Πρόσκληση 36ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

36ηΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τετάρτη 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΚΙΑΤΟ 22/12/2016

Αρ. πρωτ.: 19418

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

     Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 36η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίουκαι ώρα 19:30, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις                                 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέμα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Θέμα   Ημερήσιας Διάταξης
 1. 1.
Ενέργειες για τον χαρακτηρισμό Δήμου Σικυωνίων ως «Ορεινός Δήμος».
 1. 2.
Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016 που διατέθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο .
 1. 3.
Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού σε Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα..
 1. 4.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα «Δακοκτονία έτους 201».
 1. 5.
Επί του με αριθ. πρωτ. Φ.2/295/19-12-2016 έγγραφο του Δ/ντη του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου με θέμα «Πρόταση για επαναπροσδιορισμό των ορίων του 7ου Δημ. Σχολείου» .
 1. 6.
Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους τελών ύδρευσης των Δ.Ε. Φενεού .
 1. Π
Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος»:
 1. 8.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Επισκευή – συντήρηση Σχολικών Μονάδων στο Δήμο Σικυωνίων».
 1. 9.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικών ».
 1. 10.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο: «Ανάπλαση Πλατείας Τ.Κ. Γονούσας».
 1. 11.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Μποζικών».της αρ. 04/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 12.
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το Οικονομικό έτος 2017
 1. 13.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2016
Print Friendly, PDF & Email