Πρόσκληση 31ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                 31η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 28-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                        Κιάτο,              24-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                   Aριθ. Πρωτ.:        17819

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

  1. 1.
Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρο
  1. 2.
Μυττά Ιωάννη Μέλος
  1. 3.
Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
  1. 4.
Πανάγου Αθανάσιο Μέλος
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος
  1. 6.
Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 28ην Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 9:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Λήψη απόφασηςπερί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 455/16 Απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου.
2. Λήψη απόφασης περί της παραίτησης ή μη από την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5894/2012 αίτηση ακύρωσης.
3. Λήψη απόφασης περί της παραίτησης ή μη από την υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5895/2012 αίτηση ακύρωσης.
4. Λήψη απόφασης περί υποβολής στο ΣτΕ αίτηση συνέχισης της δίκης που ανοίχθηκε με την 4629/2007 αίτηση ακυρώσεως του τέως Δήμου Στυμφαλίας κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ.
5.

Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου Σικυωνίων κατά τη συζήτηση ασκηθείσας πρόσθετης παρέμβασης του προαναφερθέντος υπέρ του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

6.

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 177/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

7.

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8.

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 231/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

9.

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 240/2016 Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού δικαστικού επιμελητή του Πρωτοδικείου Κορίνθου κου Σωτήριου Κορωνιώτη.

10.

Αποδοχή δωρεάς αγροτεμαχίων.

11.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 37/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Στυμφαλίας”.

12.

Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών της αριθ. 38/2016 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας με τίτλο “Προμήθεια σωλήνων κ.λ.π. υλικών για τις ανάγκες άρδευσης της Δ.Ε. Σικυωνίων”.

13.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Παναγιά».

14.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Γωνιά».

15.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Καστανιάς ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Σταμάτα».

16.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Βάτος».

17.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Βάτος».

18.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Κυλλήνης ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Βάτος».

19.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Ψαρίου ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Μπινιάρα».

20.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Ψαρίου ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Κοδέλα».

21.

Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας αγροκτήματος ΤΚ Ψαρίου ΔΕ Στυμφαλίας Δήμου Σικυωνίων θέση «Πηγάδι».

22.

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή παραβόλου έκδοσης πινακίδων οχήματος του Δήμου μας.

23. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.
24. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016.
25. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.
Print Friendly, PDF & Email