Αντίγραφο του Αντίγραφο του Πρόσκληση 34ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΚΙΑΤΟ 14/12/2016

Αρ. πρωτ.:18851

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

     Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 34η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις                                 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
 1. 1.
Έγκριση της αριθ. 102/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου τουΝ.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Σύνταξη Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 34ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

34η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

 

ΚΙΑΤΟ 14/12/2016

Αρ. πρωτ.:18851

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

     Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 34η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Κυριακή 18 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 π.μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις                                 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Θέμα Ημερήσιας Διάταξης
 1. 1.
Έγκριση της αριθ. 102/2016 απόφασης του Διοικητικού συμβουλίου τουΝ.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίων με θέμα: «Σύνταξη Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 33ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

33ηΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 13 Δεκεμβρίου2016

 

ΚΙΑΤΟ 9/12/2016

Αρ. πρωτ.: 18619

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 33η Τ Α Κ Τ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου                           του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)                                   την Τρίτη 13 Δεκεμβρίου και ώρα 7:30 μ.μ. ,   σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67                                 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
 1. 1.
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων του Δήμου Σικυωνίων οικονομικό έτους 2017».
 1. 2.
Ανάκληση της αριθ. 243/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
 1. 3.
Ανάκληση της αριθ. 245/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
 1. 4.
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
 1. 5.
Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού)
 1. 6.
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 τουΝ.Π.Δ.Δ. Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σικυωνίωντου Δήμου Σικυωνίων.
 1. 7.
Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 τουΝ.Π.Δ.Δ. Παιδείας Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 8.
Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε Οικονομικά αδύναμους πολίτες του Δήμου μας.
 1. 9.
Έγκριση της αριθ. 11/2016 απόφασης συμβουλίου της Τ. Κ. Ψαρίου με θέμα: «Επέκταση Νεκροταφείου της Τ.Κ. Ψαρίου».
 1. 10.

Επί της με αριθ. πρωτ. 18314/5-12-2016 προσφοράς του Συλλόγου Φίλων Φιλαρμονικής

«Ο Απόλλων – 1936» .

 1. 11.
Επί της με αριθ. πρωτ.14702/30-09-2016 αίτησης του κ. Βασιλάκου Κω/νου «Περί χορήγηση άδειας υδροδότησης του ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας του, στην Τ.Κ. Γκούρας».
 1. 12.
Επί της με αριθ. πρωτ.14703/30-09-2016 αίτησης του κ. Μάρκου Κων/νου «Περί χορήγηση άδειας υδροδότησης του ποιμνιοστασίου ιδιοκτησίας του, στην Τ.Κ. Γκούρας
 1. 13.
Επί της με αριθ. πρωτ.16554/02-11-2016 αίτησης του κ. Χαρλαύτη Απόστολου, «Περί χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην Τ. Κ. Στενού» .
 1. 14.
Επί της με αριθ. 16657/03-11-2016 αίτησης της κ. Παπουτσοπούλου Βασιλικής , «Περί χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης στην Δ. Κ. Κιάτου »
 1. 15.
Επί του με αριθ. πρωτ. 18054/30-11-2016 αιτήματος του Συλλόγου «ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ», περί τοποθέτησης μόνιμων μεταλλικών προθηκών (stant).
 1. 16.
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου : «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΟ- ΑΡΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΔΡΟΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ”ΤΡΥΠΑ” Τ.Κ. ΚΑΙΣΑΡΙΟΥ» της αρ.10/2015 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 17.
Χορήγηση άδειας διάνοιξης τάφρων, επί οδοστρωμάτων ή πεζοδρομίων για αποκατάσταση καλωδιακών βλαβών στην ΟΤΕ Α.Ε. στα όρια του Δήμου Σικυωνίων.
 1. 18.
Παράταση της αριθ. 10548/2016 Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων .
 1. 19.
Διαγραφή οφειλών από καταλόγους διαφόρων τελών Δ. Ε. Στυμφαλίας
 1. 20.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ.Κ. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ», της αρ. 4/2016 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 21.
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Τ. Κ. ΓΟΝΟΥΣΑ» , της αρ. 02/2014 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 22.
Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» , της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 23.
Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΑΝΑΚΑΙΝΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ» , της αρ. 11/2012 μελέτης της Τ.Υ.
 1. 24.
Έγκριση της αριθ. 351/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
 1. 25.
Έγκριση της αριθ. 352/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και προϋπολογισμού τρέχοντος έτους»
 1. 26.
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και   προϋπολογισμού.
Print Friendly, PDF & Email