Πρόσκληση 6ης/2017 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07-6-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο 01-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Aριθ. Πρωτ:159
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩ                                                     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.    Πανάγου Αθανάσιο
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
4.    Γεώργας Χρήστος
5.    Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.    Τσαμαντά Ελένη
8.    Κουκουμέλη Γεώργιος
9.    Κοκκωνίτη Αγγελική
10.    Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 07 Ιουνίου 2017  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 14:00μ.μ σε τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στο παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση Νηπιαγωγείου Ψαρίου.
Έκτακτη  Οικονομική  Ενίσχυση 4ου Δημοτικού Σχολείου  Κιάτου.
Έγκριση αρχικού αιτήματος προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Νηπιαγωγείου Πασίου.
Απευθείας ανάθεση προμήθειας φωτοαντιγραφικού μηχανήματος για την κάλυψη αναγκών του Νηπιαγωγείου Πασίου.
Περί αποδοχής πίστωσης ποσού 30.335,00 € προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Β ΄κατανομή)  λειτουργικών δαπανών έτους 2017 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των  Σχολικών Κοινοτήτων  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παραχώρηση του προαυλίου χώρου του  3ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου  στην Ένωση Μικρασιατών Νεαπόλεως Κιάτου –Αγ. Χρυσόστομος Σμύρνης  για πραγματοποίηση εκδήλωσης.
Απευθείας ανάθεση για την ανανέωση του προγράμματος «S Management Plus» με την Εταιρεία «ΕΠΑΦΟΣ».

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής  
Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης

Ιωάννης  Σωτηρόπουλος 

Print Friendly, PDF & Email