Αντίγραφο του Πρόσκληση 4ης/2017 τακτικής Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  26 -04-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο 25-04-2017   
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Aριθ. Πρωτ:122
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.    Πανάγου Αθανάσιο
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
4.    Γεώργας Χρήστος
5.    Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.    Τσαμαντά Ελένη
8.    Κουκουμέλη Γεώργιος
9.    Κοκκωνίτη Αγγελική
10.    Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26 Απριλίου   ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 14:00μ.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή  της παράτασης της σύμβασής της.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 4ης/2017 έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  26 -04-2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Κιάτο 25-04-2017   
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                              Aριθ. Πρωτ:122
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1.    Πανάγου Αθανάσιο
2.    Μπουζιάνη – Τσαντήλα Βασιλική
3.    Κουτρέτσης Σπυρίδων
4.    Γεώργας Χρήστος
5.    Σαρχάνης Κωνσταντίνος
6.    Ντρίμερης Δημήτριος
7.    Τσαμαντά Ελένη
8.    Κουκουμέλη Γεώργιος
9.    Κοκκωνίτη Αγγελική
10.    Τσιόγκα Αθανασία

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 26 Απριλίου   ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη  και ώρα 14:00μ.μ σε έκτακτη και κατεπείγουσα  δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και  αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος της μισθώτριας του κυλικείου του 6ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου για διακοπή  της παράτασης της σύμβασής της.

Η συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

Print Friendly, PDF & Email