39η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   39η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 24-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        20.09.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:           1 0 1 0 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 4555/2018 ΑΡΘΡΟ 77 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 24η Σεπτεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 3 του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Ορισμός συνηγόρου υπεράσπισης του πρώην Αντιδημάρχου κου Βασιλείου Αλεξόπουλου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 1. 2.
Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων κατά του υπ’ αριθμ. πρωτ. 96063/03.08.2018 Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του Δασαρχείου Κορίνθου, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 1. 3.
Λήψη απόφασης επί αιτήσεως εξωδικαστικού συμβιβασμού της κας Ευαγγελίας Σαλωνίκη κλπ., κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 1. 4.
Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης σχετικά με ζητήματα ΧΥΤΑ Ξυλοκάστρου.
 1. 5.
Αποδοχή δωρεάςΗ/Υ.
 1. 6.
Περί υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Ο.Π.Δ. έτους 2018.
 1. 7.
Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ – ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ».
 1. 8.
Καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση δικτύων άρδευσης ΤΚ ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ».
 1. 9.
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 10/2018 μελέτης και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της: «Προμήθειας σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων».
 1. 10.
Έγκριση 25/2018 μελέτης και καθορισμός όρων διακήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας αδρανών υλικών για τις ανάγκες συντήρησης υποδομών της Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 1. 11.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 12.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email