Πρόσκληση 32ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 32η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 06-12-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 02-12-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Aριθμ. Πρωτ.: 18258

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1.

Κελλάρη Βασίλειο

Αντιπρόεδρο

2.

Μυττά Ιωάννη

Μέλος

3.

Ζάρκο Δημήτριο

Μέλος

4.

Πανάγου Αθανάσιο

Μέλος

5.

Σπανό Κωνσταντίνο

Μέλος

6.

Μπουζιάνη Βασιλική

Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 6ην Δεκεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί άσκησης ή μη ένδικων βοηθημάτων, κατόπιν της εξ αυτού κατάληψης κοινόχρηστου χώρου.

2.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 251/2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κου Σωτηρίου Κορωνιώτη.

3.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθμ. 40/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων ΔΕ Σικυωνίων”.

4.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Καλλιάνων ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Καρατζά».

5.

Έγκριση ή μη του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης του Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α).

6.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΓΚΟΥΡΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

7.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

8.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΠΑΝΟΡΑΜΑ της Δ.Ε. ΦΕΝΕΟΥ»

9.

Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση Οδοποιίας Τ.Κ. ΛΑΥΚΑΣ της Δ.Ε. ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ»

10.

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.

11.

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016.

12.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.

Print Friendly, PDF & Email