44η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              44η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 12-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        12.10.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 1 3 1 3

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 12η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:30’ μ.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απευθείας ανάθεση -λόγω κατεπείγοντος- της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αδρανών υλικών για τις ανάγκες των Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΥ ΒΑΛΤΟΥ, ΛΑΛΙΩΤΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ του Δήμου Σικυωνίων» σύμφωνα με την περίπτωση δ1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87).

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

λόγω αντιμετώπισης των έκτακτων αναγκών και

άμεσης διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν

από τις δασικές πυρκαγιές 23ης Ιουλίου 2018.

Print Friendly, PDF & Email