Πρόσκληση 34ης/2017 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ   ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

 

Κιάτο 14/09/2017

Αρ. πρωτ.:15102

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 20:00′, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του                      Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η:

της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου θα προηγηθεί συνεδρίαση του «Μαυρουλίου Ιδρύματος»

α/α ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 1. 1.
Έγκριση σύναψης Προγραμματική Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Πελοποννήσου και Δήμου Σικυωνίων για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΑΝΩΝ».
 1. 2.
Ένταξη   Δήμου Σικυωνίων στο Δίκτυο «Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων» .
 1. 3.
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω παραίτησης.
 1. 4.
Αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, λόγω παραίτησης.
 1. 5.
Ορισμός εκπροσώπου για την συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στο Διοιητικό Συμβούλιο του Κέντρου Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ν. Κορινθίας Α.Ε. (Κ.Ε.Κ.)
 1. 6.
Επί εγγράφου του Κέντρου Επιμόρφωσης & Κατάρτισης Ν. Κορινθίας Α.Ε. (Κ.Ε.Κ.) με θέμα «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου».
 1. 7.
Ορισμός Υπόλογου για έργο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
 1. 8.
Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Αντισφαίρισης Σικυώνος.
 1. 9.
Γ’ Κατανομή έτους 2017, λειτουργικών δαπανών των σχολικών μονάδων Α’θμιας & Β’θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 1. 10.
Συμμετοχή στις δαπάνες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για ηλεκτροδότηση αντλιοστασίου ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ (Β΄ Κίνηση).
 1. 11.
Έγκριση της αριθ. 280/2017 απόφασης Οικ. Επιτροπής με θέμα: «Καθορισμός δικαιώματος επί εμπορίας   πόσιμων ιαματικών ή μη υδάτων από κατόχους σχετικής άδειας».
 1. 12.
Κατάταξη δημοτικών & κοινοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Σικυωνίων.
 1. 13.
Παραχώρηση χρήσης του κτιρίου του Δημοτικού Σχολείου της ΤΚ Μεγάλου Βάλτου στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Επιτραπέζιων Σταφυλιών Μεγ. Βάλτου.
 1. 14.
Επί του με αριθ. 13149/09-08-2017 αιτήματος περί «Συγκέντρωσης τροφίμων κ.λ.π ειδών», για                   ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ .
 1. 15.
Συμψηφισμός δαπάνης του μισθωτή δημοτικού ακινήτου κ. Γεωργίου Χασούρου με οφειλές του προς το Δήμο Σικυωνίων.  
 1. 16.
Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΦΑΓΕΙΑ της αρ. 03/2016 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 17.
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση διώροφου δημοτικού κτιρίου για τη δημιουργία Κέντρου Μελετών Αρχαίας Σικυώνας» της αρ. 31/2012 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 18.
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση πλατείας ΤΚ Κρυονερίου» της αρ. 14/2013 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 19.
Σύσταση επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση δημοτικού κτιρίου ΤΚ Κλημεντίου» της αρ. 13/2013 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 20.
Αναγκαιότητα εκτέλεσης έργου: ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ.
 1. 21.
Αναγκαιότητα της προμήθειας: «Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της              ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ»
 1. 22.
Έγκριση μελέτης: «Βελτίωση αγροτικών δρόμων ΔΕ Στυμφαλίας»
 1. 23.
Έγκριση μελέτης: «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Στυμφαλίας»
 1. 24.
Έγκριση Επικαιροποίησης της υπ’ αριθμ. 24/2014 μελέτης «Αγροτική οδοποιία από Επ.Ο. Μεσινού – Αρχαίας Φενεού έως Παναγιά (Τμήμα Γ’) και έως θέση “Λίμνη – Αμπέλια”» ΔΕ ΦΕΝΕΟΥ
 1. 25.
Έγκριση της μελέτης:   «Αγροτική οδοποιία (βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικών δρόμων) στα Τ.Δ. Κλημεντίου, Σουλίου, Κρυονερίου, Διμηνιού και Σικυώνος του Δ. Σικυωνίων – Β’ Ειδικός Προϋπολογισμός και επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 11/2011 μελέτης (Τ.Κ. Κλημεντίου, Σουλίου, Διμηνιού και Σικυώνος)» ΔΕ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
 1. 26.
Ένταξη έργων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δήμου Σικυωνίων.
 1. 27.
Επί του αριθ. πρωτ. 14262/31-8-2017 αιτήματος της κ. Βελλινιάτη Κων/νας περί «Παραχώρησης μόνιμης θέσης στάθμευσης οχημάτων στην οδό Σικυώνος 25 στο Κιάτο.
 1. 28.
Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν ιδιοκτησίας                             κ. Αντωνίου Μπίνου στην οδό Οδ. Ανδρούτσου 25 στο Κιάτο.
 1. 29.
Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης & στάθμευσης έμπροσθεν της οικίας                            κ. Νικολάου Μάστορη στην οδό Ι. Πολέμη στο Κιάτο.
 1. 30.
Έγκριση της αρ. 77/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί:   «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 1. 31.
Έγκριση της αρ. 84/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί: «Τροποποίησης προϋπολογισμού και Τεχνικού προγράμματος τρέχοντος έτους».
 1. 32.
Έγκριση της αρ. 89/2017 απόφασης Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων περί:   «Τροποποίησης προϋπολογισμού τρέχοντος έτους».
 1. 33.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικ. έτους 2017 (301/2017 απόφαση Ο.Ε.)
 1. 34.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017 (302/2017 απόφαση Ο.Ε.)
 1. 35.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων, οικονομικού έτους 2017.
 1. 36.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστών έργων & Προϋπολογισμού Δήμου Σικυωνίων οικονομικού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email