Πρόσκληση 47ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017

Κιάτο 15/12/2017

Αρ. πρωτ.:20946

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Ανόρυξη δοκιμαστικής υδροαδρευτικής γεώτρησης, σε ιδιοκτησία του Δήμου στην ΤΚ   Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας .
 1. 2.
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου.
 1. 3.
Επί αιτήματος των εργαζομένων στην ΕΑΣ Κιάτου.
 1. 4.
Έντοκη κατάθεση μέρους των χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Σικυωνίων.
 1. 5.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
 1. 6.
Ανασυγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 7.
Επί της αρ. 58/2017 απόφασης της ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου με θέμα: «Πρόταση για πραγματοποίηση παρεμβάσεων στη γέφυρα ποταμού Ελλισώνα, βόρεια του Ειρηνοδικείου Σικυώνος (Κιάτου)».
 1. 8.
Επί της αρ. 52/2017 απόφασης ΝΠΔΔ Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με θέμα: «Παραχώρηση αίθουσας Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Σικυώνας-Βασιλικού στο σύλλογο Διδασκόντων του Νηπιαγωγείου για εκδηλώσεις»
 1. 9.
Έγκριση της αρ. 111/2017 απόφασης ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων με θέμα : «Χορήγηση αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων, έτους 2018».
 1. 10.
Παράταση της αρ. 20653/2017 Σύμβασης «Προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων, για το έτος 2017»
 1. 11.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ανόρυξη Υδροαρδευτικής Υδρογεώτρησης στη θέση ΤΡΥΠΑ ΤΚ Καισαρίου», της αρ. 09/2015 μελέτης της ΤΥ.
 1. 12.
Σύσταση Επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Οδοποιία ΔΚ Κιάτου», της αρ. 12/2015 μελέτης της ΤΥ.
 1. 13.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Κρυονερίου»,της αρ. 14/2013 μελέτη της ΤΥ.
 1. 14.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευή – συντήρηση Δημοτικού κτιρίου ΤΚ Κλημεντίου»,της αρ. 13/2013 μελέτη της ΤΥ.
 1. 15.
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής έργου: «Επισκευή – συντήρηση διώροφου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία κέντρου μελετών Αρχαίας Σικυώνας», της αρ. 31/2012 μελέτη της ΤΥ.
 1. 16.
Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.
 1. 17.
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος & προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.

 

Print Friendly, PDF & Email