Πρόσκληση 29ης/2016 Έκτακτης συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

29η ΕΚΤΑΚΤΗ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016

 

 

ΚΙΑΤΟ 24 Νοεμβρίου 2016

Αρ. πρωτ.: 17824

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 29η Ε Κ Τ Α Κ Τ Ησυνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 12:00 π.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί του θέματος:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

α/α

    Περίληψη θέματος ημερήσιας διάταξης
1. Πρόταση, Ίδρυσης Α’ Λυκειακής Τάξης στην Τ.Κ. Κρυονερίου.

Η Συνεδρίαση γίνεται εκτάκτως και κατεπειγόντως λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email