Αναβολή 30ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

ΚΙΑΤΟ 28 Νοεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ.: 17843

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Λόγω ανωτέρας βίας αναβάλλεται η 30η/2016 τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που είχε προγραμματιστεί για σήμερα Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2016, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 17840/24.11.2016 πρόσκληση του Προέδρου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 01 Δεκεμβρίου 2016 την ίδια ώρα 20.00′ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο Δημοτικό Κατάστημα, Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο και επί των ίδιων θεμάτων που αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη της αρ. πρωτ. 17840/24.11.2016 πρόσκλησης .

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Print Friendly, PDF & Email

Πρόσκληση 30ης/2016 Τακτικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

30η ΤΑΚΤΙΚΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016

 

 

ΚΙΑΤΟ 24 Νοεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ.: 17840

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 30η Τ Α Κ Τ Ι Κ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 20:00, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των θεμάτων:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ    
  Ετήσια επιχορήγηση του Δήμου στο Ν.Π.Δ.Δ. Παιδείας Αθλητισμού Σικυωνίων «Η ΜΗΚΩΝΗ» και τροποποίηση της Συστατικής πράξης του .
  Αναγκαιότητα εξεύρεσης κατάλληλου χώρου προς μίσθωση για την στέγαση των πρόσθετων αρμοδιοτήτων του Δήμου στον τομέα Κοινωνικής Προστασίας και αλληλεγγύης σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3Β του Ν 3852/ 2010
  Απευθείας ανάθεση μέρους της προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης & θέρμανσης του Δήμου Σικυωνίων και των Νομικών Προσώπων του για το έτος 2016 , (μετά από προσφυγή στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων.
  Έγκριση της αριθ. 16/2016 μελέτης της Τ.Υ. του Δήμου με τίτλο: «Έργα διαχείρισης (κομματοποίησης &   διαλογής ) Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) Δήμου Σικυωνίων».
  Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κρυονερίου της Δ. Ε. Σικυωνίων .
  Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού Στην Δ. Κ.   Σικυωνίων .
  Επέκταση Ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Κάτω Διμηνιού της Δ.Ε. Σικυωνίων.
  Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
  Έγκριση Πρακτικού Καταλληλότητας & Εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ. Κ. Αρχ. Σικυώνας (Βασιλικού).
  Επί του με αριθ. πρωτ.11723/2016 αιτήματος του κ. Σώκου Κων/νου με θέμα: Χορήγηση άδειας απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων στην οδό Μερικοπούλου στην Τ.Κ. Διμηνιού .
  Έγκριση της αριθ…5/2016 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με θέμα : «Κατανομή λειτουργικών δαπανών 2016 των Σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων ποσού 60.670,00 €» (4η κατανομή).
  Έγκριση της αριθ. 54/2016 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής με θέμα : «Παραχώρηση αιθουσών του 1ου Γυμνασίου Κιάτου, στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας για την στέγαση του Κοινωνικού Φροντιστηρίου».  
  Έγκριση της 48 /2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέμα :Γνωστοποίηση   της ανακοίνωσης που αφορά το   έργο «Υφιστάμενος σταθμός Βάσης Κινητής Τηλεφωνίας της Εταιρείας VODAFONΕ –ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΕΕΤ,   στον οποίο πραγματοποιείται από «κοινού χρήση κατασκευής κεραίας» με τις εταιρείες WINDHELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε. & COSMOTE Α.Ε.   με κωδικό θέσης (ΚΑΣΤΑΝΙΑ – 1002040).
  Έγκριση της αριθ.42/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα: «Τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους
  Έγκριση της αριθ.43/2016 απόφασης του Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δήμου Σικυωνίων «Κο.Δ.Ε.Δη.Σ.» με θέμα : «Αποζημίωση Προέδρου έτους 2016».
  Καθορισμός Ειδικής αμοιβής Δικηγόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 281 του ν. 3463/2006 του Κώδικα Δ.Κ.
  Καταβολή οφειλών στο Δήμο Σικυωνίων μέσω χρεωστικών / πιστωτικών καρτών .
  Παραχώρηση χώρου στάθμευσης στην Δ. Κ. Κιάτου σε άτομο με ειδικές Ανάγκες .
  Έγκριση της αριθ. 312/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με τίτλο: «Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους» .
  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
  Τροποποίηση Προϋπολογισμού τρέχοντος έτους .
Print Friendly, PDF & Email