου μετά την υπ’ αριθμ. 239/2014 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
Print Friendly, PDF & Email