Πρόσκληση 29ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 29η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 07-11-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Κιάτο, 03-11-2016
ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ Aριθ. Πρωτ.: 16708
OIKONOMIKH EΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

1. Κελλάρη Βασίλειο Αντιπρόεδρο
2. Μυττά Ιωάννη Μέλος
3. Ζάρκο Δημήτριο Μέλος
4. Πανάγου Αθανάσιο Μέλος
5. Σπανό Κωνσταντίνο Μέλος
6. Μπουζιάνη Βασιλική Μέλος

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 7ην Νοεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 11:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A ΘΕΜΑΤΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων κατόπιν της άσκησης της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5894/2012 αίτησης για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2030/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
2. Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης περί των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο Δήμος Σικυωνίων κατόπιν της άσκησης της υπ’ αριθμ. κατάθεσης 5895/2012 αίτησης για την ακύρωση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2031/2010/21-8-2012 απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος & Ιονίου.
3. Λήψη απόφασης περί της αποδοχής δωρεάς αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Κωνσταντίνου Γιαννάκενα.
4. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη διοικητικής προσφυγής κατά της υπ’ αριθμ. πρωτ. 100927/2016 Απόφασης της Γενικής Διευθύντριας Περιβαλλοντικής Πολιτικής Υ.Π.ΕΝ., κατόπιν γνωμοδότησης της δικηγόρου.
5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 217/2016 Α.Δ.
6. Πρόσκληση της Κ/Ξ Π. ΚΕΛΛΑΡΗΣ – Θ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ 2ης μειοδότριας του έργου «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ» για ανάθεση ολοκλήρωσης του έργου λόγω διάλυσης σύμβασης.
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 18Α).
8. Αποδοχή ποσού για την «Εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους» και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
9. Αποδοχή ποσού για «Κάλυψη δαπανών καταβολής μισθωμάτων των κτιρίων των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)», για το Β΄ Τρίμηνο του έτους 2016 και τροποποίηση προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
10. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της αριθμ. 243/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας «ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού)».
11. Ανατροπή ανάληψης υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της αριθμ. 245/2016 Α.Δ.Σ. με την οποία είχε εγκριθεί το πρακτικό καταλληλότητας και εκτίμησης ακινήτου ιδιοκτησίας «ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΠΑΤΑΠΙΑΣ στην Τ.Κ. Αρχαίας Σικυώνας (Βασιλικού)».
12. Καθορισμός τελών χρήσης του Συστήματος Κοινόχρηστων Ποδηλάτων του Δήμου Σικυωνίων.
13. Έγκριση δαπάνης αμοιβής #471,00# € του δικηγόρου Άγγελου Τσιφτσή για σύνταξη-κατάθεση υπομνήματος και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, σε ασκηθείσα αγωγή της Αργυρής Θαλασσινού κατά του Δήμου μας, με την οποία ζητά να της καταβληθεί το ποσό των 118.090,00€ νομιμοτόκως, λόγω θετικής ζημίας, και ηθικής βλάβης, που της προκλήθηκε από ατύχημα λόγω πτώσης της σε ακάλυπτο ρήγμα-τομή σε πλακόστρωτο πεζοδρόμιο επί της παραλιακής οδού Ποσειδώνος.
14. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Δροσοπηγής της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Κολτσίδι ή Κοτσίδι, Γκουρίστα ή Γκορίστρα, Λεμονιά και Ωνι.
15. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Καισαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Παναγία και Γωνιά.
16. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Καλιάνων της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Καρατζά, Καρατζά, Κοκκινιά και Τρανή Λάκα.
17. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Καστανιάς της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Σταμάτα και Σταμάτα.
18. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Κυλλήνης της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Βάτος, Βάτος, Βάτος και Άγιος Γεώργιος.
19. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Λαύκας της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Καλιάνι, Ντριστίλια και Κοδέλα.
20. Καθορισμός όρων δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροκτημάτων Τοπικής Κοινότητας Ψαρίου της Δημοτικής Ενότητας Στυμφαλίας Δ. Σικυωνίων στις θέσεις Μπινιάρα, Κοδέλα και Πηγάδι.
21. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.
22. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016.
23. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016.

Print Friendly, PDF & Email