Πρόσκληση 26ης/2016 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             26η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (03-10-2016)

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                         Κιάτο, 29-09-2016

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                  Aριθ. Πρωτ.:   14554

OIKONOMIKHEΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων        

1.- Μυττά                 Ιωάννη

2.- Ζάρκο               Δημήτριο

3.- Πανάγου           Αθανάσιο

4.- Μπουζιάννη     Βασιλική

5.- Σπανό               Κων/νο

6.- Κελλάρη            Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 3ην Οκτωβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2016
2. Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2016
3. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016
4. Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή γέφυρας στη θέση ‘Μπριζίμι’ στην Τ.Κ. Καισαρίου ΔΕ Στυμφαλίας»
5. Απ’ ευθείας ανάθεση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο: «Επισκευή-Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Τ.Κ. Ασπροκάμπου ΔΕ Στυμφαλίας»
6. Καθορισμός όρων διακήρυξης αγροτεμαχίων από αναδασμό στις Δ.Ε. Φενεού και Στυμφαλίας
7. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την επίδοση δικογράφων
8. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 198/16 Απόφαση Του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου

 

Print Friendly, PDF & Email