Πρόσκληση 30ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 30η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 16-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 11-11-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Aριθ. Πρωτ.: 17158

OIKONOMIKHEΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

Κελλάρη Βασίλειο

Αντιπρόεδρο

Μυττά Ιωάννη

Μέλος

Ζάρκο Δημήτριο

Μέλος

Πανάγου Αθανάσιο

Μέλος

Σπανό Κωνσταντίνο

Μέλος

Μπουζιάνη Βασιλική

Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 16ην Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 11:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της Νομικής Υποστήριξης του Αθανασίου Πανάγου, Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, κατόπιν κοινοποίησης σε αυτόν κλητηρίου θεσπίσματος.

2.

Ορισμός Δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 455/16 Απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

3.

Έγκριση πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του 1ου υπέρ του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα).

4.

Έγκριση του πρακτικού επιτροπής φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής, επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στην Δ. Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή και Λυκούργου).

5.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 357,12 € του δικηγόρου Αριστείδη Ζαχαριά για σύνταξη-κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, σε έφεση του Δήμου μας κατά Ηλία Ξένου και της αρίθμ. 284/2014 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία διατάχθηκε ο Δήμος μας να καταβάλλει σον Ηλία Ξένο το ποσό των 23.134,16€ νομιμοτόκως.

6.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 260,00 € του δικηγόρου ΚωνσταντίνουΖαρρή για σύνταξη-κατάθεση προτάσεων και παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε έφεση του Δήμου μας κατά Αικατερίνης Ρηγοπούλου κ.λ.π. και της αρίθμ. 280/2013 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, με την οποία διατάχθηκε ο Δήμος μας να καταβάλλει προς τους προαναφερθέντες το ποσό των 5.787,02€ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

7.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 40,00 € του δικηγόρου Κωνσταντίνου Ζαρρή για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 198/2016 Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την οποία υποχρεώθηκε ο Δήμος Σικυωνίων να καταβάλλει στους Αικατερίνη Ρηγοπούλου κ.λ.π., το ποσό των 5.787,02€ με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής.

8.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 120,00 € του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 69/2016 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η προσφυγή της Παναγιώτας Τότου, πρώην σύζυγος Μπράιαν Μπακρόιντ κατά του Δήμου μας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Δήμο μας για να εκδοθούν εκ νέου οι προσβαλλόμενες πράξεις αρμοδίως, ήτοι από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου μας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Γεωργίας Παπαθεοφάνους για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 70/2016 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η προσφυγή της Καλλιρόης Λάζου-Γεωργίτση κατά του Δήμου μας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Δήμο μας για να εκδοθούν εκ νέου οι προσβαλλόμενες πράξεις αρμοδίως, ήτοι από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου μας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

10.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 148,80 € της δικηγόρου Γεωργίας Παπαθεοφάνους για σύνταξη γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της αρίθμ. 71/2016 Αποφάσεως του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή η προσφυγή της Βαρβάρας Λάζου κατά του Δήμου μας και αναπέμφθηκε η υπόθεση στο Δήμο μας για να εκδοθούν εκ νέου οι προσβαλλόμενες πράξεις αρμοδίως, ήτοι από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας του Δήμου μας, μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 800,00 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή του Ευαγγέλου Ζακούρα κατά του Δήμου μας, με την οποία ο προαναφερόμενος αιτείτο την ακύρωση της από 8-3-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας, κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

12.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 800,00 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Αικατερίνης Ζακούρα Χας Παναγιώτη Σκούρα κατά του Δήμου μας, με την οποία η προαναφερόμενη αιτείτο την ακύρωση της από 8-3-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας, κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

13.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 800,00 της δικηγόρου Παναγιώτας Βρέντα για κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου σε προσφυγή της Αγγελικής Ζακούρα κατά του Δήμου μας, με την οποία η προαναφερόμενη αιτείτο την ακύρωση της από 8-3-2011 πράξης επιβολής εισφοράς σε χρήμα του Δήμου μας, κατόπιν της έγκρισης της πράξης εφαρμογής Κανελλοπούλου-Σφαγεία.

14.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 212,04 € του δικηγόρου Γεωργίου Παπαβενετίου για σύνταξη-κατάθεση αγωγής ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, διεκδίκησης των οφειλομένων μισθωμάτων του Δήμου μας, κατά της Μαγδαληνής Παπαγιαννοπούλου.

15.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής 192,00 € της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη για παράσταση και σύνταξης σημειώματος ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, περί της απαγόρευσης διενέργειας στην προαναφερθείσα οιασδήποτε υλικής πράξης επί του επίδικου δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ.

16.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 40,00 της δικηγόρου Χρυσούλας Κοτίνη για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος κατά τη δικάσιμο της 27-05-2016 και κατόπιν αιτήματος αναβολής από πλευράς των αντιδίκων κατά τη δικάσιμο της 02-08-2016 σε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του Δήμου μας κατά της Χατζοπούλου Αλεξάνδρας, περί της απαγόρευσης διενέργειας στην προαναφερθείσα οιασδήποτε υλικής πράξης επί του επίδικου δρόμου ευρισκομένου στην Τ.Κ. ΚΑΤΩ ΔΙΜΗΝΙΟΥ.

17.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 139,00 και εξόδων 20,00€ του δικηγόρου Γαβριήλ Τασούλη για σύνταξη-κατάθεση αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας απαλλοτρίωσης ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Ναυπλίου, κατά Ξενοφώντα και Μαρίας Καράμπελα.

18.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής € 39,68 της δικηγόρου Αντιγόνης Κατσαβού για παράσταση και σύνταξη-κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Ειρηνοδικείου Σικυώνος, σε ασκηθείσα αγωγή του Δημητρίου Γατσιόπουλου κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά να του καταβληθεί το ποσό των 1.878,05€ για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή βάσης ανδριάντα Ν. Ματσανιώτη στην Δ.Κ. ΚΙΑΤΟΥ».

19.

Έγκριση δαπάνης αμοιβής ποσού 824,10 € του δικαστικού επιμελητή Κου Κορωνιώτη Σωτηρίου για επιδόσεις δικογράφων σύμφωνα με την αρίθμ. 386/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

20.

Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.

21.

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016.

22.

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.

Print Friendly, PDF & Email