Πρόσκληση 5ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-02-2017

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                            Κιάτο,                 17-02-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                            Αριθμ. Πρωτ.:           2180

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρο
  1. 2.
Μυττά Ιωάννη Μέλος
  1. 3.
Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιο Μέλος
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21ην Φεβρουαρίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του κ. Δρούγκα.
2. Νομική Υποστήριξη του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος του Δήμου Σικυωνίων κου Πανάγου Αθανάσιου, μετά από αίτησή του.
3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε ασκηθείσα αγωγή του Παύλου Λουκάκη κλπ
4. Έγκριση κανονισμού άρδευσης Τ.Κ. Μποζικών του Δήμου Σικυωνίων.
5. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για αγορά φακέλων με προπληρωμένο τέλος διαφόρων διαστάσεων και με εκτύπωση του λογότυπου του Δήμου, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας του Δήμου.
7. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
8. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
9. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
10. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email