42η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              42η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 05-10-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                         Κιάτο,                        05.10.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:         1 0 9 2 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 6)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 5η Οκτωβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00’ μ.μ. σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 288/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ».
2. Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 289/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ».
3. Ματαίωση της υπ’ αριθμ. 290/2018 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της: «Προμήθειας σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων».
4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

λόγω αναγκαιότητας άμεσης διάθεσης χρηματοδοτούμενου ποσού

για την αντιμετώπιση ζημιών.

Print Friendly, PDF & Email