Πρόσκληση 25ης/2017 Τακτικής Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              25η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 27-07-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                         Κιάτο,                   21-07-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:        11940

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 27η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 09:00’ π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ορισμός δικηγόρου για παροχή γνωμοδότησης περί της άσκησης ή μη Διοικητικής Προσφυγής κατά των 134905-142303 / 14.07.2017 Απόφασης του Συντονιστή της Α.Δ.Π.Δ.Ε. κ’ Ι.
2. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της προσφυγής της Αγγελικής Ζακούρα, κατόπιν γνωμοδότησης.
3. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της προσφυγής του Ευάγγελου Ζακούρα, κατόπιν γνωμοδότησης.
4. Λήψη απόφασης περί της άσκησης ή μη ένδικων μέσων κατά της προσφυγής της Αικατερίνης Ζακούρα, κατόπιν γνωμοδότησης.
5. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής «Χορήγηση ειδικής παροχής σε ασφαλισμένους του Δημοσίου, σύμφωνα με το αρθρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Επίδομα παραπληγίας – τετραπληγίας)» για τους μήνες Ιουλίου-Αυγούστου 2017.
6. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για καταβολή τελών τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ και Κάρτας Καυσαερίων οχημάτων του Δήμου μας.
7. Καθορισμός όρων διακήρυξης για την μίσθωση κτιρίου στέγασης του 7ου Νηπιαγωγείου Κιάτου της ΔΕ Σικυωνίων του Δήμου Σικυωνίων.
8. Έγκριση τεκμηριωμένων αιτημάτων δαπανών των Υπηρεσιών του Δήμου, βάσει του Π.Δ. 80/2016.
9. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017.
10. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
11. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
12. Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
13. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Προϋπολογισμού έτους 2017.
Print Friendly, PDF & Email