Πρόσκληση 37ης/2016 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

37η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ.: 19749

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 37η Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:30 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α

    Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  1. 1.
Παράταση της Σύμβασης με τίτλο: « Προμήθεια Πετρελαίου Θέρμανσης Δήμου Σικυωνίων .

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email