Πρόσκληση 31ης/2016 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

31η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016

 

 

ΚΙΑΤΟ 29 Νοεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ.: 18005

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 31η Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α

    Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης

1.

Έκφραση Συλλυπητηρίων στην Οικογένεια του Εκλιπόντος, Νικολάου Σκάζα .

2.

Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016 , (μετά από προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email