47η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   47η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06-11-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        02.11.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:      …12194…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 6η Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από τη Δημοτική Υπάλληλο κα ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΚΑΒΑΓΙΑ για «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)».
 1. 2.
Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών ελέγχου ΚΤΕΟ & Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 3.
Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το δημοτικό Υπάλληλο ΤΣΗΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟ για πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) & Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 4.
Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου. (Παπαργυρίου 12047/30.10.2018)
 1. 5.
Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς ακινήτου.
 1. 6.
Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης.
 1. 7.
Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του Αντιδημάρχου κου Αθανασίου Πανάγου, κατόπιν γνωμοδότησης.
 1. 8.
Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του Δημάρχου κου Σπυρίδωνα Σταματόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης.
 1. 9.
Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση εγγράφων κι εξωδίκων.
 1. 10.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 11.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email