Πρόσκληση 35ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 35η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 23-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 19480

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.

Κελλάρη Βασίλειο

Αντιπρόεδρο

2.

Μυττά Ιωάννη

Μέλος

3.

Ζάρκο Δημήτριο

Μέλος

4.

Πανάγου Αθανάσιο

Μέλος

5.

Σπανό Κωνσταντίνο

Μέλος

6.

Μπουζιάνη Βασιλική

Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 30ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 08:30’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων έτους 2016, που διατέθηκαν από την Οικονομική Επιτροπή.

2.

Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων της Δ.Ε. Σικυωνίων».

3.

Έγκριση ή μη πρακτικών επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες καθαρισμού χώρων Νεκροταφείου Δήμου Σικυωνίων».

4.

Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής από τη δημοτική υπάλληλο κα Γκαβάγια Γεωργία για την χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου (αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 περί επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας).

5.

Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής από το δημοτικό υπάλληλο κο Νικόλαο Τσήρο για την καταβολή παραβόλου έκδοσης πινακίδων οχήματος του Δήμου.

6.

Απόδοση Λογαριασμού Εντάλματος Προπληρωμής από το δημοτικό υπάλληλο κο Νικόλαο Τσήρο για την πληρωμή τελών τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) και της κάρτας καυσαερίων των οχημάτων ΚΗΙ-5504, ΚΗΗ-2917.

7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #184,76# € της δικηγόρου Σουζάνας Λένη για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά την εκδίκαση της από 18-02-2016 ασκηθείσας αγωγής του Παναγιώτη Ρούσση περί καταβολής σ’ αυτόν ποσού #14.231,62# € νομιμοτόκως από την υποβολή της δεύτερης αιτήσεώς του για συνταξιοδότηση.

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #184,76# € της δικηγόρου Σουζάνας Λένη για σύνταξη προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατά την εκδίκαση της από 15-12-2014 ασκηθείσας αγωγής του Γεωργίου Γαλάνη περί καταβολής σ’ αυτόν ποσού #12.540,77# € νομιμοτόκως από την επομένη της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας του με το Δήμο μας.

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #3.720,00# € και εξόδων #135,40# € της δικηγόρου Σουζάνας Λένη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 25-11-2014 ασκηθείσας αγωγής της Μαρίας – Μάρθας Μιχαλοπούλου κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολή προς την προαναφερθείσα ποσού #1.937.140,00# € ως αποζημίωση, κατόπιν ατυχήματος που προκλήθηκε από πτώση δένδρου στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κιάτου.

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #332,32# € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 31-12-2007 κατατεθείσας αγωγής του Παντελή Κόικα κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολής προς τον προαναφερθέντα του επιδόματος των #176,00# € παρελθόντων ετών.

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #332,32# € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την εκδίκαση της από 31-12-2007 κατατεθείσας αγωγής της Γεωργίας Γκαβάγια κ.λ.π. κατά του Δήμου Σικυωνίων, που αφορά την καταβολής προς την προαναφερθείσα κ.λ.π. υπαλλήλους του Δήμου, του επιδόματος των #176,00# € παρελθόντων ετών.

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #621,24# € και εξόδων #34,85# € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά την συζήτηση της από 16-10-2014 κατατεθείσας αίτησης ακυρώσεως της Ευαγγελίας Γκιούλη κ.λ.π. κατά του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί της ακύρωσης της με αριθμ. Πρωτ. 11818/2013 αποφάσεως του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, κατά τη συζήτηση της οποίας ο Δήμος Σικυωνίων συμμετείχε ως προσθέτως παρεμβαίνων.

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #422,84# € και εξόδων #39,70# € του δικηγόρου Απόστολου Σώκου για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως, κατά την συζήτηση της από 10-12-2012 κατατεθείσας έφεσης του Δήμου Σικυωνίων κατά Γεωργίου Δρίμα κ.λ.π. υπαλλήλων του τέως Δήμου Στυμφαλίας περί της ακυρώσεως της αριθμ. 49/2012 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία έκανε δεκτή την από 27-6-2005 αγωγή των ως άνω εφεσίβλητων και υποχρέωσε τον προαναφερθέντα Δήμο να καταβάλλει στους ενάγοντες τα αναφερθέντα στην αγωγή ποσά.

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #119,04# € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συζήτηση ασκηθείσας αίτησης του Κωνσταντίνου Βαρβιτσιώτη περί αναγνώρισής του ως δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία, επί της οποίας εκδόθηκε η αριθμ. 82/2016 προδικαστική απόφαση.

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #119,04# € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συζήτηση ασκηθείσας αίτησης του Κωνσταντίνου Βαρβιτσιώτη περί αναγνώρισής του ως δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία, επί της οποίας εκδόθηκε η αριθμ. 94/2015 προδικαστική απόφαση.

16.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής #238,08# € της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για παράσταση και σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συζήτηση ασκηθείσας αίτησης του Κωνσταντίνου Βαρβιτσιώτη περί αναγνώρισής του ως δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

17.

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 46/2016 Διαταγής Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

18.

Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ενδίκων βοηθημάτων κατά του Δημητρίου Αγγελίνα, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.

19.

Εγκρίσεις δαπανών αμοιβών δικηγόρων.

Η Οικονομική Επιτροπή Του Δήμου Σικυωνίων

Σας εύχεται καλά Χριστούγεννα

και ευτυχισμένο το νέο έτος, με υγεία, χαρά και αισιοδοξία!!!!

Print Friendly, PDF & Email