Πρόσκληση 24ης/2017 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                              24η EKTAKTHΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-07-2017

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ                                                                                                         Κιάτο,                        21-07-2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:              11880

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

(Ν. 3852/2010 ΑΡΘΡΟ 75 § 3)

ΠΡΟΣ: Tα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων

 

  1. 1.
Μυττά Ιωάννη
  1. 2.
Ζάρκο Δημήτριο
  1. 3.
Αλεξόπουλο Βασίλειο
  1. 4.
Μπουζιάνη Βασιλική
  1. 5.
Σπανό Κωνσταντίνο
  1. 6.
Κελλάρη Βασίλειο

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 21η Ιουλίου 2017 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13:00’ π.μ. σε EKTAKTH Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της § 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στο παρακάτω θέμα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάκληση της 244/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθμ. 33/2017 μελέτης και καθορισμός των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού, διεθνή, ανοικτού διαγωνισμού με τίτλο: “Προμήθεια σωλήνων κλπ υλικών άρδευσης της ΔΕ ΣΤΥΜΦΑΛΙΑΣ”
2. Ανατροπή ανάληψης Υποχρέωσης λόγω ανάκλησης της 244/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

Η παρούσα συνεδρίαση θεωρείται έκτακτη και κατεπείγουσα λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Print Friendly, PDF & Email