Πρόσκληση 33ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 33η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 14-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 09-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18632

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.

Κελλάρη Βασίλειο

Αντιπρόεδρο

2.

Μυττά Ιωάννη

Μέλος

3.

Ζάρκο Δημήτριο

Μέλος

4.

Πανάγου Αθανάσιο

Μέλος

5.

Σπανό Κωνσταντίνο

Μέλος

6.

Μπουζιάνη Βασιλική

Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 14ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 8:30’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Κατάρτιση Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) του Δήμου Σικυωνίων έτους 2017.

2.

Λήψη απόφασης περί συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 58412/2.12.2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.

3.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 422,84€ και εξόδων 67,61€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη έφεσης, παράσταση και σύνταξη υπομνήματος ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως σε υπόθεση που αφορά στην αναδρομική καταβολή επιδόματος 176,00€ σε υπαλλήλους του Δήμου από 1-1-2006 έως 31-12-2017.

4.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.217,68 € του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν ασκηθείσας έφεσης του Αναστασίου Ραυτόπουλου περί ακυρώσεως της αρίθμ. 381/2013 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τριπόλεως.

5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 1.217,68 € του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατόπιν της ασκηθείσας αίτησης ακύρωσης της Ευθυμίας Φραγκοπούλου κ.λ.π. περί ακύρωσης 1) της υπ’ αρίθμ. 78528/29-06-2015 απόφασης του Δ/ντή Συντονισμού & Επιθεώρησης Δασών της Αποκ/νης Δ/σης Πελ/σου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου -και- 2) της υπ’ αρίθμ. 265/2015 Αποφάσεως του Δημοτικού μας Συμβουλίου καθώας και κάθε άλλης συναφούς πράξης.

6.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 703,08€ του δικηγόρου Βασιλείου Τσατσάνη για σύνταξη έφεσης, προτάσεων καθώς και παράσταση ενώπιον του Εφετείου Ναυπλίου, για την ακύρωσης της υπ’ αρίθμ. 161/2013 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία έγινε δεκτή η ασκηθείσα αγωγή του Παναγιώτη Περδάρη κ.λ.π. περί αναγνώρισης της κυριότητάς τους στο περιγραφόμενο στην αγωγή ακίνητο.

7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 305,00€ και εξόδων 15,00€ της δικηγόρου Μαρίνας Καλλιανιώτη για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν ασκηθείσας αγωγής του Παναγιώτη Καλπαξή, δυνάμει της οποία αιτείται να αναγνωρισθεί κύριος, νομέας και κάτοχος του αναλυτικά περιγραφόμενου στην ως άνω αγωγή ακινήτου.

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 422,84€ της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού για σύνταξη υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης , κατόπιν ασκηθείσας έφεσης της Παρμαξή Φιλιώς περί ακύρωσης της υπ’ αρίθμ. 19/2004 αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία απερρίφθη αγωγή της προαναφερομένης περί καταβολής οικογενειακού επιδόματος.

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 102,00€ και εξόδων 15,50€ της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά Νικολάου Πανουτσόπουλου λόγω της εξ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου, καθώς και εγγραφή της ως άνω αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του Υποθηκοφυλακείου Σικυώνος.

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 117,00€ της δικηγόρου Αικατερίνης Μπασιώτη για σύνταξη και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατόπιν ασκηθείσας αγωγής του Δήμου μας κατά Νικολάου Πανουτσόπουλου λόγω της εξ αυτού παράνομης κατάληψης δημοτικού ακινήτου στην Τ.Κ. Μεγάλου Βάλτου.

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 238,08€ της δικηγόρου Κωνσταντίνας Ραυτοπούλου για παράσταση και σύνταξη προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά την συζήτηση ασκηθείσας αίτησης του Δημητρίου Αδρακτά περί αναγνώρισής του ως δικαιούχου αποζημίωσης απαλλοτρίωσης ακινήτου στην Π.Ε. Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

12.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. Στυμφαλίας της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

13.

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.

14.

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016.

15.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.

Print Friendly, PDF & Email