Πρόσκληση 4ης/2017 Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

4η  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Κυριακή , 5  Μαρτίου 2017

 

                      

                     ΚΙΑΤΟ 28/02/17

                     Αρ. πρωτ.: 2505

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

   Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων επί της οδού                      Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο, στην 4η /2017 Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων που θα πραγματοποιηθεί την  5-3-2017 , ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ.        σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν.3852/2010 καθώς και τις διατάξεις του                                  άρθρου 9 του Π.Δ. 75/2011 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο όγδοο του ν. 4279/2014 (ΦΕΚ 158/Α΄/08/08/2014).

 

1. Εκλογή Προέδρου – Αντιπροέδρου και Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου για την

   2η θητεία ήτοι: (Από 5-03-2017 έως 31- 08-2019).

 

2. Εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για

   την 2ην θητεία ήτοι: (Από 5-03-2017 έως 31- 08-2019).

 

                                                                  

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Γεώργιος Θελερίτης

 

Print Friendly, PDF & Email