34η/2018 Πρόσκληση τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 03-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                              Κιάτο,                        30.07.2018

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                            Αριθμ. Πρωτ.:        7 9 5 7

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

 1. 1.
Μυττά Ιωάννη
 1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
 1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
 1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
 1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
 1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 3η Αυγούστου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.
Λήψη απόφασης περί εξόφλησης υπολοίπου που προκύπτει από δικαστική απόφαση, κατόπιν γνωμοδότησης δικηγόρου.
 1. 2.
Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων ενώπιον του Αρείου Πάγου κατά τη συζήτηση της ασκηθείσας αναίρεσης της υπ’ αριθμ. 59/2018 Απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου.
 1. 3.
Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του 2ου κατά σειρά μειοδότη Γεωργίου Κων. Σειρά, του 1ου & μοναδικού υποέργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΚΑΜΠΟΥ, Δ. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ», της ομότιτλης Πράξης με κωδικό MIS 949147, του Μέτρου 7 του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020»- Πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης.
 1. 4.
Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
 1. 5.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2018.
Print Friendly, PDF & Email