Πρόσκληση 24ης/2016 Ειδικής συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

                                  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

ΔΗΜΟΣ   ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

24η ΕΙΔΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Δευτέρα 7   Νοεμβρίου   2016

 

 

ΚΙΑΤΟ 03/11/16

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 16662

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΠΡΟΣ

α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων,  

β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων,

γ] κ. Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Κιάτου Δήμου Σικυωνίων

δ] κ. κ. Προέδρους και Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων.

                                                                                        

               Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στην 24η Ε Ι Δ Ι Κ Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο), ημέρα Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 19:30, σύμφωνα με τις διατάξεις της §5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/10, με μοναδικό θέμα συζήτησης:

Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Σικυωνίων.,

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ

Print Friendly, PDF & Email