Πρόσκληση 35ης/2017 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

22 Σεπτεμβρίου 2017

 

                                                           Κιάτο   22/9/2017                                                                          

                                                             Αρ. Πρωτ.: 15643

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

     Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ & ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 12.00′ μεσημβρινή, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10, για   συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα με τίτλο:

  1. 1.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την 313/2017 απόφαση Ο.Ε.
  1. 2.
Αποδοχή απόφασης Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, για δέσμευση ποσού επτακοσίων χιλιάδων ευρώ (700.000,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σε βάρος του προϋπολογισμού του ενάριθμου έργου: 2014ΣΕ57100004 της ΣΑΕ 571 του Π.Δ.Ε. , τη διάθεση ισόποσης πίστωσης και μεταβίβαση στο Δήμο μας, για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση & Αποκατάσταση του οδικού δικτύου της ΤΚ Μεσινού, ΤΚ Μοσίας και ΤΚ Πανοράματος της ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ του Δήμου Σικυωνίων».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email