3η/2018 Πρόσκληση Έκτακτης Συνεδρίασης Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης

Συνεδριάσεις Σχολικών Επιτροπών

                               3η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 09-3-2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         Κιάτο 05-03-2018

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                   Aριθ. Πρωτ: 71

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩN                                                          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

(Ν.Π.Δ.Δ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΟΣ:Tα Μέλη της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 1. Πανάγου Αθανάσιο
 2. Μπουζιάνη – Τσαντίλα Βασιλική
 3. Κουτρέτσης Σπυρίδων
 4. Γεώργας Χρήστος
 5. Σαρχάνης Κωνσταντίνος
 6. Ντρίμερης Δημήτριος
 7. Τσαμαντά Ελένη
 8. Κουκουμέλη Γεώργιος
 9. Σαλωνίτης Παναγιώτης
 10. Βυτινιώτης Αλέξιος

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων, (επί της οδού Γ. Γεννηματά 2), και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 09 Μαρτίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 14:00 σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. 1.Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση των εξής σχολικών Μονάδων α)2ου Δημοτικού Σχολείου Κιάτου και 5ου Νηπιαγωγείου Κιάτου β) Νηπιαγωγείο Ψαρίου και γ) 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου.
 2. 2.Ορισμός διαχειριστών του τραπεζικού λογαριασμού της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων & συνδιαχειριστών των τραπεζικών λογαριασμών της κάθε σχολικής μονάδας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Σικυωνίων.
 3. 3.Περί αποδοχής πίστωσης ποσού (36.000,00 €) προερχόμενο από το Δήμο Σικυωνίων ως (Α΄ κατανομή) λειτουργικών δαπανών έτους 2018 και κατανομή της πίστωσης στα αντίστοιχα συμβούλια των Σχολικών Κοινοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 4. 4.Έγκριση διενέργειας και διάθεση πίστωσης εργασίας παροχής υπηρεσιών σε λογιστή για την Οικονομική Διαχείριση και την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών του Ν.Π.Δ.Δ (Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.

                                                                     Ο Πρόεδρος της

                                                      Σχολικής Επιτροπής

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ιωάννης Σωτηρόπουλος

Print Friendly, PDF & Email