Πρόσκληση 40ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017

 

Κιάτο 06/11/2017

Αρ. πρωτ.:18433

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή10 Νοεμβρίου 2017 καιώρα 20:00′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Ψήφιση διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.
 1. 2.
Επί εγγράφου του συνδέσμου «Ο ΑΡΙΩΝ» για την αδειοδότηση λειτουργίας νέων μονάδων ιχθυοκαλλιέργειας στην περιοχή «Όρμου Βερεσέ» κόλπου Αντίκυρας Δήμου Δελφών Ν. Φωκίδας.
 1. 3.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ που θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Ιωαννίνων από Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017 έως Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017.
 1. 4.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ άρδευσης του αρδευτικού έργου Λαύκας-Καστανιάς-Δροσοπηγής.
 1. 5.
Αποδοχή προγράμματος «Άθληση για Όλους» μεγάλης διάρκειας περιόδου 2017-2018 και προκήρυξη πρόσληψης ενός (1) πτυχιούχου φυσικής αγωγής, με σχέση ΙΔΟΧ ανταποδοτικού χαρακτήρα.
 1. 6.
Έγκριση πρακτικού καταλληλότητας & εκτίμησης του υπό απαλλοτρίωση ακινήτου ευρισκομένου στη θέση «Βαλτσέικα» ΤΚ Μεγάλου Βάλτου.
 1. 7.
Απ’ ευθείας εκμίσθωση 1ου ορόφου δημοτικού αναψυκτηρίου ευρισκομένου στην οδό Λυκούργου πλησίον ποταμού «Ελλισώνα» στην ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου.
 1. 8.
Παράταση άσκησης μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων του τομέα Πολεοδομίας και Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης.
 1. 9.
Χορήγηση άδειας τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος εισόδου-εξόδου οχημάτων στην οδό Μετ. Σωτήρος 7 στη ΔΚ Σικυώνος-Κιάτου .
 1. 10.
Επί αιτήματος Παπαβασιλείου Νικολάου, για οριοθέτηση πεζοδρόμου Σικελιανού.
 1. 11.
Επί αιτήματος Παπαβασιλείου Αριστοτέλη, αναπροσαρμογής μισθώματος δημοτικού ακινήτου στην ΤΚ Κάτω Διμηνιού.
 1. 12.
Επιστροφή 50% των δημοτικών τελών έτους 2015, σύμφωνα με την 280/2007 κανονιστική απόφαση.
 1. 13.
Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ & ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ.
 1. 14.
Διαγραφή οφειλών από καταλόγους ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 1. 15.
Διαγραφή οφειλών από κατάλογο εισφοράς ΠΕ Κανελλοπούλου-Σφαγεία.
 1. 16.
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.
 1. 17.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύναμους δημότες.
 1. 18.
Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 1. 19.
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού στο Δήμο Σικυωνίων.
 1. 20.
Έγκριση της 48/2017 απόφασης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την παραχώρηση αιθουσών 1ου Γυμνασίου Κιάτου στην Μαθηματική Εταιρεία Ν. Κορινθίας στο πλαίσιο της διεξαγωγής του 78ου Πανελλήνιου διαγωνισμού «ΘΑΛΗΣ» 2017-2018.
 1. 21.
Έγκριση της 40/2017 απόφασης ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης περί παραχώρησης αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μουλκίου στο Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για τη λειτουργία προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης.
 1. 22.
Επί αιτήματος Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων του 2ου ΓΕΛ Κιάτο.
 1. 23.
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής Υπηρεσιών.
 1. 24.
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «Κατασκευή δεξαμενής για τις ανάγκες πυροπροστασίας»
 1. 25.
Έγκριση της 20/2017 μελέτης έργου: «Κατασκευή βάσεων & μεταφορά-τοποθέτηση αιθουσών στο σχολικό συγκρότημα ΤΚ Καλλιάνων».
 1. 26.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σικυωνίων μετά την 341/2017 απόφαση Ο.Ε.
 1. 27.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σικυωνίων.
 1. 28.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 Δήμου Σικυωνίων.
Print Friendly, PDF & Email