Πρόσκληση 23ης/2016 Έκτακτης Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Συνεδριάσεις Οικονομικής Επιτροπής

 23η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ (06-09-2016) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Κιάτο 02-09-2016

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                              Aριθ. Πρωτ.: 13039

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ

OIKONOMIKH   EΠΙΤΡΟΠΗ  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ   ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

( Ν. 3852/2010, ΆΡΘΡΟ 75 ΠΑΡ. 3 )

Π Ρ Ο Σ:Tα Μέλη   της Οικονομικής Επιτροπής   του Δήμου Σικυωνίων      

                                1.- Μυττά                       Ιωάννη

                                    2.- Ζάρκο                       Δημήτριο

                                    3.- Πανάγου                   Αθανάσιο

                                    4.- Μπουζιάννη             Βασιλική

                                    5.- Σπανό                       Κων/νο

                                 6.- Κελλάρη                  Βασίλειο

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων και ειδικότερα στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Επί της οδού Γ. Γεννηματά 2) την 6ην Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. σε ΤΑΚΤΙΚΗ Δημόσια Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για να συζητήσουμε και αποφασίσουμε στα παρακάτω θέματα :

                                                             Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

                                                                

                                                         ΣΠΥΡΙΔΩΝ Π. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

A/A

ΘΕΜΑΤΑ       ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ     ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  Τροποποίηση προϋπολογισμού έτους 2016.
2. Ψήφιση και διάθεση πιστώσεων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2016.
3. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης ισογείου Δημοτικού Ακινήτου στη Δ.Κ. Κιάτου (Επί των οδών Αστ. Κοββατζή & Λυκούργου).
4. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης   του 1ου υπέρ   του ισογείου ορόφου Δημοτικού ακινήτου στη Δ. Κ. Κιάτου (Επί της οδού Λυκούργου-πλησίον ποταμού Ελισσώνα).
5 Απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής από το Δημοτικό Υπάλληλο Νικόλαο Στούκα για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες της ΔΕΔΔΗΕ   A.E. για την εκτέλεση έργων ηλεκτροφωτισμού.
6 Ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνώμης.

                       

Print Friendly, PDF & Email