Πρόσκληση 2ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

2η   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

21 Ιανουαρίου 2016

 

Τ Α Κ Τ Ι Κ Η

ΚΙΑΤΟ 15/01/2016

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 531

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                                         

Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 2η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 21/01/2016ημέρα Πέμπτη και ώρα20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα:

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α

    Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
  Προγραμματισμός προσλήψεων Εποχιακού προσωπικού Δήμου Σικυωνίων ,έτους 2016.
 1. 2.

Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής από Δημοτικούς υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους για

την ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ (άρθρο 28 ΕΚΠΟΤΑ) για το έτος 2016.

 1. 3.

Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

αξίας άνω των 5.869,41 € έτους 2016 .

 1. 4.

Ορισμός δύο τακτικών και δύο αναπληρωματικών μελών της επιτροπής ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΩΝ

και σύνταξης ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ αξίας μέχρι 5.869,41€ για το 2016.

 1. 5.
Ορισμός ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους της επιτροπής Καλής Εκτέλεσης Εργασιών σύμφωνα με το άρθρο 67και70 του Π.Δ. 28/80, έτους 2016.
 1. 6.
Ορισμός υπόλογου διαχειριστή με τον αναπληρωτή του για το οικονομικό έτος 2016.
 1. 7.
Τροποποίηση της με αρ. 319/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων σε παραγωγούς, πωλητές Λαϊκών αγορών» .
 1. 8.
Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων για την ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ προς χρήση των οδικών & υδραυλικών έργων που κατασκευάστηκαν από την ΕΡΓΟΣΕ, εντός των ορίων του Δήμου Σικυωνίων. (άρθρο 72 ν. 3669/2008 ΦΕΚ Α’ 116)
 1. 9.
Έγκριση της αριθ. 111/2015 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικονομικού έτους 2016».
 1. 10.
Έγκριση της αριθ. 73/2015 απόφασης Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Συμμετοχή στη διοργάνωση μουσικοχορευτικού φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2016 στη Λίμνη Δόξα».
 1. 11.
Παράταση μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου (οδός Λυκούργου 3) με μισθωτή την κ. Κουλαφέτη Στυλιανή του Αθανασίου.
 1. 12.
Συζήτηση επί αιτήματος πολιτών για τον Ορισμό Συμπαραστάτη του Δημότη στο Δήμο Σικυωνίων .
 1. 13.
Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων, επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών του ΟΤΕ στα όρια του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 14.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Τ.Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ» της αρ. 15/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 15.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΤΗΣ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΜΑΥΡΟΥΛΙΑ ΕΩΣ ΤΗΝ 25η ΜΑΡΤΙΟΥ & ΤΩΝ ΚΑΘΕΤΩΝ ΑΥΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΩΣ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ» της αρ. 03/2013 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 16.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Τ.Κ. ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΛΤΟΥ» της αρ. 16/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 17.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΣΟΥΤΣΑΝΗ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» της αριθ. 2/2015 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 18.
Ανάκληση της αριθ. 199/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: « Λήψη απόφασης επί αιτήματος του Αρδευτικού Συλλόγου Μεγ. Βάλτου» .
 1. 19.
Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην Προγραμματική Σύμβαση για την υλοποίηση του Προγράμματος, «Καταπολέμηση Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής επιλεγμένες περιοχές του φυσικού, περιαστικού, αγροτικού και αστικού   συστήματος Δήμων των Περιφερειακών Ενοτήτων Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας για την τριετία 2016-2017».
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 35ης/2015 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,
γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας  Κιάτου Δήμου Σικυωνίων
δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.
                                                                                                           
Παρακαλούμε να προσέλθετε στην 35η  Τ Α Κ Τ Ι ΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Σικυωνίων, στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 21/12/2015 ημέρα  Δευτέρα   και ώρα 19:30′ μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10,  για  να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΓΚΑΦΩΣΗΣ

α/α        Περίληψη  θέματος ημερήσιας διάταξης
1 Ανασυγκρότηση Δημοτικών Σχολικών Επιτροπών Παιδείας  Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.
2 Συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο πρόγραμμα  «Σύμφωνο Δημάρχων» της Ε.Ε.
3 Έγκριση της αριθ. 15/2015 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με  θέμα: «Κατανομή λειτουργικών δαπανών έτους 2015 των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου ποσού 60.670,00€ (Δ’ κατανομή)» .
4 Ανάκληση της αριθ.220/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος»
5 Έγκριση προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής ανάπτυξης του έργου με τίτλο: «Ολοκλήρωση ανασκαφικού προγράμματος ανάδειξης αρχαίας  αγοράς Τ.Κ. Σικυώνος» .
6 Τροποποίηση – Συμπλήρωση της αριθ. 456/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί :   «Έκδοση Κανονιστικής απόφασης για την Χωροθέτηση των Ειδικών Πινάκων Ανακοινώσεων Τελετών». μετά την αριθ. 32/2015 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .
7 Τροποποίηση της αριθ. 121/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου»,  ως προς το άρθρο 3 παρ. 7, μετά το αριθ. 3337/92381/25-11-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου .  
8 Έγκριση της αριθ. 33/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : «Λήψη απόφασης επί αιτήματος της κ. Χριστοδούλου Ευαγγ. περί τοποθέτησης κιγκλιδώματος έμπροσθεν του Παιδικού  Σταθμού ιδιοκτησία της στην οδό Σικυώνος 60Α στο Κιάτο».
9 Έγκριση της αριθ. 36/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα : « Περί έγκρισης ή μη του έργου με τίτλο : Μελέτη περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και της Ειδικής Οικολογικής της Διαχείρισης των Έργων Προστασίας /Διαχείρισης των Σημαντικών Οικοτόπων και Ενδιαιτημάτων ειδών πανίδας για την αναβάθμιση αποκατάσταση της υγρότοπικης έκτασης  της Λίμνης Στυμφαλίας» .
10 Έγκριση της αριθ. 74/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Σικυωνίων με θέμα : « Διοικητική αποβολή πολίτη από ακίνητο ιδιοκτησίας του Δήμου Σικυωνίων»
11 Έγκριση της αριθ. 82/2015 απόφασης Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Η ΜΗΚΩΝΗ» με θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2016» .
12 Έγκριση της αριθ. 35/2015 απόφασης Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Λήψη απόφασης για τον ορισμό Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης της ΚΟ.Δ.Ε.Δ.Η.Σ ».
13 Έγκριση της αριθ. 45/2015 απόφασης Συμβουλίου της «ΚΟ.Δ.Ε.ΔΗ.Σ» με θέμα: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
14 Συμμετοχή του Δήμου μας στο Πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της Ελιάς για τις Τ. Κ. Γονούσας, Κρυονερίου, Παραδεισίου, Σουλίου Τιτάνης και Μποζικών για το έτος 2016.
15 Λήψη απόφασης μετά το με αριθ. πρωτ.231/8-12-2015 έγγραφο της Δ/ντριας του 6/θέσιου  Δημοτικού Σχολείου της Τ. Κ.  Καλλιάνων με θέμα: «Οριοθέτηση του προαύλιου χώρου».
16 Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και των Νομικών του προσώπων.
17 Λήψη απόφασης για την Φιλοξενία (διανυκτέρευση) Ομάδας Προσκόπων του 1ου , 3ου και 6ου Συστήματος Καλλιθέας στην Τ. Κ. Γκούρας ή  Φενεού .
18 Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ. Ε. Στυμφαλίας».   
19 Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών  με τίτλο: «Προμήθεια υλικών για αποκατάσταση ζημιών – φθορών ακίνητης περιουσίας Δ.Ε. Φενεού».
20 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημ. Σχολείου της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων ».
21 Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αντιπυρική προστασία των Δημοτικών Δασών «Μαγούλας & Πευκιά Κ. Διμηνιού ».
22 Χορήγηση παράτασης της με αριθ. Πρωτ. 12769 /2015 Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υγρών Καυσίμων κίνησης οχημάτων,  Δήμου  Σικυωνίων» .   
23 Χορήγηση παράτασης της με αριθ. Πρωτ. 19728/2015 Σύμβασης της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων».  
24 Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοποιία Τ.Κ. Κεφαλαρίου»,  της αριθ. 7/2014  μελέτης της Τ.Υ .
25 Έγκριση του 2ου Tακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε. )του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση και εξοικονόμηση ενέργειας 6ου Δημ. Σχολείου της Δ.Κ. Κιάτου του Δήμου Σικυωνίων ».                                               
26 Έγκριση της 381/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχν.  Προγράμματος  και Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .
27 Τροποποίηση Τεχν.  Προγράμματος  και Προϋπολογισμού έτους  2015.

Print Friendly, PDF & Email